Kraftens Arkiver
Advertisement
Includes CC-BY-SA content from Wikipedia's Jedirådet article (authors)

En jedi er en person i Star Wars-universet, der for det første har særlige sjældne medfødte evner, nemlig at kunne udnytte Kraften pga. en særlig struktur i cellerne, midi-clorianerne. For det andet har jedierne gennemgået en uddannelse i specifikke discipliner. Jedier kæmper for freden og beskytter Republikken. Desuden skal jedien følge et moral-kodeks lidt à la bushido og zenbuddhismen: tjenestevillighed, ydmyghed, disciplin, koncentration, ikke at frygte døden, ikke at tænke i absolutter og – vigtigst – ikke at give efter for sine følelser og lidenskaber. At elske for meget (som Anakin Skywalker gør), medfører frygt for at miste, og dermed vrede og had. Dette fører jedien væk fra Kraftens lyse side og over på dens mørke side.

Som altid findes der et modstykke, og her kommer sith-ordenen ind i billedet. Disse er oplært i de samme discipliner, men søger andre (ofte spiritituelle) værdierne end jedierne, fx lidenskab, had, besiddetrang og kontrol, hvorved sitherne kan udnytte Kraftens mørke side.

Uddannelse[]

Under uddannelsen som jedi er grundprincippet at en padawan (lærling) knytter sig til en jedi master. Denne master er allerede udlært, og skal viderebringe sine evner. Ofte knyttes der også et stærkt bånd mellem mester og lærling – dette ses bl.a. i Revenge of the Sith hvor Obi-Wan Kenobi siger "Du var som min bror" til Anakin Skywalker. Under uddannelsen lærer en padawan bl.a. at anvende et lyssværd, at bygge et lyssværd, at fornemme og bruge Kraften, mm. Når Jedi'ernes råd mener at padawanen er klar, skal padawanen til "prøverne" - hvor han/hun så bagefter bliver udnævnt til Jedi-ridder, hvis prøverne er bestået.

Typer af jedier[]

Jedi-guardians[]

Jedi-guardians som har det blå lyssværd - de er jedier, som er trænet meget i deres lyssværd, hvilket vil sige at de er bedre i kamp og knap så stærke i Kraften. Man kan dog sige at de godt kan finde ud af at bruge Kraften, da det er generelt for alle jedier. Nogle kendte Jedi-guardians er bl.a. Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker.

Jedi-consulars[]

Jedi-consulars, ofte kendetegnet ved at de har et grønt lyssværd, er jedier der er stærkere i Kraften end i kamp træning - igen de er dog gode til begge dele. Jedi-consulars udgør også en stor del af Jedi Rådet. Der er også massere af kendte Jedi-consulars såsom: Yoda, Qui-Gon Jinn, Luke Skywalker m.fl.

Advertisement