Midiklorianer er inden for Star Wars mikroorganismer i en celle, der gør at folk kan udnytte Kraften. Jo højere et antal midiklorianer man har i kroppen, jo stærkere er det muligt at blive som Jedi, Sith eller lign.

Alle flercellede organismer (i virkelighedens verden) har mitochondrier i sig og det er nærliggende at George Lucas har haft dette i baghovedet, da han opfandt midiklorianerne.

Includes CC-BY-SA content from Wikipedia's Midi-chlorian article (authors)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.