Αστρομαχητικό TIE/LN

TIE Fighter.png
Ένα Αστρομαχητικό TIE/LN

Μπορείς πάντα να τα ακούσεις πρώτα. Οι διπλοί κινητήρες ιόντων κάνουν τα μαχητικά TIE να ουρλιάζουν καθώς πετούν σε περιπολίες.Έζρα Μπρίτζερ

Το Αστρομαχητικό TIE/LN, πιο γνωστό ως Μαχητικό TIE, ήταν το χαρακτηριστικό αστρομαχητικό της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας. Άμεσα αναγνωρίσιμο από το βρυχηθμό των κινητήρων τους, απέπνεε αυτοκρατορική εξουσία και κύρος σε ολόκληρο το γαλαξία και χρησιμοποιήθηκε σε όλη την πολιτική ύπαρξη της Αυτοκρατορίας.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.