Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

Μια αυτοκρατορία εγκλήματος έδρασε υπό την ηγεσία του Τζάμπα Χατ. Η βάση της ήταν στο Παλάτι του Τζάμπα στον έρημο πλανήτη Τατουίν.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.