Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

«Είναι ο κόσμος πιο ειρηνικός μετά την επανάσταση;»
— «Ο Πελάτης»

Ένα υπόλειμμα της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας ήταν ενεργό κατά τη διάρκεια της ανόδου της Καινούργιας Δημοκρατίας. Υπό τον έλεγχο του Μοφ Γκίντεον

Γύρω στη χρονιά 9 ΜΜΓ το υπόλειμμα ήρθε σε επαφή με το «Μανταλόριαν», ένα κυνηγό επικηρυγμένων που ο Πελάτης είχε προσλάβει για να βρει και να πάρει «το Παιδί».

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.