Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

Η Βαλ ήταν ένας άνθρωπος που διέμενε στο γαλαξία κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας.

Προσωπικότητα και χαρακτηριστικά

Η Βαλ ήταν μια σοβαρή και ευερέθιστη γυναίκα που ήταν πολύ επιδέξια με τα ακτινοβόλα όπλα.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.