Η Γαλαξιακή Πόλη.

Η Γαλαξιακή Πόλη, που αργότερα ονομάστηκε Αυτοκρατορική Πόλη, ήταν το όνομα της πυκνής πόλης που κάλυπτε τα επίπεδα της επιφάνειας του πλανήτη Κόρισαντ. Σημαντικές περιοχές της πόλης ήταν ο Τομέας της Γερουσίας, τα Έργα, και η Πόλη ΚόΚο. Χτισμένη πάνω από χιλιάδες χρόνια, η Γαλαξιακή Πόλη είχε πληθυσμό περίπου ένα τρισεκατομμύριο άτομα.

Κάτω από τη Γαλαξιακή Πόλη ήταν τα χαμηλότερα επίπεδα του Κόρισαντ γνωστά ως ο υπόκοσμος.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.