Ένας απλός χάρτης του γαλαξία.

Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.
«Δε θα επιβιώσεις στον Εξωτερικό Δακτύλιο με το να φέρεσαι ανόητα!»
Χόντο Ονάκα

Ο Εξωτερικός Δακτύλιος του γαλαξία, γνωστός ως Περιοχές Εξωτερικού Δακτυλίου ή Εξωτερικά Συστήματα ήταν μια αραιοκατοικημένη περιοχή του γαλαξία που βρισκόταν έξω από το Κεντρικό Δακτύλιο πριν το Άγριο Διάστημα και τις Άγνωστες Περιοχές. Η μεγαλύτερη περιοχή του γαλαξία, ήταν το σπίτι σε ποικίλους κόσμους και τραχείς, πρωτόγονους πλανήτες.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.