Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

Επικεφαλής του Κράτους ήταν ένας τίτλος που ανήκε στον αρχηγό μιας κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Κλώνων, είχε δοθεί στο Κόμη Ντούκου, το πολιτικό ηγέτη της Συνομοσπονδίας των Ανεξάρτητων Συστημάτων.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.