Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

Η Εποχή της Καινούργιας Δημοκρατίας, γνωστή και ως η Εποχή της Αντίστασης, ήταν μια περίοδος που ακολούθησε αμέσως μετά την Εποχή της Αυτοκρατορίας. Είχε χαρακτηριστεί από την άνοδο και την εξουσία της Καινούργιας Δημοκρατίας, η οποία καθιερώθηκε σταδιακά μετά την ήττα της απολυταρχικής Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας στον Έντορ. Παρόλο που η περίοδος ήταν ως επί το πλείστον εποχή ειρήνης, η έλλειψη επαγρύπνησης της κυβέρνησης τελικά οδήγησε στον πολιτικό κατακερματισμό, ο οποίος με τη σειρά του επέτρεψε την άνοδο του Πρώτου Τάγματος.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.