Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

<onlyinclude>

Το Σιδηροδρομικό μεταφορικό κονβέιεξ 20-T ήταν ένα τρένο ενεργό κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή, το Κονβέιεξ περιείχε ένα πολύτιμο φορτίο, το οποίο ο Χαν Σόλο ήθελε να κλέψει για να αποδείξει τις ικανότητες του. Για γρήγορη μεταφορά ειδικού φορτίου σε επιφανειακές αποστάσεις σε μεθόριους πλανήτες, η Αυτοκρατορία χρησιμοποιούσε βαριά τεθωρακισμένα κονβέιεξ που μπορούσαν να ταξιδέψουν κατά μήκος των σιδηροτροχιών που περνούσαν από δόλιες περιοχές.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.