Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

«Μικρόνοε ανόητε! Χρησιμοποιεί ένα παλιό κόλπο του μυαλού των Τζεντάι.»
— Ο Τζάμπα Χατ στο Μπιμπ Φορτούνα

Ο Μπιμπ Φορτούνα ήταν ένας Τουί'λεκ που έζησε στον έρημο πλανήτη Τατουίν. Υπηρέτησε το Τζάμπα Χατ ως αρχιοικονόμος και επικεφαλής του προσωπικού για δεκαετίες, έχοντας το χειρισμό όλων των λειτουργιών καθημερινά στο παλάτι του κυρίου του.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.