Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

«Δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.»
— Ο Στατούρα για τις απώλειες της Αντίστασης κατά τη διάρκεια της Επίθεσης στη Βάση Σταρκίλερ.

Ο Γ.Ο. Στατούρα ήταν ναύαρχος και ανώτερος αξιωματικός στην Αντίσταση. Ο Στατούρα καταγόταν από το πλανήτη Γκάρελ και είχε ένα επιστημονικό υπόβαθρο. Οι γνώσεις του Στατούρα βοήθησαν τις προσπάθειες της Αντίστασης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης της με το Πρώτο Τάγμα, στην οποία βοήθησε να σχεδιάζουν την Επίθεση στη Βάση Σταρκίλερ, του υπερόπλου του Πρώτου Τάγματος, απο το κέντρο διοίκησης τους στο Ντ'Καρ. Ο Στατούρα προέβλεψε σωστά πως η Επίθεση στη Βάση Σταρκίλερ θα είναι επιτυχής εάν η Αντίσταση κατέστρεφε το θερμικό ταλαντωτή της, οδηγώντας έτσι στην καταστροφή του υπερόπλου.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.