Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

«Γκρόνσον Τακάρο, με την εξουσία της Συντεχνίας Κυνηγών Επικηρυγμένων, είσαι τώρα υπό τη κατοχή μου.»
— Μποσκ

Η Συντεχνία Κυνηγών Επικηρυγμένων ήταν ένας θεσμός τις συναλλαγές του κυνηγιού επικηρυγμένων. Όταν η συντεχνία ανέθετε σε ένα από τα μέλη της να ασχοληθεί με το κυνήγι ενός επικηρυγμένου της κυβέρνησης, μόνο ο συγκεκριμένος κυνηγός εξουσιοδοτούνταν να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη απόκτηση. Ο Μποσκ, ένας βίαιος Τραντόσαν γνωστός για το κυνήγι Γούκι, ήταν μέλος της Συντεχνίας Κυνηγών Επικηρυγμένων από την εποχή του Πολέμου των Κλώνων.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας, η συντεχνία πήρε εξουσιοδότηση απο το Αυτοκρατορικό Γραφείο Έρευνας Εγκλημάτων να εκδίδει Αυτοκρατορικά Πιστοποιητικά Διατήρησης της Ειρήνης, που έδινε στο κάτοχο του πρόσβαση στο Πυρήνα Δεδομένων Αυτοκρατορικής Επιβολής.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.