Αυτό το άρθρο περιέχει θέμα που θεωρείται κάνον.

Το σύμβολο της φωτεινής πλευράς της Δύναμης.

«Πως θα ξεχωρίσω τη καλή απο τη κακή πλευρά;»
«Θα το
ξέρεις όταν είσαι ήρεμος. Με ειρήνη και παθητικότητα.»
— Ο Λουκ Σκαϊγουόκερ και ο Γιόντα

Η φωτεινή πλευρά της Δύναμης ήταν μια όψη της Δύναμης. Η φωτεινή πλευρά είχε σχέση με την ηρεμία και χρησιμοποιούταν για γνώση και άμυνα. Οι Τζεντάι ήταν γνωστοί για την άσκηση της φωτεινής πλευράς και ήταν άσπονδοι εχθροί των Σιθ, οι οποίοι ακολουθούσαν τη σκοτεινή πλευρά της Δύναμης.

Ικανότητες της Δύναμης

«Ένας Τζεντάι χρησιμοποιεί τη Δύναμη για γνώση και άμυνα... ποτέ για επίθεση.»
— Ο Γιόντα μιλάει για τη Δύναμη

Η φωτεινή πλευρά της Δύναμης χρησιμοποιήθηκε κυρίως για αμυντικές ικανότητες σε αντίθεση με τις επιθετικές. Σε σχέση με τη σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή ήταν δυσκολότερο να χρησιμοποιηθεί στη μάχη καθώς αισθήματα όπως μίσος, θυμός και φόβος είναι έμφυτα σε νοήμονα πλάσματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό επέτρεπε στους χρήστες της σκοτεινής πλευράς να προχωρήσουν στην κυριαρχία των μαχητικών τους δυνατοτήτων που είχαν σχέση με τη Δύναμη γρηγορότερα απο τους ομολόγους τους που ακολουθούσαν τη φωτεινή πλευρά. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Γιόντα η σκοτεινή πλευρά δεν ήταν ισχυρότερη παρά μόνο «γρηγορότερη, ευκολότερη και πιο δελεαστική».

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.