ویکی جنگ ستارگان
Advertisement

اوبی‌وان کنوبی شخصیتی خیالی در مجموعه شش‌گانه حماسی و علمی تخیلی جنگ ستارگان ساخته جورج لوکاس است.

Advertisement