ویکی جنگ ستارگان
Advertisement

Tatooine TPM تاتویین،سیاره ای کاملا بیابانی است که برای اولین بار در امیدی تازه به نمایش در آمد. این سیاره را نژاد هایی چون انسان های مهاجر، هات، جاوا و توسکن یا همان مردم شن و ماسه پر میکنند. این سیاره زادگاه دو شخصیت اصلی جنگ ستارگان یعنی آناکین اِسکایواکر و لوک اسکای‌واکر است.

Advertisement