ویکی جنگ ستارگان
Advertisement

حمله‌ی کلون‌ها یا Attack of the Clones ، دومین قسمت از مجموعه شش‌تایی جنگ‌های ستاره‌ای جورج لوکاس است.این قسمت در سال 2002 اکران شد.

Attack of the Clones

داستان[]

داستان فیلم با این صحنه شروع می شود که ملکه ی نابو را با سفینه ی شخصی اش برای شرکت در مجلس سنای جمهوری به سیاره ی کوروسانت(coruscant)می آورند.پس از فرود آمدن سفینه در هنگام پیاده شدن ملکه و سربازانش سفینه به طور نا مشخّصی منفجر می شود و ملکه جانش را از دست می دهد.در نتیجه فرد انتخاب شده ی ملکه ی نابو،پدمه آمیدالا به جای او می نشیند. آناکین اسکای‌واکر در حالی که استادش اوبی‌وان کنوبی مشغول تحقیقات درباره تروریست‌های جدایی طلب است، بطور مخفیانه ماجرایی عاشقانه با سناتور پادمه آمیدالا به راه می‌اندازد. در این بین، تحقیقات اوبی‌وان کنوبی منجر به کشف ارتشی مخفیانه از کلون‌ها می‌شود که در سیاره ی کامینو(Kamino) قرار دارد.

منابع[]

http://wiki.fantasy.ir/index.php/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85:_%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

Advertisement