ویکی جنگ ستارگان
Advertisement

انتقام سیث یا The Revenge of the Sith، سومین قسمت از مجموعه شش‌تای جنگ‌های ستاره‌ای جورج لوکاس است.

Revenge of the sith.jpg

داستان

پس از سه سال جنگیدن در نبرد کلون‌ها، آناکین اسکای‌واکر به سمت نیروهای تاریکی کشیده شده و دوستی خود با اوبی‌وان کنوبی و ازدواجش با پادمه را زیر پا می‌گذارد ...

منابع

http://wiki.fantasy.ir/index.php/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%85:_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%AB%DB%8C%D8%AB

Advertisement