ویکی جنگ ستارگان
Advertisement

انتقام سیث یا The Revenge of the Sith، سومین قسمت از مجموعه شش‌تای جنگ‌های ستاره‌ای جورج لوکاس است.

Revenge of the sith

داستان[]

پس از سه سال جنگیدن در نبرد کلون‌ها، آناکین اسکای‌واکر به سمت نیروهای تاریکی کشیده شده و دوستی خود با اوبی‌وان کنوبی و ازدواجش با پادمه را زیر پا می‌گذارد ...

منابع[]

http://wiki.fantasy.ir/index.php/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%85:_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%AB%DB%8C%D8%AB

Advertisement