ویکی جنگ ستارگان
Advertisement

ژنرال گریووس یکی از شخصیت‌های سه گانه جدید جنگ ستارگان است که با صدای متیو وود در اپیزود سوم حضور می‌یابد. وی معاصر با کنت دوکو، سناتور پالپاتین، دارت ویدر و بزرگترین فرمانده ارتش‌های دروید و سومین و آخرین رهبر اتحادیه تجزیه طلب است. لازم به ذکر است این شخصیت در مجموعه انیمیشن جنگ‌های کلون نقش مهمی را دارا میباشد.

Advertisement