کنت دوکو یکی از شخصیت‌های سه گانه جدید فیلمهای تخیلی و حماسی جنگ ستارگان است که با نقش آفرینی کریستوفر لی در اپیزودهای دوم، سوم و مجموعه انیمیشن جنگ‌های کلون حضور میابد وی در سیاره‌ای به نام سرنو به دنیا آمد و یکی از ۲۰ شوالیه جدایی بود که به جبهه تاریک سیت گروید. لقب تیرانوس را نیز سیدیوس برای وی انتخاب کرد، همانند ویدر برای آناکین.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.