ویکی جنگ ستارگان
Advertisement

کهکشان مجموعه ی جنگ ستارگان،کهکشانی غیر واقعی و تخیلی است.

مشخصات

قطر این کهکشان 120000 سال نوری است و دارای 6 منطقه ی اصلی و پهناور است که به دور مرکز کهکشان پیچیده شده اند.

Advertisement