FANDOM


Chissien laajennuspainotteiset puolustusvoimat oli Chissien valtakunnan sotilaallinen yksikkö, jonka muinainen syndic Jer'Jo Cam'Co perusti. Vaihtoehtoisesti nimenä on käytetty myös Chissien laajennuspainotteista puolustuslaivastoa, mikä ilmeisesti on vain vaihtoehtoinen käännös cheunhin kielestä. Muut kuin chissit käyttivät lyhenteitä CLPP ja CLPL yleensä epämuodollisissa tilanteissa.

Chissien laajennuspainotteinen laivasto ja Chissien puolustuslaivasto kuitenkin viittasivat joukkojen kahteen toisistaan eroavaan suuntaukseen: laajennuspainotteinen laivasto oli vastuussa raja-alueiden partioinnista valtakunnan äärirajoilla, minkä lisäksi he tallensivat löytönsä Laajennusretkien kirjastoon päämaailma Csillassa; puolustuslaivasto puolestaan vastasi taistelusta aggressiivisia tunkeutujia vastaan ja huolehti pitkänä tähtäimen strategisesta suunnittelusta.

Oletettavasti puolustuslaivaston korkeinta johtoa kutsuttiin Puolustuksen hierarkiaksi ja se johti molempia osa-alueita. Hierarkialle vastaamisen lisäksi molemmat joukkiot olivat myös ainakin yhden Hallitsevan perheen valvonnan alaisina. 37 BBY vastuussa olivat Toinen ja Kahdeksas hallitseva perhe, jotka ilmeisesti tunnettiin Nuruodon ja Mitthin klaaneina. Korkeimmat upseerit eristäytyivät lopulta perheistään ja heistä tuli osa Hierarkiaa. Sekä Hierarkiaa että Hallitsevia perheitä sitoi tiukka Hyökkäämättömyyslaki, joka ehdottomasti kielsi kaikenlaiset ennaltaehkäisevät hyökkäykset potentiaalisia vihollisia vastaan. Komentaja Mitth'raw'nuruodo kuitenkin venytti kyseistä lakia, kunnes Hallitsevat perheet joutuivat karkottamaan hänet.

Tavalliset laajennuspainotteisten puolustusvoimien univormut olivat mustia ja niissä oli värillisiä merkkejä, jotka osoittivat sen jäsenten suhdetta perheisiinsä. Hierarkian jäsenet käyttivät kokonaan valkoisia univormuja, joissa ei ollut värimerkintöjä, jotka olisivat osoittaneet suhdetta johonkin perheistä.

Ei ole täysin selvää, missä suhteessa Siirtokuntien falangit, joiden tehtävänä oli suojella Valtakunnan maailmoita, olivat laajennuspainotteisiin puolustusvoimiin. Oletettavasti nämä olivat paikallisten perheiden johtajien komennossa ja keskittyneet oman alueensa suojelemiseen, eivät näin ollen olleet suoranaisissa tekemisissä Puolustuslaivaston strategisen johdon kanssa.

Laajennuspainotteisista puolustusvoimista saatiin vain vähän tietoa ennen yuuzhan vongeja vastaan käytyä sotaa. Silloinkin asioihin sekaantuneet chissit olivat vain harvoin todella osa puolustusvoimia. 22 ABY Outbound Flightin etsimiseen osallistunut Chaf Envoy oli virallisesti Chafin perheen komennossa. Uuden tasavallan puolustukseen 26 ABY jälkeen osallistuneet kynsialukset kuuluivat Käden Imperiumin joukkoihin.

Suunnilleen 29 ABY chissien yhteiskynnassa ja laajennuspainotteisissa puolustusvoimissa tapahtui radikaaleja ja takemmin määrittelemättömiä muutoksia. Imperiumin ihmiskenraali Soontir Fel ilmeisesti johti Mitth'raw'nuruodon Kotifalangin sekaantumaan riitaan Hallitsevien perheiden välillä. Tämän seurauksena Felistä tuli avustava syndic Peita Aabesta, toisesta ihmisestä, tuli samalla päänavigaattori.

Vuoteen 35 ABY mennessä chissien ja naapurissa olleiden killikien siirtokuntien välillä ollut jännitys kiristyi, mikä johti einsimmäisiin rajakiistoihin Swarmien sodassa. Tässä taistelussa ulkopuoliset näkivät ensimmäistä kertaa Laajennuspainotteisten puolustusvoimien joukkoja tositoimissa. 36 ABY Tenupeen suoritetun hyökkäyksen aikana nähtiin sodan suurin joukkokokoontuminen, kun taisteluun osallistui lähes viisikymmentä chissien tähtituhoojaa ja satoja pienempiä taistelualuksia.

Esiintymiset

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.