Droidit olivat robotteja: mekaanisia olentoja, joilla yleensä oli keinotekoinen äly. Niitä käytettiin useisiin tarkoituksiin ja monissa ympäristöissä, useimmiten paikoissa tai töissä, joita pidettiin ihmsille tai muille roduille liian vähäpätöisinä tai vaarallisina. Droideja käytettiin myös aloilla, joilla vaadittiin tarkkaa erikoistumista ja tietoja, kuten mekaanikkoina ja lääkäreinä.

Droidin mallista ja käyttötarkoituksesta riippuen ne olivat täydellisen tottelevaisia, kykeneviä tallentamaan uskomattoman määrän tietoa ja matemaattisesti tarkkoja. Nämä ominaisuudet tekivät niistä kykeneviä moniin töihin, joskin halvimmissa malleissa oli rajoitettu itsenäistä ajattelua, mikä rajoitti niiden kykyjä. Tämä itsenäisen ajattelun puute aiheutti lukuisia ja selvästi havaittavia heikkouksia; ne olivat täydellisen tottelevaisia ja ohjailtavissa, mutta vähemmän tehokkaita. Suunnittelijoilla tuli vastaan kuitenkin toinenkin ääripää, sillä jos niistä teki liian älykkäitä ne saattoivat kääntyä isäntiään vastaan. Droidi, jolla ei ollut lainkaan omaa älyä oli kuitenkin erittäin tehoton.

Yleensä droidien "nimet" muodostuivat numero- ja kirjainkoodeista.

Droidin määritelmä

Sanojen "droidi" ja "robotti" yleensä katsottiin merkitsevän samaa asiaa. Droidin virallisessa määritelmässä kuitenkin sanottiin, että droidi on "mekaaninen, itsestään tietoinen olento, joka eroaa tietokoneesta siinä, että se pystyy liikuttamaan itseään".

Laillinen asema

Yleensä droideja kohdeltiin omaisuutena, mutta edistyneemmät droidit saivat yleensä enemmän kunnioitusta. Jotkut vastustivat droidien asemaa vertaamalla sitä orjuuteen. Asiasta kiisteltiin jatkuvasti, mutta määritelmää vaikeutti droidien keinotekoisen älyn erilaiset tasot ja harkinta siitä, saattoiko droidi todella olla tunteva olento. Vaikka droideja oli vaikeata määritellä todelliseksi roduksi, jotkut vastustivat myös muistinpyyhintää muille kuin kaikkein yksinkertaisimmille droideille.

Esiintymiset

Lähteet

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.