FANDOM


Galaktinen peruskieli oli käytetyin ja monimuotoisin galaksissa käytetyistä kielistä. Melkein kaikki ymmärsivät silti galaksin "yhteistä kieltä".

Kehittyminen

Vanha galaktinen peruskieli kehittyi kauppiaiden ja avaruusmatkailijoiden käyttökieleksi vanhoista ihmisten käyttämistä kielistä. Se levisi nopeasti, koska paljon matkustavat ammattikunnat yleisimmin käyttivät sitä.

Galaktisen imperiumin aikana kielestä käytettiin Imperiumin yleiskielenä tunnettua murretta. Myös Kapinaliitto käytti yleisesti samaa murretta, joten sitä käytettiin vielä Vapaiden planeettojen liiton, Uuden tasavallan ja uuden imperiumin aikana.

Käyttö

Useimmat galaksissa tavatut lajit pystyivät puhumaan peruskieltä ja myös käyttivät sitä omien kieliensä rinnalla jokapäiväisessä elämässään. Jotkut lajit eivät fyysisen rakenteensa puolesta pystyneet puhumaan peruskieltä, tällaisia lajeja olivat esimerkiksi polis massalaiset, ssi-ruukit, p'w'eckit, wookieet ja myös useat hyönteismäiset lajit. Useimmat gamorrealaiset eivät myöskään pystyneet puhumaan kieltä, joskin poikkeuksiakin oli (kuten kuvernööri Kugg). Jopa lajit, jotka eivät pystyneet puhumaan peruskieltä usein pystyivät ymmärtämään sitä.

Peruskielen kirjaisinjärjestelmänä käytettiin Aurebeshiä.

Esiintymiset

Peruskieli esiintyy ikään kuin kaikissa Tähtien sota -teoksissa. Seuraavassa luettelossa on lueteltuna ainoastaan ne teokset, jossa kieli mainitaan erikseen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.