FANDOM


"Hävetyt ovat jumalten kiroamia, he työskentelevät orjina, eivätkä he ole puhumisen arvoisia."
Vua Rapuung[lähde]

Hävetyt olivat yuuzhan vongeja, jotka olivat oma kastinsa. Hävetyt olivat jollakin tapaa "epätäydellisiä" yuuzhan vongeja. Vongit jotka epäonnistuivat ylemmissä kasteissa, joiden vartalot kieltäytyivät orgaanisilta lisäyksiltä, jotka ottivat käyttöön perinnöllisyyden tai olivat fyysisesti muotopuolia, joutuivat tähän ryhmään. Vaikka tämä oli työläiskastin osa, jopa työläiset halveksuivat heitä. Heitä pidettiin muiden jumalten torjumina, ja ainoa jumala, jota he saivat palvoa oli Yun-Shuno. Jos Hävetty oli läsnä uskonnollisesti tärkeässä seremoniassa, hänen tekoaan pidettiin suurena loukkauksena.

Yuuzhan vongien Yavin IV:lle kohdistuneen hyökkäyksen ja Vua Rapuungin vapahduksen jälkeen Hävetyt alkoivat uskoa, että Voima oli yksi Yun-Yuuzhanin jäänteistä ja jedit liittyivät näin yuuzhan vongeihin. Nom Anor otti itselleen profeetta Yu'shaan valeasun ja saarnasi että Zonama Sekotin saapuminen enteili Hävettyjen sorron ja painostuksen loppua. He nousivat korkeinta yliherraa, Shimrra Jamaaneta ja soturikastia vastaan ja heidän aiheuttama kaaos oli elintärkeä Coruscantin vapautuksessa. Sodan loputtua Galaktinen allianssi langetti vongeille rauhanehdot, joiden yksi vaatimuksista oli Hävettyjen sorron lopettaminen ja nimeäminen Ylistetyiksi.

Tunnetut Hävetyt

Esiintymiset

Lähteet

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.