FANDOM


Tämä artikkeli kertoo satoja vuosia jatkuneesta sodasta melidojen ja daanien välillä. Saatat olla etsimässä seurannutta sotaa Nuorten ja Vanhojen välillä.
Edeltäjä:

Kaleesh-Bitthævrian sota

Rinnakkaissota:

Mandalorialaisten sisällissota

Seuraaja:

Nuoret-Vanhat sota

Melida/Daanin sisällissota
Sodan alku:

ennen 244 BBY

Sodan loppu:

44 BBY

Paikka:

Melida/Daan

Lopputulos:
Tärkeimmät taistelut:

25 erillistä taistelua Zehavan hallinnasta, Taistelu pohjoisesta, Tasankojen taistelu, Binin taistelu, Garthin taistelu

Joukot

Melidat

Daanit

Komentajat
  [Lähde]

Melida/Daanin sisällissota oli Melida/Daanin planeetalla käyty sota. Alunperin sotaan osallistuivat ainoastaan melidojen ja daanien muodostamat ryhmittymät, mutta sodan loppuvaiheessa molempien osapuolten nuorimmat jäsenet muodostivat Nuoriksi kutsutun kolmannen joukon, joka pyrki lopettamaan sodan.

Sotaa oli käyty niin kauan, ettei kumpikaan osapuoli pystynyt enää muistamaan, mistä se oli alkujaan johtunut ja sotaa käytiin enää vain aikaisempien tappioiden kostamiseksi. Vuosisatoja kestänyt sota raunioitti suurimman osan planeetan kaupungeista ja vaikeutti sen asukkaiden jokapäiväistä elämää.

Säilyttääkseen tiedot kaikista taisteluissa kaatuneista, ja myös levittääkseen näiden propagandaa, molemmat osapuolet rakensivat Todistuksen saleja, joissa kuolleiden uurnia säilytettiin yhdessä näiden jättämien viimeisten holografisten viestien kanssa, jotka saattoi katsoa koska tahansa. Yleensä nämä hologrammit julistivat oman puolensa sanomaa ja ylistivät aiempia saavutuksia ja perheiden sotilastaustaa.

Taisteluilla oli vakavia seurauksia koko Melida/Daanille, koska sairaalat ja klinikat kärsivät jatkuvasta tarvikepulasta eikä planeetalla ollut toimivaa ruoan tuotantoa. Planeetan merkittävin talouden muoto oli aseiden valmistaminen, huoltaminen ja suunnitteleminen molempien sotineiden osapuolten käyttöön. Vuoden 44 BBY tietämissä suurin osa planeetan keski-ikäisistä oli kuollut lukuisissa taisteluissa.

Melida/Daanin sisällissota päättyi, kun Nuoret pakottivat Vanhat antautumaan. Vanhat eivät kuitenkaan halunneet alistua lastensa hallittaviksi, joten he kävivät näitä vastaan uudessa sodassa.

Esiintymiset

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.