FANDOM


Threemoffs

Kolme moffia. Keskimmäisenä suurmoffi Tarkin.

Moffi oli Imperiumin armeijan (myös Uuden Imperiumin) käyttämä arvonimi. Moffi oli upseeri, joka oli jopa kenraalia tai amiraalia ylempi. Moffi hallitsi suurta osaa armeijasta. Hän hallitsi kenraaleja ja muita alempia upseereita, jotka kukin hallitsivat omaa joukkuettaan. Moffit voitiin määrätä hallitsemaan yksittäistä tähtituhoojaa tai lippulaivaa, kuten suurmoffi Wilhuff Tarkin johti ensimmäistä kuolontähteä.

Imperiumin keisarilla oli täysi valta nimittää tai erottaa moffeja. Uuden Galaktisen Imperiumin aikana keisarin takana oli moffien neuvosto, johon keisari nimitti jäsenet.

Suurmoffi oli hieman tavallista moffia ylempi aste.

Alkuperä

"Ymmärrän varautuneisuutenne, senaattori, mutta voin vakuuttaa teille, ettei kuvernöörien nimittäminen mitenkään kilpaile senaatin kanssa."
Palpatine senaattori Padmé Amidalalle ja lojalistikomitealle.[lähde]

Ylikansleri Palpatine nimitti muutamaa päivää ennen Imperiumin julistamista vuonna 19 BBY alueellisia kuvernöörejä johtamaan Tasavallan tähtijärjestelmiä. Tästä Padmé Amidalan johtama lojalistikomitea keskusteli kiivaasti ja se esitti kahdentuhannen vetoomuksen kanslerille, aikomuksena estää kuvernöörijen olemassa olon jatkuminen, sillä komitean mielestä se kilpaili senaatin kanssa. Heti Galaktisen imperiumin julistamisen jälkeen kuvernöörejen valtaa lisättiin ja nimi vaihdettiin moffiksi. Moffi oli johtamansa sektorin komentaja. Kun senaatti lopetettiin vuonna 0 BBY moffit ja suurmoffit saivat kaiken paikallisen vallan johtamillaan alueilla.

Tunnetuimpia moffeja

Katso myös: Luettelo moffeista ja suurmoffeista

Esiintymiset

Lähteet

Katso myös

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.