FANDOM


Tasavallan perustuslaki oli Galaktisen tasavallan perustusasiakirja sekä suuri joukko lakeja ja pykäliä. Se kirjoitettiin Tasavallan perustamisen yhteydessä vuonna 25000 BBY. Se oli olemassa koko Tasavallan olemassaolon ajan, mutta on näyttöä siitä, että sitä muutettiin monesti radikaalisti lähinnä lisäämään keskushallinnon valtaa. Kloonisotien aikana perustuslakia muutettiin kaikkein eniten, kun ylikanslerin valtaa lisättiin.


Yleiskatsaus

Perustuslain mukaan toimeenpanovaltaa käyttivät senaattoreiden neuvosto ja galaktinen senaatti sekä myöhemmin myös ylikansleri, lainsäädäntävaltaa käytti yksin senaatti ja tuomiovaltaa käyttivät Korkein oikeus ja alueelliset oikeudet. Näin ollen se noudatti vallan kolmijako-oppia. Rahayksiköksi oli määritelty vanha galaktinen standardi. Perustuslaissa oli tiukkoja määräyksiä itsevaltiutta vastaan.

Turvatoimenpide hyväksyttäessä vuonna 24 BBY, perustuslakia muutettiin siten, että kanslerin valtaa lisättiin ja kautta jatkettiin, koska Separatistien kriisi oltiin todettu suureksi uhaksi. Perustuslakia oli muuttamassa tietenkin senaatti, jossa oltiin myötämielisiä demokratian puolesta taistelevalle Palpatinelle, jolle myönnettiin lisävaltuudet, jolloin siitä tuli osa toimeenpanovallan toteuttajaa.

Tasavallan perustuslaki oli pohja Imperiumin perustuslaille, joka muodostettiin sen viimeisestä muodosta. Siihen tehtiin tosin huomattavasti muutoksia oikeus- sotilas- ja toimeenpanovallan osalta. Se perustuslaki piti keisaria kaikkein korkeimpana.

Uusi tasavalta laati myöhemmin vanhaa mukaillen itselleen vastaavan perustuslain.

Lähteet

Katso myös

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.