The Lucasfilm Fan Club Magazine 17 on Lucasfilm Fan Club Magazinen seitsemästoista numero. Numeron 22 jälkeen lehti tunnettiin nimellä Star Wars Insider.

Numero julkaistiin kesällä 1992.

Lähteet


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.