FANDOM


The Lucasfilm Fan Club Magazine 18 on Lucasfilm Fan Club Magazinen kahdeksastoista numero. Numeron 22 jälkeen lehti tunnettiin nimellä Star Wars Insider.

Numero julkaistiin talvella 1992.

Lähteet


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.