Jedipedia
Advertisement
TPM-CGYoda

Mestari Qui-Gon, vielä muuta sanottavaa onko teillä?

Tämä artikkeli käsittelee tärkeää aihetta, ja se vaatii laajennusta.

Lisätietoa saatat löytää artikkelin keskustelusivulta. Kun olet mielestäsi laajentanut artikkelia tarpeeksi, voit poistaa tämän mallineen.

Forcelightning1

Dooku käyttää pimeän puolen voimasalamointia Anakiniin

Voima (engl. The Force) oli metafyysinen, yhdistävä ja kaikkialla läsnä oleva energiakenttä, jolla oli valtava merkitys sekä jedi- että sithritarikunnille. Voimaa katsasteltiin monista näkökulmista, mukaan lukien - vaikkei rajouttuen vain siihen - Voiman valoisa puoli, Voiman pimeä puoli, Yhdistävä Voima ja Elävä Voima. Kaksi ensiksi mainittua koskivat Voiman moraalista vaikutuspiiriä sen useissa ilmenemismuodoissa. Voiman valoisa puoleen liittyviä piirteitä olivat myötätunto, rohkeus, parantaminen ja hyväntahtoisuus, pimeän puolen käsittäessä vihaa, pelkoa, aggressiota ja pahansuopuutta. Kaksi jälkimmäistä näkökulmaa olivat nimekkäiden jedifilosofien määrittelemiä: Yhdistävä Voima periaatteessa syleili aikaa ja avaruutta kokonaisuutena, kun taas Elävä Voima käsitteli elollisten energiaa. Vaikka Voima luokiteltiin tällä tavalla, mitään eri suuntauksia kannattajien käytössä olleita tiettyjä taitoja ei ollut; Voima oli osittain olemassa sitä käyttävien elämänmuotojen sisällä ja sai niiden tunteista energiaa.

Jotkin olennot, erityisesti sithit, uskoivat, että Voima pimeä puoli oli valoisaa voimakkaampi, joskin pimeä puoli on vain saattanut olla houkuttelevampi sitä käyttäneille (tai niille, jotka halusivat käyttää sitä). Toiset mielsivät Voiman ajatteluun kykeneväksi olioksi, melkein tietynlaiseksi jumalaksi. Anakin Skywalker, jonka uskottiin olleen itsensä Voiman alkuunpanema, on saattanut - mikäli tämä pitää paikkansa - on saattanut saada Voiman vaikuttamaan tunnekykyiseltä oliolta.

Vaikka Voiman ajateltiin virtaavan kaiken elollisen lävitse, sen kykenivät valjastamaan vain "Voimalle herkiksi" nimetyt olennot. Voimalle herkkyys oli riippuvainen suuresta pitoisuudesta sisäisiä mikro-organismeja nimeltä Midichlorianit, joita oli löydettävissä Voimalle herkän verestä: mitä suurempi pitoisuus, sitä suuremmat mahdolliset Voimankyvyt yksilöllä oli, joskin joitain poikkeuksia oli. Voimalle herkät yksilöt kykenivät pääsemään Voimaan käsiksi suorittaakseen suurenmoisia tekoja niin kyvyssä kuin ketteryydessä sekä hallitakseen ja muokatakseen ympäröivää maailmaa. Joskus tätä kykyä kuvattiin vahvaksi Voiman "auraksi".

Käytännössä Voima oli monipuolinen. Se oli ikään kuin venyttäisi kätensä "pitkäksi ja näkymättömäksi". Sitä voitiin käyttää työntöön, vetoon, fyysisten kykyjen vahvistamiseen, valosapelin heittoon, salamoihin, elvytykseen, kuristukseen, kuoleman estoon, mielihallintaan, ajatustenlukuun, puheeseen kuoleman takaa, näkyjen näyttämiseen tai energiakentän luomiseen. Voiman pimeällä ja valoisalla puolella oli kummillakin erilaiset kykynsä ja tapansa. Jedit olivat valoisan puolen edustajia ja sithit puolestaan pimeän puolen. Voiman pimeällä puolella kykyjä olivat esimerkiksi salamointi ja kuristus kun taas voiman valoisalla puolella kykyjä olivat esimerkiksi suojakenttien luonti ja voimat joilla oli parantavia vaikutuksia.

Oli olemassa myös olentoja, kuten tuk'atat, jotka ovat erikoistuneet Voimaan. Muun muassa ysalamirit osasivat pitää Voiman kentän poissa itsestään. Dagobahilla oli puu, joka on hyvin vahva Voimassa. Yavin IV:ssä on Massasien rakentama Voimalle herkkä temppeli, joka moninkertaisti henkilön Voiman. Massassit rakensivat temppelin sitheille. Eräät otukset osasivat haistaa jonkun jossa Voima on vahvana (kuten toydarialaiset) ja eräät osasivat pysyä Voimalta näkymättömänä. Voimaa käytettiin yleensä taiteluissa esim. jonkin tavaran pudottaminen vihollisen päälle.

Esiintymiset[]

Voima on läsnä kaikkialla galaksissa, joten se esiintyy epäsuorasti kaikissa Tähtien sota -teoksissa. Luettelossa on kuitenkin ne, joissa se mainitaan erikseen.

Lähteet[]

Advertisement