Tämä artikkeli kertoo kielestä. Saatat olla etsimässä sitä käyttänyttä rotua.

Yuuzhan vong oli ekstragalaktisten yuuzhan vongien puhuma kieli. Se oli hyvin raspinen kieli, ja galaktisen peruskielen käyttäjät erehtyivät usein sen äänteiden olevan yskähdyksiä ja murinoita. Harva yuuzhan vong oppi puhumaan peruskieltä (jota he pitivät melkoisen "loksahtelevana") tai muitakaan galaksin kieliä ja suosivat tizowyrmien käyttämistä kääntäjinä.

Petoslahko, Yun-Harlan seuraajat käyttivät omaa murretta. Ei ole tiedossa oliko muilla lahkoilla oma murteensa.

C-3PO:n mukaan yuuzhan vong muistutti Janguineta.lähde?

Kielioppi

Sanajärjestys

Yleisin sanajärjestys yuuzhan vongissa oli verbi-objekti-subjekti, jossa adverbit ja adjektiivit tulivat heidän muokkaamansa puheen jälkeen.

Monikot

Yuuzhan vongin substantiivin monikkomuoto muodostetaan lisäämällä perään -'o; Yun (jumala), Yun'o (jumalat)

Genetiivirakenne

Yuuzhan vongin yksikölliset genetiivit muodostetaan usein kiinnittämällä esineen käyttäjäänsä; Yun'tchilat (jumalan tahto). Monikkogenetiiveihin kuului lopetus -tu; nom'o-tu tchilat (vihollisten tahto). Joissakin substantiiveissa ei kuitenkaan voi olla genetiivimerkkiä ja niin merkki yhdistettiin hallittuun esineeseen käyttäen -te liitettä esineiden "t" kirjainloppuihin ja -tu liitettä esineisiin, jotka loppuivat muilla kirjaimilla; tchilatte Yun-Yuuzhan (Yun-Yuuzhanin tahto) tai canbin-tu ro'ik (vihollisen linnoitus). Oli olemassa myös keskinäinen etuliite Al', jota käytettiin nimissä ja titteleissä; Al'Shimrra (Shimrran). Huomaa että genetiivipronomineissä ei ole erikoismuotoa, mutta niihin kuuluu aina genetiivisuffiksi; Tiu-tu (minun).

Verbi olla

Yuuzhan vongissa oli kaksi sanaa verbille olla: "Pryozz" ja "Sos". Pryozzia käytettiin ensimmäisessä ja toisessa aikamuodossa (karkea käännös olisi "olen"), kun taas Sosia käytettiin kolmannessa aikamuodossa (joka vastasi jokseenkin sanaan "on"); kuitenkin, kuten mando'assa verbi olla jätetään usein pois, joten "nuoret ovat vihollisia" voitaisiin sanoa "Yenagh'o sos nom'o" tai "Yenagh'o nom'o" (subjektit edeltävät sanaa olla).

Artikkelit

Yuuzhan vongissa ei ole säännöllisiä artikkeleita, joten substantiivin indefiniitti ja definiittimuodot tulivat kontekstistä. On kuitenkin olemassa painokas definiittiartikkeli tur, jota käytettiin vain korostamiseen. On olemassa myös harvoin käytetty "yksiköllinen" korostusartikkeli sen (ainoa), jota käytettiin kohteen ainutlaatuisuuden korostamiseen.

Tunnetut fraasit

 • Ai' tanna Shimrra khotte Yun'o! ("Kauan eläköön Shimrra, jumalten rakastama") Tämä viittaa korkeimpaan yliherra Shimrraan ja oli yleisesti huudahdus.
 • Belek tiu. ("Komenna minua." Tätä käytettiin yleensä kun läsnä oli korkeamman aseman tai vallan pitäjä tai edustaja; lausetta korostettiin laittamalla kumpikin nyrkki vastakkaisille olkapäille (us-hrok), ja tällä tarkoitettiin sekä anteeksipyyntönä että puheen jatkamisen luvan kysymistä) - Tu Shoolb käytti tätä fraasia usein prefekti Da'Garan läheisyydessä.
 • Bos sos si? ("Mikä tuo on?")
 • brenzlit ("arka," käytettiin loukkauksena; viittaa näemmä olentoon)
 • bruk tukken nom canbin-tu. ("heikentäkää vihollisen linnakkeen liitoksia.")
 • Bruk tukken Vong pratte, al'tanna brenzlit tchurokk! ("Tehkää yuuzhan vongista heikko, katsokaa arkaa, eläkööt he kauan!")
 • do-ro'ik vong pratte! ("Ja tuska vihollisillemme." Soturikastin taisteluhuuto. Sitä käytettiin vapauttamaan heidän päätunteensa suuren taistelun aikaan.)
 • duwin tur voxyn. ("vapauta voxyn")
 • Dwi, kane a bar. (loukkaus, joka tarkoittaa mahdollisesti "Dwi, kanabar"; vastaus "Yaga?" -sanalle)
 • Eia dag valosapelit, Duman Yaght, yenagh doa Jeedai. ("Heillä on valosapelit, Duman Yaght, nämä nuorukaiset ovat jedejä.")
 • Fy'y Roog! Fy'y Roog! (Muotoilijakastin taisteluhuuto)
 • Gadma dar, Ganner Rhysode. ("tervetuloa, Ganner Rhysode.")
 • Grishna br'rok ukal-hai hrrl osam'ga akren hu akri vushta (tuntematon tarkoitus)
 • Guvvuk ("liiku")
 • Hurr (huudahdussana, joka tarkoitti mahdollisesti "ehkä")
 • Hrosha-Gul ("kivun hinta")
 • Hu-carjen tok! (reaktio äärimmäiseen tuskaan)
 • Izai (lupaus lupauden hengessä)
 • Kanabar ("työlinen")
 • Kane a bar ("lihatoukan lanta")
 • Ket (aikakausi, oletettavasti viikko)
 • khattazz al'Yun ("Jumalan avatar") - Täksi yuuzhan vongit kutsuivat Jacen Soloa tämän valekääntymistä Totuuden tielle.
 • klekket ("kaksi kuukautta")
 • Krel os'a hmi va ta! (uhmaus voittoisalle todennäköisyydelle)
 • mon-mawl rrish hu camasami! ("Jätä minut rauhaan!")
 • nang-hul ("jysähdysötökkä")
 • nikk pryozz ("Olen ___")
  • nikk pr'zzyo ("Olin ___")
 • pazhkic Yuuzhan'tar al'tirrna ("Yuuzhan'tarin maailman aivot")
 • Phahg (Voimakas huudahdus, mahdollisesti kirous)
 • Pol dwag, kane a bar. (insult, perhaps meant to be; 'Pol dwag, kanabar.', which is most likely an order)
 • Puul (huudahdussana, joka tarkoittaa mahdollisesti ei)
 • remaga corlat, migan yam? (Minne olet menossa?)
 • Rrush'hok ichnar vinim'hok! ("Kuole hyvin, rohkea soturi!")- tämä oli siunaus yuuzhan vongien keskuudessa.
 • Sha grunnik ith-har Yun-Shuno. (Pyyntö Yun-Shunolta, vapahduksen pyyntö)
 • skerr kyrric ("Vonduun rapupanssari")
 • Taan Yun-forqana zhoi! (Yuuzhan vongien pappikastin taisteluhuuto)
 • tizo'pil Yun'tchilat ("Jumalten tahtojen tietämisen päivä")
 • Tsaisi (arvon sauva)
 • Tsii dau poonsii ("pistä suu kiinni")
 • Tsup ("Orja joka huolehtii mestarista ennennäkemättömillä tavoilla". Niin hävytön että se vanhanaikaistettiin invaasion aikoihin)
 • tchurokk Yun'tchilat! ("Näe jumalten tahto!")
 • Tchurrokk sen khattazz al'Yun, tchurrok'tiz! (katso jumalan avataria, katso häntä!)
 • Ukla-na vissa crai! (huudahdus Yun-Yammkan riipuksen nähtyä)
 • viccae ("viha kunniassa")
 • Yaga? (interrogatiivi, jonka sanoi hämääntynyt työläinen)
 • Yadag dakl, ignot! (reaktio loukkaukseen)
 • Yorik-Et ("korallinvälttäjä")
 • Yun ("Jumala/Jumalatar", kirjaimellisesti "suuri", monikossa "Yun'o")
 • Yun-Harla ("Kujeilijajumalatar, naamioitu jumalatar")
 • Yun-Ne'Shel ("hän joka muovailee")
 • Yun-Shuno ("Hävettyjen jumala", anteeksiantaja)
 • Yun-Txiin ("Rakkauden jumala")
 • Yun-Q'aah ("Vihan jumala")
 • Yun-Yammka ("Surmaajajumala")
 • Yun-Yuuzhan ("Luojajumala")
 • Yuth Ugg! ("Tule takaisin!")
 • Yuuzhan'tar ("Jumalten seimi", kirjaimsellisesti "luojan seimi")
 • Yuuzhan Vong ("Yun-Yuuzhanin lapset")
 • zhaelor ("totuus")
 • zhaetor-zhae ("kunnia")

Sanasto

Täytyy huomata että seuraava sektio sisälsi sanoja, jotka johtuivat yllä sijaitsevista fraaseista ja eivät ole välttämättä sadan prosentin tarkkoja joka tapauksessa.

Huomaa että yuuzhan vongissa ei ole suruun tai anteeksiantavaisuuteeseen viittaavia sanoja, koska nämä termit olivat yuuzhan vongien ehdottoman kuuliaisuuden ja uhrautuvaisuuden kulttuurissa tuntemattomia.

Substantiivit

 • Bar - "lihatoukka"
 • Dau - "suu"
 • Do - "Suru"
 • Harla - "naamioitu," "kujeilija"
 • Kanabar - "työläinen"
 • Kane - "lanta"
 • Khattazz - "avatar," "edustaja"
 • Khot - "rakastettu"
 • Nom - "vihollinen" (henkilön tai valtion)
 • Q'aah - "viha"
 • Ro'ik - "vihollinen" (idean)
 • Tchilat - "tahto," "suunnitelma"
 • Tukken - "sarana" (liitokselle ei löydy monikkoa yuuzhan vongissa, sillä heidän ovensa ovat orgaanisia ja kiinnitetty seiniin)
 • Tu'q - "pehmeä osuma"
 • Txiin - "rakkaus"
 • Viccae - "vihan ylpeys"
 • Vong - "lapsi"
 • Yammka - "surmaaja"
 • Yenagh - "nuoriso"
 • Yorik - "koralli"
 • Yun - "jumala"
 • Yuuzhan - "luoja"
 • Zhaelor - "totuus"
 • Zhaetor-zhae - "kunnia"

Verbit

 • Belek - "komentaa!" (imperatiivi, vartalo on ehkä bele)
 • Bruk - "heikentää!" (imperatiivi, vartalo on ehkä bru)
 • Dag - "omistamaa"
 • Duwin - "vapauttaa"
 • Guvvuk - "liiku!" (imperatiivi, vartalo on ehkä guvvu)
 • Poonsii - "sulkea"
 • Pryozz - "olen" (Peruskielen yksiköllinen 1. persoona olla)
 • Shel - "muodaamaan," "muodostamaan"
 • Sos - "on" (peruskielen yksiköllinen muoto olla)
 • Tanna - "elää pitkään"
 • Tchurokk - "katso!" (imperatiivi, vartalo on ehkä tchurok)
 • Tsii - "aiheuttaa"

Adjektiivit ja adverbit

 • Brenzlit - "arka"

Pronominit

 • Doa - "nämä"
 • Eia - "he/heitä/heille"
 • Hu - "se" (epävarma)
 • Ne - "hän" (naisesta)
 • Nikk - "Minä"
 • Prat - "Meitä" (epävarma)
 • Si - "tuo"
 • Tiu - "minä/minua"
 • Tiz - "häntä/hänet/häneltä/hänelle"

Prepositiot

 • Sor - "-vastaan"

Muita sanoja

 • Bos - "mitä?"
 • Dwi - "kyllä" myöntäisenä vastauksena
 • Puul - "ei"
 • Qe'u - "hei, sinä siellä!"
 • Remaga - "missä?"
 • Sen - "ainoa" (kohteiden ainutlaatuisuuden ilmaisuun)
 • Tur - "the" (korostus)

Idiomit

 • Tässä kielessä tavallisesti "rauhaksi" käännetty sana tarkoitti kirjaimellisesti "tahtomista ja oikeaa esitystä valloitetusta valloitettuun".
 • bruk tukken, joka tarkoitti kirjaimellisesti "rakennetta heikentämään," tarkoitti yksinkertaisesti "tehdä heikoksi" sotilaallisessa ja taloudellisessa mielessä.
 • Yuuzhan vongissa sanat nom ja ro'ik ilmenevät tarkoittavan "vihollista". Nom näemmä viittaa kansan tai valtion vihollista (kuten Uusi tasavalta oli imperiumin vihollinen), kun taas Ro'ik viittaa ajatuksen viholliseen tai vastustajaan (kuten jedit ovat sithit).

Esiintyminen

Lähteet

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.