200px|right Baze Malbus wie in oarspronklike inwenner fan de woastyn moanne fan Jedha. Hy wie in freon fan Chirrut Îmwe mei wie hy samen in de Beskermers fan de Whills tsjine. Nei de ferneatiging fan Jedha City, hy bekwaam diel van de Rogue One.


Kategory:Persoanen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.