FANDOM


Grof Duku (Count Dooku) u prošlosti moćan i poštovan Jedi,vremenom je postao razočaran većem Jedi viteza i postaje jedan od dvadeset Jedi viteza koji je napustio veće.Upoznaje puteve mračne sile i postaje učenik Darth Sidiousa, tada najmoćnijeg Sith gospodara... Darth Sidious mu daje titulu Darth Tyranus. Grof Duku je učestvovao u Ratu klonova i bio je zapovednik armije droida,kao učenika uzeo je moćnog kiborga,lovca na Jedi viteze,generala Grievousa. U jednom od dvoboja sa Grofom Dukuom,Anakin Skywalker gubi ruku. Prilikom akcije oslobađanja senatora Palpatinea,Anakin Skywalker ponovo ukršta mač sa Grofom Dukuom,a kako je ovaj put snažniji i veštiji Jedi,nego u prethodnom duelu,ubija nenaoružanog Grofa Dukua,iako to nije u maniru Jedi viteza.

Ironija je da je kao novi učenik,treći po redu,Darth Sidiousa postao upravo Anakin Skywalker i tada postaje najmoćniji The Dark Lord of the Sith,Darth Vader....