FANDOM


Ekumen

Panorama Coruscanta.

Ekumenopolis je bilo koji planet ili mjesec koji je potpuno pokriven gradom. Ljudi su bili dovoljno razvijeni da Coruscant, glavni planet Galaktičke Republike, pretvore u ekumenopolis otprilike 100,000 BBY. Taris, za razliku od Coruscanta još ima oceane, što znači da nije totalno pokriven urbanizacijom, ali ipak spada u ekumenopolise.

Primjer mjeseca ekumenopolisa je Nar Shaddaa, čiji su neboderi toliko visoki da im se donji dijelovi polako rastapaju u zemlju.

Pogledaj

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.