FANDOM


Rimma Trgovačka Ruta je jedna od glavnih trgovačkih ruta u galaksiji. Počinje kod Abregado-Raea u Centralnom prstenu, i proteže se skroz do Kathol sektora u najudaljenijim djelovima Vanjskog prstena. Navodno, kad bi se pokušalo voziti cijelom trgovačkom rutom od početka do kraja, trajalo bi otprilike 6 tjedana sa Hiperpogonom 2. klase.

Rimma Trade Route

Rimma Trgovačka Ruta.

Planeti

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.