Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png 30px-Era-new.png Ezen szócikk tartalma Az új Jedi Rend kora időkből való.


Az Új Köztársaság galaktikus kormányzat volt, amelyet a Lázadók Szövetsége hozott létre a Galaktikus Birodalom helyettesítésére YU 5-ben. Elődje, a Szabad Bolygók Szövetsége feloszlatása után átvette helyét, mint a Galaxis legfontosabb kormányzati hatalma. Az Új Köztársaság magát a Galaktikus Köztársaság eszmei utódjának tartotta.

Az Új Köztársaság ugyanolyan alapokon feküdt, mint a Galaktikus Köztársaság: célja az volt, hogy legyen egy olyan szerv, amely az egész galaxist igazságosan és az egyenlőség elve szerint kormányozza. Az Új Köztársaságot a Luke Skywalker vezette új Jedi Rend védelmezte, mint ahogy a régi Jedi Rend őrizte a régi Köztársaság békéjét.

Története

Egy új köztársaság

A császár halálhíre gyorsan terjedt, melynek nyomán a galaxis ünneplésben tört ki. A képen Coruscant látható.

Palpatine császár halála az endori csatában, YU 4-ben, a Galaktikus Birodalom végét jelentette. A második Halálcsillag elpusztításának és az uralkodó halálának hírét a Lázadók Szövetsége galaxisszerte gyorsan szétkürtölte. Coruscanton a civilek és a lázadók Palpatine bukásának hírére felkelést szítottak, amely során fennhangon ünnepelték a Köztársaság visszatértét.

Egy hónappal később a nyolc lefontosabb tagja kiadta az Új Köztársaság Nyilatkozatát, amely lefektette az új kormányzat legfontosabb céljait, értékeit és irányelveit. A nyolc aláíró, a chandrilai Mon Mothma, az alderaani Leia Organa hercegnő, a kothlisi Borsk Fey'lya, a mon calamari Ackbar admirális, a sullusti Sian Tevv, a koréliai Doman Beruss, a kashyyyki Kerrithrarr és az elomi Verrinnefra B'thog Indriummsegh vált az Új Köztársaság ideiglenes kormányának, az Átmeneti Tanácsnak a tagjává.

Az Átmeneti Tanács, így az Új Köztársaság legfontosabb feladatául Coruscant visszafoglalását tűztek ki. Ez inkább szimbolikus mintsem stratégiai lépés volt: a régi Galaktikus Köztársaság kezdete óta a galaktikus kormányzat székhelye Coruscant volt, így annak megszerzése az egész galaxis szemében törvényessé tette volna az Új Köztársaság hatalmát. Ameddig ez nem sikerült, az ideiglenes kormány és a többi testület más tag bolygókon ült össze. Ezalatt az Átmeneti Tanács folytatta az új kormányzat irányítását és az új törvények létrehozását.

Úton a Mag felé

Az endori győzelmet követő első pár hónapban az Új Köztársaság csak pár támadást intézett birodalmi területek ellen. Az agresszív megoldás helyett inkább a diplomáciát választották: a Birodalom uralmát megdöntő rendszerekbe nagyköveteket küldtek. A követek egyre több és több bolygó meggyőzésével gyorsan bebiztosították az új kormányzat helyzetét a Külső Peremvidéken, mindeközben Ackbar admirális felkészítette a hadsereget a galaxis fontos, még a Birodalom által irányított rendszereinek meghódítására. Az elkövetkezendő két évben az Új köztársasági Védelmi Erők számtalan területet hódítottak meg a Középső Peremen és a Belső Gyűrűn és rengetek harci támaszpontot hoztak létre, fokozatosan körbezárva a Magvilágot és előkészítve a támadást az elfoglalására.

YU 6-ban az Új Köztársaságot a galaxis 30%-a támogatta, tovább 20% névlegesen vagy tartózkodva. Ackbar és a hadiflottája közelítettek a Mag felé így mindenki számára világossá vált az Új Köztársaság célja, Coruscant meghódítása.

Coruscant bevétele

Az Új Köztársaság csapatai megszerzik a Coruscant feletti uralmat.

Coruscant meghódítása az endori csata után három évig váratott magára. A Zsivány osztag pilótáinak, köztük Wedge Antillesnek, Corran Hornnak és Gavin Darklighternek, valamint két új köztársasági ügynöknek, Iella Wessirinek és Winter Celchunak sikerült deaktiválni Coruscant pajzsait, így a köztársasági flotta Ackbar admirális vezetésével könnyen szétmorzsolta a bolygó fennmaradó védelmi rendszerét.

A bolygóra érkező új köztársasági csapatok a birodalom által hátrahagyott krytos vírussal találták szembe magukat, amely számos nem-ember fajt fertőzött meg. A vírusra az egyetlen gyógyír a bacta volt. A kirobbant bactaháborúban a Zsiványkommandónak sikerült Ysanne Isard birodalmi tiszttől megszereznie a vírus ellenanyagát, a bactát. A konfliktus során az Új Köztársasághoz csatlakozott a Thyferra bolygó a galaxis legnagyobb bactalelőhelyeivel. A vírus elszigetelése után az Új Köztársaság végre magáénak tudhatta Coruscantot, és ezzel egyre nőtt azoknak a száma, akik az új kormányzatot valódi, törvényes hatalomnak tekintették és nem lázadók gyenge kis csoportjának.

A Köztársaság megerősödése

Nem sokkal Coruscant elfoglalása és a kormányzati központ áthelyezése után megalakult az Új Köztársaság Szenátusa. Mon Mothma lett az első államfő és az új alapokmány értelmében a Szenátus elnöke és a Védelmi Erők főparancsnoka. Hivatali ideje alatt az Új Köztársaság kormánya nem változott sokat az átmeneti kormányhoz képest. A Belső Tanács megmaradt végrehajtó hatalomnak, de a Szenátus átvette az Átmeneti Tanács szerepét.

A diktatórikus Birodalom elleni küzdelem hamar könnyebbnek bizonyult mint egy galaktikus szövetség kiépítése. A Birodalmat hamar kiszorították a Magból és sokan abban a hitben ringatták el magukat, hogy a harcoknak vége. A politikai ambíciók és a személyi törekvések gyorsan megvetették a lábukat az új kormányzatban. Ahogy ez a probléma egyre súlyosabbá vált, a Birodalom folyamatos jelenléte összetartotta a Köztársaságot. Bár a birodalmi hadurak egyes rendszerkben továbbra is fenyegették az Új Köztársaság területi egységét, YU 8 végére a galaxis csaknem háromnegyede már a Köztársaság része volt. A kormányzati vezetők körében is egyre terjedt az a vélemény, hogy a háború befejeződött.

A Birodalom visszavág

Az Új Köztársaság első komolyabb megmérettetésére YU 9-ben került sor, amikor Thrawn főadmirális átvette a Birodalmi Maradvány írányítását és több, sikeres hadjáratot vezetett ellene. A Köztársaságon belüli politikai küzdelmek meggátolták a korai ellencsapás lehetőségét, mivel az olyan ambíciózus poltikusok, mint Borsk Fey'lya, a Belső Tanács tagja, mások kárára próbált nagyobb hatalomhoz jutni. Számos vereség és kudarc után az Új Köztársaság végül összegyűjtötte erejét és a bilbringi csatában legyőzte a birodalmiakat. Thrawn főadmirális meghalt és csapatai meghátráltak. A győzelmi mámortól megrészegítve az Új Köztársaság támadások sorozatát indította meg a még birodalmi fennhatóság alatt álló területek ellen. A győzelem rövid életű volt.

Egy évvel Thrawn halála után az Új Köztársaság hatalmas birodalmi offenzívával találta magát szembe a feltámasztott Palpatine császár vezetésével. A támadások a Mély Magból eredtek. A túlerő és több szuperfegyver miatt az Új Köztársaság visszavonulót fújt. A Köztársaságot végül az mentette meg, hogy Luke Skywalker Jedi lovag erőfeszítéseinek köszönhetően Palpatinet végül sikerült végleg elpusztítani az Onderonon.

Újjászerveződés és reformok

Miután YU 11-ben az Új Köztársaságnak sikerült visszahódítania Coruscantot a Birodalomtól, a Szenátos hozzálátott a kormányzat megreformálásához. Specializálódott tanácsokat hoztak létre, amelyek nagyobb hatalommal és felelőséggel bírtak, mint a Szenátus egyes bizottságai. Tanácsok foglalkoztak a közös védelemmel, a biztonsággal és a titkosszolgálatokkal, az igazságüggyel, a tudománnyal és technológiával valamint a kereskedelemmel.

A Belső Tanácsot felváltotta a Kormányzótanács, amely a nyolc szenátusi tanács elnökeiből állt össze. Joga volt eltávolítani az államfőt hivatalából, meggátolva ezzel, hogy túlságosan megerősödjön, ahogy az Palpatine főkancellár esetében megtörtént.

Ezidőtájt történt meg az is, hogy Luke Skywalker Jedi mester meggyőzte a Szenátust, hogy az Új Köztársaság védelme egy új Jedi Rend nélkül nem teljes. A Szenátus hozzájárult, hogy Skywalker a Yavin 4-en Jedi Praxeumot, kiképzőközpontot alapíthasson. Itt tanították az első lovagokat, de később a praxeum vált az ifjú tanítványok akadémiájává is. Amikor Daala admirális megpróbálta megreformálni a Birodalmat, a Yavin 4 elfoglalását tartották az Új Köztársaság bukásának feltételeként. Bár megrohamozták, a Jedik sikeresen megvédték magukat és a bolygót. Mon Mothma visszavonult a politikától és Leia Organa Solo hercegnőt nevezte ki utódjául. A Szenátus jóváhagyásával Organa Solo hercegnő válhatott az Új Köztársaság második államfőjévé.

Leia Organa Solo vezetése alatt az Új Köztársaság számos visszaesést élt át. YU 16-ban a Köztársaság felvette a diplomáciai kapcsolatot a yevetha fajt tömörítő Duskham Ligával. A yevethák vezetője, Nil Spaar, összezavarta a köztársaságiakat, mindeközben pedig támadást indított a Koornach köd nem yevethák által lakott bolygóit. Több fajt, köztük a corasghot is teljesen kiírtották. A Köztársaság végül a Liga ellen indult, a kirobbanó Fekete Flotta krízisből pedig győztesen kerültek ki. A harcok során Organa Solo kiterjesztette az államfői jogköröket, amivel többek nemtetszését váltotta ki, többen megvádolták, hogy a yevethák fogságába esett férjét, Han Solót a köztársasági érdekek sérülése árán is ki akarja szabadítani. A Kormányzótanács kétszer megróbálta leváltani és a Szenátusban is bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene.

Az ő hivatali idejében több korábbi birodalmi rendszer kérvényezte és kapta meg az új köztársasági tagságot. Ezek a bolygók azonban még mindig birodalmi nézeteket vallottak, így a küldöttségeik többször kerültek összetűzésbe a Szenátusba, gyakran megbénítva annak munkáját. Miután Leia Organa Solo a személyét ért heves támadások miatt lemondott, az új államfő Ponc Gavrisom lett.

Békekötés a Birodalommal

Ponc Gavrisom és Gilad Pellaeon az Új Köztársaság valamint a Birodalmi Maradvány nevében békét köt egymással.

Az Új Köztársaságon belüli növekvő széthúzás ellenére a kormányzat egységes maradt a Birodalom elleni küzdelemben. Gilad Pellaeon birodalmi főparancsnok támadásai katasztrofális vereséggel végződtek számára, közvetkezményképpen a Birodalmi Maradvány mérete mindössze nyolc szektorra zsugorodott.

Ponc Gavrisom megválasztása államfővé, a Szenátus új tanácstermének építése és több kormányzati átalakítás hirdette az Új Köztársaság új történeti szakaszának kezdetét. A bolygó- és rendszerközi kormányzatok nagyobb hatalmat kaptak. A Szenátus szerepe pedig jelentősen csökkent, már csak a közös védelemre és a regionális konfliktusok megoldására korlátozódott. A kormányzati átalakítás fontos lépése volt az új köztársasági megfigyelők kinevezése, akik szervezetileg leginkább a régi köztársasági Jedi Rendhez hasonlítottak. A galaxist járták és jelentéseket tettek a Szenátusnak, amit láttak és amit hallottak, főként a kormányzati intézkedésekre vonatkozólag.

A korszak legfontosabb eseménye talán a Caamas-dokumentum körül kialakult krízis volt, amely polgárháborúval fenyegetett a galaxis bothanokkal szemben és a mellettük álló bolygók között. A konflitkus végül a Birodalmi Maradvány és az Új Köztársaság közti végső békekötéssel zárult. A béke aláírása pontot tett a huszonegy évig húzódó galaktikus polgárháborúra.

Őrségváltás

A galaktikus polgárháború végeztével a több rendszer csatlakozott az Új Köztársasághoz. Leia Organa Solo barátai javaslatára nem sokkal a békekötés után visszatért a Szenátusba, de YU 23-ban végleg visszavonult. Utódja a karrierista Borsk Fey'lya lett a szavazatok háromötödös többségével. A Szenátusból Leia hercegnő mellett több tapasztaltabb képviselő is távozott, akiket magasrangú katonai vezetők követtek, olyanok, mint Ackbar vagy Hiram Drayson.

Háború és újraszervezés

YU 25-ben a Yuuzhan Vongok betörtek a galaxisba, a Szenátust döntésképtelenné tette a hozzű nem értés és a gyávaság. Fey'lya államfő kormányzata túl későn kezdte ébredt rá a helyzet súlyosságára. A Yuuzhan Vongok rohamosan törtek előre, leigázva a galaxis nagy részét. Az új Jedi Rend bizalmatlansága tovább nehezítették a szituációt. Az Új köztársasági Védelmi Erők fokozatosan hátrálni kényszerültek, míg végül Coruscant elesett. A Szenátus tagjai a védelmi flotta hajóit saját irhájuk megmentésére használták ki. Fey'lya, aki számos háborús baklövésért volt felelős, feláldozta magát a csatában.

YU 28-ban a Szenátus összeült a Dacon, ahol hosszú kampányolás után Cal Omast választották államfőnek. Később ez bizonyult az Új Köztársaság utolsó választásának. A Ebaq 9-i győzelmet követően az Új Köztársaság maradványait a Szabad Szövetségek Galaktikus Föderációjává szervezték át. Új alkotmánnyal, új hatalmi megosztással és új szövetségi szerkezettel a Föderáció a korábbi kormányzat tévedéseinek elsímítását tűzte ki célul. Ezenfelül elkötelezték magukat, hogy a Jedi Renddel együttműködve befejezik a háborút. YU 29-ben a Föderáció és a Jedik visszafoglalta Coruscantot a Yuuzhan Vongoktól és egy évvel később teljesen kiűzte őket a galaxisból.

Kormányzás és politika

Tagság

A demokratikus pilléréken álló Új Köztársaságba önkéntes alapon lehetett belépni. Teljes, szavazati joggal bíró tag lehetett minden független politikai egység, amely egy vagy több bolygó lakosságát képviselte. Meghatározott területek vagy csoportok, mint például a túlélő alderaaniak is beléphettek. A tagságot egy jelentkezési folyamat (amely során a tagjelöltek áttekintették az Új Köztársaság alapokmányait, majd elfogadták őket és beleegyeztek a betartásukba) és egy adókivetési folyamat (amely során megállapították, hogy az új tag mekkorra évi összeggel fog hozzájárulni a Köztársaság működéséhez) előzte meg.

Szavazati jog nélküli tagságot kaphattak poltikai csoportosulások, amelyek olyan értelmes fajokat képviseltek, amelyek nem alkottak onálló poltikai egységet.

Megvigyelői státuszt kaphatott az Új Köztársaság minden nem tag szövetségese.

Az Új Köztársaság Nyilatkozata előre meghatározta azokat az elveket, amelyekhez az államszervezet ragaszkodott. A Közös Alapokmány volt az irat, amely szabályozta a Köztársaság működését, így a tagfelvételt is. Az Alapkokmány határozta meg a tagok jogait és kötelességeit.

Törvényhozás

Az Új Köztársaság kormányzata egy egykamarás törvényhozó testület, a Szenátus köré volt szervezve, amely az Átmeneti Tanácsot váltotta fel. A tagokat a Szenátusban egy szenátor képviselte. A szenátorok egy szavazattal rendelkeztek, függetlenül a képviselt bolygó vagy rendszer népességétől. A társult tagokat Coruscanton a küldött képviselte, aki beszédet tarthatott az üléseken, de nem szavazott és nem vehetett részt a Szenátus különböző munkacsoportjainak döntéshozatalában.

A Szenátusban elméletileg számtalan szenátor ülhetett, ezért feladatainak végrehajtása igen nehéz lett volna. Éppen emiatt nagyobb döntéshozatali hatalma volt a Szenátus tanácsainak és bizottságainak. A Szenátus munkája inkább a szónoklásra, a véleménycserére és a problémás ügyek átbeszélésére korlátozódott. A tanácsok és a bizottságok bizonyos kormányzati területeket ellenőriztek és azok felett döntéshozatali joggal rendelkeztek. Ha a tanácsok és a bizottságok egyhangúlag döntöttek egy ügyben, a Szenátusnak már nem kellett foglalkoznia vele.

Hadsereg

Ackbar admirális, a Védelmi Erők legfelsőbb parancsnoka

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Új köztársasági Összevont Védelmi Erők

Az Új Köztársaság katonai ága az Új köztársasági Összevont Védelmi Erők voltak. Ereje teljében öt teljes flottát foglalt magába, mindegyik több száz hadihajóból, szállítóhajóban, kisegítő járműből állt hadosztályokra és munkacsoportokra osztva. Ezeket a szárazföldi egységek és a vadászgéposztagok egészítették ki. A flották együttesen alkották az Új köztársasági Védelmi Flottát.

A hadügyi átalakítások után a védelmi miniszter helyét a legfelsőbb parancsnok vette át a hadsereg élén, a szárazföldi erők minisztere és a haditengerészet minisztere posztokat megszüntették. A főparancsnokot a Védelmi Tanács nevezte ki a Szenátus elnökének jóváhagyásával. Intézkedéseiről és lépéseiről az államfőnek jelentett.

Megjelenések

 • Csillagok háborúja VI: A Jedi visszatér (Csak megemlítve) (1997-es kiadás)
 • The Farlander Papers (Csak megemlítve)
 • Of the Day's Annoyances: Bib Fortuna's Tale (Csak megemlítve)
 • Gathering Shadows (Csak megemlítve)
 • X-wing Rogue Squadron: Mandatory Retirement
 • X-szárnyúak sorozat
 • Rogue Sqaudron
 • Fist of Ion
 • Szökevények
 • Hutt and Seek (Csak megemlítve)
 • Tatooine Ghost
 • Thrawn-trilógia
 • Dark Empire
 • Crimson Empire
 • A Jedi Akadémia-trilógia
 • A Jedik gyermekei
 • Sötétkard
 • Alkonybolygó
 • A kristálycsillag
 • A Fekete Flotta fenyegetése-trilógia
 • Az új lázadás
 • A korélia-trilógia
  • Koréliai rajtaütés
  • Seloniai veszedelem
  • Leszámolás a Középpontban
 • Tales from the New Republic
 • A Thrawn Keze-duológia
 • Jade Solitaire (Csak megemlítve)
 • Junior Jedi Knights
  • Junior Jedi Knights: The Golden Globe
  • Junior Jedi Knights: Lyric's World
  • Junior Jedi Knights: Promises
  • Junior Jedi Knights: Anakin's Quest
  • Junior Jedi Knights: Vader's Fortress
  • Junior Jedi Knights: Kenobi's Blade
 • Young Jedi Knights: Diversity Alliance
 • Star Wars: Invasion
 • Vector Prime
 • Boba Fett: A Practical Man
 • Dark Tide I: Onslaught
 • Dark Tide II: Ruin
 • Agents of Chaos I: Hero's Trial
 • Agents of Chaos II: Jedi Eclipse
 • Balance Point
 • Emissary of the Void
 • Recovery
 • Edge of Victory I: Conquest
 • Edge of Victory II: Rebirth
 • Star by Star
 • Dark Journey
 • The Apprentice
 • Enemy Lines I: Rebel Dream
 • Enemy Lines II: Rebel Stand
 • Traitor
 • Destiny's Way
 • Ylesia
 • Force Heretic I: Remnant
 • Equals and Opposites
 • Force Heretic II: Refugee
 • Or Die Trying
 • Force Heretic III: Reunion
 • The Final Prophecy
 • The Unifying Force
 • Sacrifice (Csak megemlítve)
 • Revelation (Csak megemlítve)
 • Millenium Falcon (Csak megemlítve)
 • Star Wars Legacy 1: Broken, Part 1 (Csak megemlítve)
 • Star Wars Legacy 18: Claws o the Dragon, Part 5 (Csak megemlítve)
 • Star Wars Legacy 33: Fight Another Day, Part 2 (közvetetten megemlítve)
Advertisement