Advertisement

A galaxis

Galaxis-terkep.jpg
Hivatalos (ám kicsit szegényes) Galaxis-térkép.

A Galaxis egyike volt az univerzumban lézető trilliónyi galaxisnak. A Galaktikus Köztársaság, a galaktikus polgárháború, a yuuzhan vong háború, a Jedik és a Sithek történelme tette jelentőssé.

A különböző térképekből megállapítható, hogy egy Sb-típusú, spirál alakú képződmény volt. Számos forrás szerint a Galaxis 120 000 fényév—37 000 parszek—széles volt (egy parszek 3,258 fényév). Középpontjában egy feketelyuk jött létre. A Rishi-köd, illetve más másodlagos galaxisok körül keringett. A szélén hipertéri zavarok akadályozták meg a biztonságos hiperűrutazásokat az ismert útvonalakon kívül.

Körülbelül 400 milliárd csillag volt a Galaxisban, és nagyjából fele ennyire volt tehető a lakható bolygók száma. tényleges élet azonban csupán ezek 10%-án alakult ki, értelmes fajok pedig 1/1000-én jött létre (ez megközelítőleg 20 millió). A Galaxis népessége 100 quadrillió körül volt, mely a legkülönbözőbb fajokból tevődött össze.

Történelem

Sablon:Fő A történelemírás kezdete előtti első galaktikus mérteű civilizációnak a rakaták Végtelen Birodalmát tekinthetjük. Ennek megszűnését követően még hosszú ideig nem beszélhetünk általános értelemben vett "galaktikus civilizáció"-ról.

További ezer évnek kellett eltelnie, hogy az emberek felfedezzék a hiperűrt, találkozva ezáltal más értelmes fajokkal. Mikor az egyes világok szülöttei kapcsolatba kerültek egymással, egyre nagyobb igény fogalmazódott meg bennük közös törvények, illetve pénzem iránt. Így aztán a Galaktikus Köztársaság vált a hivatalos galaktikus kormányzattá. A nálanál kisebb Sith birodalom hamar összetűzésbe került a Köztársasággal, kezdetben vallási rivalizáció alakult ki—az Erő megértése. A Sitheket több ízben is elpusztultak, majd újjászervezték magukat az idők folyamán.

Végül, közel ezer évnyi rejtőzködés után, sikerült visszaállítaniuk a birodalmi formát, megdöntve a Köztársaságot, romjain pedig megalapítva a rövid életű Galaktikus Birodalmat. A bukás után a Maradványnak közel egy évtizedig még sikerült megőriznie ellenállását az új kormányzat ellen, egészen a békeszerződés aláírásáig.

Nem sokkal később egy yuuzhan vong néven ismert extragalaktikus faj indított inváziót a Galaxisban. A hadjáratukban hatalmas pusztítást végeztek, számos bolygó—így például a Coruscant is—súlyos károkat szenvedett.

Jó néhány yuuzhan vong ezután integrálódott a galaktikus civilizációba; ők közel másfél évszázadig részei voltak a Birodalomnak, illetve az azt követő nem sötét oldal-orientált kormányzatoknak. A Galaktkus Birodalom harcban állt az Új Sith Renddel.

Asztrográfia

A Galaxist több régióra lehet osztani. Az alábbiakban a Magtól való távolságuk szerint vanna felsorolva. Az egyes régiókat további szektorokra, rendszerekre és bolygókra lehet még bontani.

Mély Mag

Körülölelve a Galaxis szívének számító, legsűrűbben lakott csillagrendszerekkel egy kisebb, szokatlan bolygókkal tarkított régió volt. Ez a terület tartalmazta a legöregebb csillagokat, középpontjában pedig egy feketelyuk jött létre, sűrű csillagcsoportokkal határolva. A csillagok nagyszáma révén keletkező gravitációs lökések hevesen elgörbítették az űridőt, jelentősen megnehezítve a térségben a hiperűrutazást. A régió emiatt sokáig megközelíthetetlennek számított. Palpatine császárnak viszont sikerült találnia néhány biztonságos hiperűrjáratot. Majd' húsz évvel az endori csata után a térségben létesült birodalmi erődítmény miatt felértékelődött a régió szerepe.

Magvilágok

A Mély Magot kívülről határoló, ősi régió számos fejlett, tekintélyes, közismert és túlnépesedett bolygót fogalt magában. A Galaktikus Köztársaság, és következtetésképpen valamennyi galaktikus kormányzat itt alakult ki, továbbterjedve az egész Galaxisban. A köztárasági és birodalmi periódusban itt volt a galaktikus Főváros, a Coruscant. Valószínűleg az emberek is erről a területről származtak.

Kolóniák

A Kolóniák a Magvilágok és a Belső Perem közti elhelyezkedés miatt kapta a nevét. Az első telepesek minden bizonnyal a Magvilágokból érkeztek, az itteni világokat a magas népességszám, az fejlett ipar és kultúra jellemezte.

Mivel a Birodalom nagyon erőszakos úton tartotta fenn uralmát a Kolóniák felett, az Új Kötársaság hamar maga mellé tudta állítani a benne lévő világokat.

Belső Perem

A Belső Perem a Kolóniák és a Terjeszkedési Régió között helyezkedet el. Eredetileg egyszerűen "Perem"-nek nevezték, mivel akkoriban ez volt a legkülső ismert terület. Egy évszázadra rá végül az akkor még a "Kiterjedt Perem" elnevezést viselő Terjeszkedési Régió is felderítetté vált.

Palpatine uralma alatt a Galaktikus Birodalom kemény kézzel ellenőrizte a régiót. Sok polgára lázadás helyett a menekülést választota inkább.

az endori ütközet után a birodalmiak népszerűtlenségükre tekintettel meglepően sokáig megtartották a területet. Sokan nehezteltek is az Új Köztárasság felszabadításának lassúsága miatt. Ennek ellenére számos világ csatlakozott az új államszövetséghez. Ekkor azonban sok helyütt meggyengült a központi hatalom, Palpatine visszatérése után pedig a Belső Perem nayg részét elfoglalva, újrateremtve a korábbi bizonytalanságotkat és gondokat.

Terjeszkedési Régió

A Terjeszkedési Régióban olyan vállalat-ellenőrzésű világok voltak, melyeket erős és profitorientált társaságok irányítottak, kitermelve a bolygók nyersanyagait, fémeit, érceit. Miközben a lakókat elnyomták, a nagy cégek egész csillagrendszerek ásványkincseit termelték ki. Így aztán hamarosan nyugtalanság és elégedetlenség tört ki a polgárok körében. Végül a Galaktikus Köztársaság átvette az irányítást a régió felett, miközben korlázozásokat vezetett be az érdekelt vállalatoknál; nem ritkán teljesen megfosztotta társaságokat addigi tevékenységeiktől. A Terjeszkedési Régió a nyersanyagok és ércek fő előállítója lett, habár áványkincslelőhelyei a birodalmi időszakra javarészt kimerültek.

Középső Perem

Mivel ásványkincsekben nem bővelkedett, és ennélfogva kisebb lakosságot magába foglaló terület volt, mint a környező régiók, a Középső Perem volt az a terület, ahol a lakosok mindenért keményen megdolgoztak. Ennek köszönhetően több bolygó is Galaxis-viszonylatban igen jelentős szerepre tett szert. Ezzel ellentétben a viszonylag felderítetlen, a fontosabb kereskedelmi útvonalaktól messzebb eső területeken gyakoriak voltak a kalóztámadások.

Külső Peremvidék

A Külső Peremvidék a Vad Űrt és az Ismeretlen Régiókat nem számítva a legkésőbb felfedezett régió. Revan sötét nagyúr születési helye volt, emellett itt kezdték a mandaloriak hadjárataikat a Galaktikus Köztársaság ellen is. A Jedi Száműzött is a peremvidéki Dantooine-on nőtt fel. A közhiedelemben ez a terület úgy terjedt el, mint sötét, barátságtalan, visszamaradott bolygók színtere. Nagy távolsága a Magtól lehetővé tette, hogy sok támogatója legyen a Lázadók Szövetségének. Wilhuff Tarkin birodalmi nagymoff kapta azt a nehéz feladatot, hogy felügyelje a Külső Peremvidéket, kiiktatva a Szövetség minél több helyi pártfogóját.

Peremvidéken kívül eső területek

Tingel-kar

A Tingel-kar egy külső spriális karja volt a Galaxisnak. Magában foglalta a Válalalti Szektor Hatóságát, mely egy Köztárasságtól, majd Birodalomtól független politikai szervezet volt. A Birodalom néhány száztól armincezerig terjedő számú rendszerre terjesztette ki az uralmát.

Ismeretlen Régiók

A Ismeretlen Régiókat általában úgy ismerték, mint egy nagy kiterjedésű régió, mely kívül esett a galaktikus korongtól. A felfedezetlen régió a Bakura és a Birodalmi Maradvány között volt, nagyrészt a chiss ellenőrzés alatt. Csupán néhány milliárd csillagot tartalmazott a Galaxis 400 milliárdjából. Így aztán alig vezetett biztonságos hiperűrútvonal a régión keresztül. Szép számmal voltak csillagködök, csillagcsoportosulások, galaktikus napgyűrűk. A Galaktikus Birodalom számos expedíciót irányított az Ismeretle Régiók területére a szektorai megismerése és leigázása érdekében.

Vad Űr

A Vad Űr, másképpen Külső Űr a Galaxis határvidékén volt, elválasztva az ismert területeket az Ismeretlen Régióktól. Palpatine egyik utolsó rendelkezése az volt, hogy nagyobb alaposságú kutatást indítsanak el a régióban. Ugyanis a Vad Űr abban különbözött az ismeretlen Régióktól, hogy míg az előbbiben már voltak kisebb felfedezések, addig az utóbbi teljesen szinte ismeretlen volt.

Forgalmi útvonalak

Számos "út", hiperűrjárat létesült a szektorokon keresztül. Ezeket az útvonalakat hiperűr-felfedezők néven elhíresült űrutazók találták meg és térképezték fel (például Gav Daragon, Aitro Koornacht. Az asztromechanikai droidok a koordináták alapján tudtak hipertéri ugrásokat végezni.

  • Rimma Kereskedelmi Útvonal
  • Perlemi Kereskedelmi Útvonal
  • Hydian Út
  • Koréliai futam
  • Koréliai Kereskedelmi Útvonal
  • Kesseli Út
  • Ison Kereskedelmi Folyosó
  • Sisar Út
  • Myto Nyila
  • Daragon Ösvény

Kormányzatok és politika

A galaxisban több ezer év alatt számos kormányzat és állam állt fenn. A legkorábbi ilyen ismert szerveződés a Végtelen Birodalom volt.

Gazdaság

Fajok

Kommunikáció

A színfalak mögött

Megjelenések

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.