Kaminopedia
Advertisement
AdasHeadshot-BOS.jpg
Adas
Életrajzi információk
Szülőbolygó

Korriban

Elhunyt

YE 27,700

Fizikai jellemzők
Faj

Sith

Nem

Férfi

Szemszín

Faszén színű

Kronológiai és politikai információk
Korszak(ok)

A Köztársaság Előtti kor

Hovatartozás

Sith Birodalom

Adas a Korriban és a Sith-ek királya volt és uralkodása közel 300 évig tartott. Kiemelkedően magas volt fajához képest, bőre faszén színű és a fiatalok közül emelkedett ki, mint kiválasztott. Testét ébenfa páncélba burkolta és hatalmas csatabárdot forgatott, később pedig a Sith mágia mestere lett. Kb. YE 28 000 körül, egy sor véres konfliktuson keresztül, Adas egyesítette a különböző nemzeteket, végül megszilárdította hatalmát, mint népének egyedüli uralkodója.

A Sith-ek Sith'ariként vagy "Feljebbvalóként" üdvözölték Adast. A bevett hit az volt, hogy legyőzhetetlen és uralkodása örökkévaló lesz. Körülbelül YE 27 700-ban Rakaták érkeztek a Végtelen Birodalomból a Korribanra és megtanították Adasnak, hogyan tudja hasznosítani a holokronok technológiáját. Adas létrehozott egy ilyen eszköztz, de hamar rájött, hogy az újonnan érkezettek megakarják hódítani a Korribant. Az idegeneknek szegezte csatabárdját, és népével az oldalán legyőzte őket. Ezen harc során viszont életét vesztette.

Adas befolyása azonban sok évig fennmaradt halála után is. Holokronja elveszett az Ashas Ree-n a Nagy Hiperűr háborúban, de később megtalálta a bukott Jedi lovag Freedon Nadd, aki arra használta Adas tanításait, hogy leigázza és uralkodjon az Onderonon. Amikor YE 4 000-ben a bolygó levetette a Sith elnyomás igáit, a Jedik megpróbálták elrejteni a holokront, hogy ne kerüljön rossz kezekbe. Az közel 4 000 évig maradt biztonságosan elrejtve Kodai világán, de a Klónháborúkat megelőzően felfedezték. Sok gyilkosságot követtek el, hogy megszerezzék a holokront és az végül visszatért a Korribanra, míg Lumiya a Sötét Úrnő birtokába nem jutott.

Életrajz

Adas a Korribanon született, legalább 3 000 évvel a Köztársaság megalakulása előtt. A bőre faszén színű elszíneződése miatt, ami szokatlan volt a vörösbőrű Sith-eknél, Adast kiválasztott lénynek tekintették és már fiatalkorában felemelkedett. Ahogy idősebb lett, jelentős testi méreteket öltött és nagy intelligenciáról tett tanubizonyságot, miközben kiemelkedő képességei voltak a harcban. Ezenkívül különösen ügyesen használta a Sith mágiát. Tüskés öltönybe burkolta magát, ébenfa páncéllal, és egy túlméretezett, alkímiával kovácsolt csatabárdot hordott. YE 28 000 körül, Adas felvette fejszéjét és egy sor brutális konfliktusba vezette társait, hogy végül megszilárdítsa és egyesítse otthonviláguk nemzeteit.

Ennek során, Adas lett Korriban vitathatatlan uralkodója és királya. Az általános vélekedés szerint, amit a nép róla tartott, hogy örökké fog élni és uralkodni, emiatt úgy tisztelték, mint egy istent. Uralkodása alatt, úgy vált ismertté, mint a "Fejsze uralkodója" és az idő múlásával Adasnak adták a Sith'ari nevet, melynek jelentése "Nagyúr" vagy "Feljebbvaló". Háromszáz éves volt, amikor Rakata katonák érkeztek a Végtelen Birodalomból. Elsőként az idegenek megtanították Adasnak, hogy kell a lényét egy úgy nevezett holokron eszközbe továbbítania, hogy így nyerjék el a Sith uralkodó bizalmát. Újonnan szerzett tudását Adas felhasználta, hogy elkészítse saját holokronját, ami több lett, mint a végrendelete és tanításainak közvetítő eszköze. Végül a Rakatak megpróbálták meghódítani a Sith-eket, Erő-alapú technológiát használva. A Sith-ek megtudták védeni magukat, és Adas nem tolerálta tetteiket idős kora ellenére, hanem véres háborúba vezette népét a Korriban védelmében. Személyesen vett részt a harcokban, miközben hatalmas fejszéjével verte vissza a megszállókat. A folyamat során, elfogta a Rakata csillaghajókat és a támadók ellen fordította őket. Adas erői rátermettek voltak, hogy előre nyomuljanak a Korribanról és elérjék a Ziostot, Malachor V-öt, és Tundot. Azonban, miközben biztosítani akarta a népe szabadságát a jövőre nézve, Adas meghalt. Egy Yshaar Kael nevű Sith elnyerte az "Adas Árulója" címet, mielőtt elfogták a Rakatak.

Örökség

Adas királyi megszilárdítása nélkül, a Korriban polgárháborúba fulladt, ahol sokan maguknak követelték a Sith'ari címet. Néhány Sith megjövendölte a tökéletes lény eljövetelét, és elfoglalja a Sith'ari pozicióját. Sok Kissai pap viszont úgy vélte, hogy Adas volt az egyetlen és igazi Sith'ari, akivel a prófiécia kezdődött és ért véget. A belső viszályok eredményeként, a Sith főváros a Ziostra költözött. Adas hőstetteinek a részleteit Nakgru király holokronjában rögzítették később, és egy bizonyos ponton, a képét ráfestették a Korcs Oltárra (Mongrel Altar), a Korribanon található emlékműre. A stabilitás végül visszatért a Sith világba és egy új Sith Birodalom alakult, amely Adas példáit követte arról, hogy a Sith hogyan tudott egy erős vezetőtől származó erőt nyerni. Csak nem 21 000 évvel a halála után egy csapat Száműzött Sötét Jedi érkezett a Korribanra, és leigázták a Sith embereket, hisz mesterei voltak az Erőnek, kiváló technológiával és fénykarddal rendelkeztek. Kezdetben Jen'jidai-ként üdvözölték őket, és a Száműzötteknek sikerült elpusztítaniuk Adas végső utódját, és elérték, hogy a Sith emberek istenként tiszteljék őket, akik erősebbek, mint Adas valaha volt. Ajunta Pallt, a Száműzöttek vezetőjét, Adas vérörökösének nyilvánították, és Sorzus Syn a Sötét Jedi elkezdte tanulmányozni Adas uralkodásának történelmét, amely részletesen szerepelt Nakgru holocronjában. Halála idején, Adas holokronját a parancsnokának adta, vagyis az "Árnyékkéznek". Az eszköz nemzedékeken át öröklődött és így került végül az új jövevényekhez, akiket aztán Sith Nagyuraknak hívtak később.

A Sith Birodalom sok éven át virágzott, egészen YE 5 000-ig a Nagy Hiperűr háborúig, ahol az egészet megsemmisítette a Köztársaság. A konfliktus alatt, Adas holokronját Garu Sith Nagyúr elvesztette az Ashas Ree-n. YE 4 400-ban, a bukott Jedi Freedon Nadd találta meg, aki arra használta fel a tudást, hogy leigázza az Onderon bolygót és uralkodjon rajta. A Fenevad háborúk alatt, a holokron Amanoa királynő kezébe került, aki Ommin király felesége volt, aki leszármazottja Naddnak. Ősi Sith tanításokat tanulományozott, és végül továbbadta az eszközt a tanítványának, Novarnak. Novar további Sith tanoncok tanításához használta a holokront. A rég halott Sith Király parancsai tartották sötétségben a bolygót egy koron át, egészen addig amíg a Második Onderoni csatával a Jedik fel nem szabadították a bolygót a Sith befolyás alól. A Jedik elvették az eszközt és eltemették a Kodaion több tonna víz alá, annak reményében, hogy a jövőben senki nem kerül Adas befolyása alá. Az Új Sith háborúk alatt, a Sötét Testvériség egy tagja, Saviss Vaa a Sith Birodalom világai után kutatott, és írt Adas uralkodásáról is az írásaiban. Kutatásait később Palpatine gyűjtötte össze, avagy Darth Sidious, a Telos holokronba, amelynek tartalmát Tionne Solusar Jedi mester fedte fel YU 40-ben.

YE 29-ben a Norvalon, Murk Lundi a Sith történelmet tanuló diák felfedezte a holokront és magához vette, de később a készüléket elkobozta Obi-wan Kenobi és átadta a Jedi Tanácsnak. A Tanács a Pelagia ház könyvtárára bízta a holokront, a Tapani szektorban. Darth Sidious elküldte Carnor Jax apját, a Napőrség tagját, hogy szerezze vissza Adas holokronját, de a férfi kudarcot vallott és a Sith Nagyúr végzett vele. YE 19-ben a Nagy Jedi Tisztogatás alatt, a Mecrosa rend ügynöke, Sir. Nevil Tritum beszivárgott a Pelagia ház könyvtárába. Megölve a három Jedit akik őrizték a készüléket, visszavitte azt feletteseinek. Így került a holokron végül Lumiya Sötét Úrnő birtokába, aki visszavitte Korribanra és ott lakott is egy ideig

Személyiség és jellem

Adas egyszerre volt király és isten a népe szemében, és uralkodásának vége alatt megkapta a Sith'ari címet, a tökéletes lény címét, mellyel a legenda szerint az Erő ruházta fel. Vad és tiszteletreméltó harcos volt, mégis merev uralkodó, akitől még évezredekkel a halála után is féltek. Vadászott a félénkekre, rabszolgává tette az ostobákat, kivégeztette az idealistákat és kigúnyolta a gyengéket; lényét egy holokronba rögzítette, ami megtagadja tudását azoktól akik nem érdemesek rá. Bár a holokronja általában vonakodott átadni tudását, volt hatalma ahhoz, hogy aktivált állapotban hasson az emberek elméjére és befolyásolja azokat. Bár a beavatottak, mint Novar hozzáférhettek Adas tanításaihoz, a Sith király lénye veszélyes volt azokra akik cserben hagyták. Amikor rivális harcosok hívták ki, Adas megölte őket és ivott a vérükből, hogy megtisztelje a halálukat. Vöröspengéjű fénykardja volt, és harc közben egy pár csatabárdot forgatott mindkét kezében.

A színfalak mögött

Adas holokron formában először a Tales of the Jedi Companion gyűjteményben volt benne, amit George R. Strayton írt. Uralkodása és életrajza később 2006-ban, az Evil Never Dies: The Sith Dynasties-bam bővült, Abel G. Peña által. Abban a cikkben Adast a Sith faj tagjaként jelölték meg és a Rakatakkal való kapcsolatát a 2003-as Kngihts of the Old Republic játékban mutatták be. Adas karakterét később is felhasználták és bővítették, mint a 2007-es Ryder Windham által írt Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force-ban. 2012-ben, Adas szerepelt szerepelt a Daniel Wallace Book of Sith: Secrets from the Dark Side könyvében, mely részletezi Adas örökségét. A könyv egy képet is tartalmaz Adasról, ami hasonló volt a korábban nem azonosított sötét oldali személyhez, aki az 1994-es képregényben szerepelt a Tales of the Jedi 5: The Saga of Nomi Sunrider, Part 3-ban, egy visszaemlékezés formájában, amikor a Holokron Örzője Ood Bnar elmesélte a leendő Jedinek Nomi Sunridernek a sötét oldal veszélyeit, így valójában ez volt Adas első megjelenése. A The Old Republic játék Eternity Vault Operation küldetésében megjelenik egy Sith martalóc, Yshaar Kael aki az "Adas Árulója" címet viseli, de nem lehet tudni milyen szerepet játszott Adas halálában.

Megjelenések

Tales of the Jedi 5: The Saga of Nomi Sunrider, Part 3 Star Wars: The Old Republic

Források

starwarsmedia.hu (főforrás)


Advertisement