Kaminopedia
Advertisement

    Obiwanjarjar.jpg

„Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos!”
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a tartalmát, a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét!„A gonosz az írott történelem előtt létezett, amikor varázslók királyokká...és istenekké tették magukat...az Erő sötét oldalának hatalmát használva. A gyenge akaratú mindig készen állt arra, hogy engedelmeskedjen egy olyannak, aki nagy hatalommal bír. Azok, akik megismerték a sötét oldal hatalmát, hamar kihasználták ezt a gyengeséget—hogy háborút robbantsanak ki. Újra és újra, a sötét oldal tovább emelkedett, mint a vihar...felfalva egész világokat és teljes csillagrendszereket. Azok, akik elsajátították a sötét hatalmat, maguk lettek a sötét hatalom. Szabadjára engedték a pusztítást, semmilyen más okból, mint önző nyereségvágyból. Kifosztottak nemzeteket...elpusztítottak egész civilizációkat. Néhányuk, szégyenlem kimondani, jedik voltak.”
Ood Bnar

Darth Sidious, Darth Vader és Jerec, hírhedt gyakorlói a sötét oldalnak.

Az Erő sötét oldala, az ősi Erő használók által Bogan vagy Boganak nevezve, az Erő egyik aspektusa. Azok, akik használták a sötét oldalt, sötét oldal követők vagy sötét jedikként voltak ismertek, ha nem voltak egy sötét oldal szervezett tagjai, mint például a sithnek. Eltérően a jediktől, akik az Erő világos oldalának használatáról voltak híresek, a sötét oldal követők a nyers érzelmekből merítették a hatalmukat, mint a harag, düh, gyűlölet, félelem, agresszió és szenvedély.

Felfedezése

„Ha egyszer elfogadod, a sötét oldal veled lesz örökre.”
Freedon Nadd, Exar Kunnak

Egy jedi átadja magát a sötét oldalnak és megtámadja a mesterét a Százéves Sötétségben.

A sötét oldal az aspektusa volt az Erőnek, egy metafizikai energiának, ami összetartotta a galaxist. Az első ismert használói a sötét oldalnak az ősi rakaták voltak, egy idegen faj, ami meghódította a galaxis nagy részét YE 30000 körül. Ezek az idegenek képesek voltak felhasználni a sötét oldalt arra, hogy olyan mérnöki bravúrokat hozzanak létre, amik ismeretlenek voltak azidőtájt, mint például a hiperhajtóművet és a Csillagkohót. Ugyanakkor, a rakata Végtelen Birodalom végül összeomlott, amikor a rakaták elveszítették a kapcsolatot az Erővel.

YE 25053-ban, hosszú idővel a Végtelen Birodalom bukása után, a Galaxis egy új kormányzatot épített, a Galaktikus Köztársaságot. Nagyjából ennek az új kornak a hajnalán, tudósok, filozófusok, papok és harcosok gyülekeztek a Tython bolygón, hogy megvitassák és megvizsgálják egy anomáliaszerű energia jelenlétét az egész galaxisban. A csoport végül képes volt felfedezni Ashlat, ami az Erő világos oldalaként vált ismertté. Végül azonban, a csoport egyes tagjai felfedezték Bogant és elkezdték támogatni a használatát, ami a későbbiekben úgy vált ismertté, mint a sötét oldal. Ez a két csoport végül összecsapott a bolygón egy évtized hosszúságú konfliktusban, ami a Tythoni Erő Háborúk néven vált ismertté. A háború után, az Ashla követők létrehozták a Jedi Rendet, míg a Bogan követők látszólag eltűntek a történelemben.

A sötét oldal nem jelentett komoly veszélyt újra, egészen YE 24500-ig, a Jedi Rend Első Nagy Szakadásáig. Még egyszer azonban, a sötét oldal követői, beleértve a lettowi Xendor tábornokot, az első ismert sötét jedit, legyőzték a Jedi Rend tagjai. Azok, akik követték Xendort, úgy váltak ismertté, mint Lettow Légiói, és magukévá tették a harcot a meditációval szemben, és az érzelmeiket a csatára koncentrálták a belső nyugalom helyett. YE 7000-ben, a Jedi Rend több tagja még egyszer felvette ezeket a tanításokat, és átadták magukat a sötét oldalnak, megindítva ezzel a Százéves Sötétséget. Bár a sötét jediket újra legyőzték és végül száműzték őket, de ez volt az a konfliktus, ami lehetővé tette egy tartós sötét oldal szervezet létrejöttét, aminek a következtében a száműzöttek lettek az elődei a sithnek.

A sötét oldal természete

„A gonosz egy olyan szó, amit a tudatlan és a gyenge használ. A sötét oldal a túlélésről szól. A benned rejlő belső hatalom kibontakozásáról. Az egyén erejét dicsőíti.”
Darth Zannah

A sötét oldalra úgy tekintettek, mint ami önző célokat szolgál, bár sok sötét oldal követő, akit önzéssel vádoltak, azt állította, hogy a sötét oldal csak egy eszköz egy adott cél eléréséhez. A legismertebb példa Anakin Skywalker volt, aki átadta magát a sötét oldalnak, azzal a szándékkal, hogy megmentse a feleségét, a Jedi Rend rovására. Sokan a sötét oldalt addiktívnek tartották, mivel nem voltak képesek ellenállni a csábításának, minél jobban alá vetették magukat a befolyásának. A sötét oldal használói egyre erősebbek lettek, miközben a fizikai testük lassan elhalt. Ugyanakkor, egyes használói, mint Mara Jade, megjegyezték, hogy a sötét oldal használata egy gyakorlati kérdés, mivel a hatalom, amit nyújtott, hatékonyabb volt destruktív Erő képességek során, mint a telekinézis. Mint a világos oldalt, a sötét oldalt is gyakran félig értelmes entitásként kezelték, céltudatos tervekkel.

Néhányan azt a teóriát vallották (nevezetesen Vergere), hogy nincs olyasmi, hogy sötét oldal, csak rosszindulatú szándék a felhasználóban, mivel a legtöbb sötét oldal használó eleve negatív szándákú személy volt, vagy az abszolút hatalom és uralkodás kísértésének esett áldozatul. Ezt az elméletet hevesen ellenezte Yoda jedi mester.

A sötét oldalból eredő csábítás

„Az a hajó együtt él a sötét oldallal, Yoda mester. Érzem, ahogyan a ruháimba kapaszkodik. És még rosszabb, még mindig kísért, visszahív ígéretekkel, fantasztikus utazásokkal a galaxis távoli részeibe.”
Saesee Tiin

Egy Jedi tábornok átadja magát a haragjának és végezz egy alárendeltjével.

A sith megvilágosodásnak nevezné, de nincsenek feljegyzések arról, hogy pontosan hogyan megy végbe az átalakulás a sötét oldalra. A sötét oldal rendkívül addiktív és szinte lehetetlen lemondani róla. Minden alkalommal, amikor egy személy kapcsolatban van az Erővel és a sötét oldalt használja, egyre jobban hozzászokik a hatalomhoz, amit nyújt neki. A sötét oldal korrupt befolyásai egy pillanat alatt átvehetik az irányítást. Bár a jedik legfőbb jellemzője a sötét oldalra az, hogy csak egy veszélyes rövidebb út a hatalomhoz, azok, akik magukévá tették a sötét oldalt, sok különböző okból tették.

Egyesek úgy hitték, hogy a sötét oldal sokkal nagyvonalúbb, mint a világos oldal, mert hatalmat, erőt és elkötelezettséget biztosít. A Jedi Rend első szakadása idején sok Sötét Jedi hitt ebben az elképzelésben és úgy vélték, hogy azok a jedik ostobák, akik korlátozzák magukat az Erő egy kisebb értelmezéséhez. Egyesek a tudásért álltak át a sötét oldalra, mint Anakin Skywalker a küzdelmében, hogy módot találjon arra, hogy megmentse a felesége és gyermeke életét.

Mások hitték, hogy szükséges rossz volt szörnyű időkben, mint Darth Revan és Darth Caedus, míg Darth Traya azért tette magáévá, hogy módot találjon arra, hogy elpusztítsa magát az Erőt. Egyesek nem személyes vágyból fogadták el, hanem hogy harcolni tudjanak a jedik ellen, ahogyan Aurra Sing tette. Sokaknak, mint Darth Talon, Irek Ismaren, Darth Bane, Vestara Khai és Mara Jade számára, a sötét oldal volt az Erő első oldala, amit megismertek, és így sosem "álltak" át. Általában a sötét oldal "megérintése" egy személy tragédiája után következett be, ahogyan Shaela Nuur és Obi-Wan Kenobi a szeretteik halálát követően. Mások a szükség idején vagy szorult helyzetben, mint Exar Kun, Darth Krayt és Komari Vosa. Ezenkívül lehetséges volt a sötét oldalra kerülni egy sötét oldal energianexusa közelében, mint a Malachor V vagy a korribani Sötét nagyurak völgyében.

Függetlenül az okoktól, szinte mindenki, aki a sötét oldalra átállt, azért tette, mert olyan kihívásokkal és nehézségekkel kerültek szembe, amiket szerintük a világos oldallal képtelenek voltak megoldani. Bármilyen változásokon estek át, egyértelmű eredményei voltak az addigi életüknek és a tapasztalataiknak, amiket túléltek.

A sötét oldalból eredő korrupció és testi leépülés

„Ez a sötét oldal jele–minden döntésed hatással van a testedre, elemészti, ahogyan a sötét oldal belülről emészt fel.”
Mical

Darth Sidious, deformálódva a sötét oldalban való évtizedes jártasságai következtében.

A sötét oldal, hasonlóan egy erős addiktív kábítószerhez, nem csak a használó elméjét befolyásolja, de a megjelenését is. Amint valaki mélyebben elmerül az Erő sötét oldalában, a rosszindulatú hatalom kimutatja a hatását a testen.

Sok sötét oldal használó megtapasztalta a szemeik pigmentációjának megváltozását, ahogyan a normális szemszínük átment világító kénsav sárgába. Általában a bőr színe is elveszti a pigmentációját, egyre sápadtabb és foltosabb, míg a vénák egyre láthatóbbak lesznek. A haj szintén elveszti a színét, így úgy tűnik, hogy a sötét oldal használója gyorsan öregszik. A használó hangja szintén megváltozik, néhány hangszinttel alacsonyabb és reszelősebb lesz.

A hatás általában haladt az idő múlásával és a sötét oldalban való elmerüléssel, és nem azonnal befolyásolta az illető megjelenését. Például Darth Tyranus és Galen Marek, nem szenvedték el a sötét oldal bármely fizikai degenerációját, és csak a harag pillanataiban váltak sárga árnyalatúvá a szemeik. Luke Skywalker nem szenvedte ezen hatások egyikét sem a rövid, de intenzív küzdelme alatt, mikor a haragjának engedve képes volt lefegyverezni Darth Vadert, sem Kyle Katarn, az idő alatt (legalábbis részben), mikor a sötét oldal által hajtva Jerec és később Desann ellen küzdött. Ezzel ellentétben, Teneniel Djo, miután használta a sötét oldalt, hogy megöljön egy éjnővért a dathomiri csatában, azonnal elszenvedett egy tört véredényt az arcán, ami közös volt az éjnővéreknél is. Azok, akik elfogadták a sötét oldalt, a különböző személyek különböző tüneteket tapasztaltak meg: például Darth Malak szeme színe megváltozott és a bőre enyhén sápadt lett, de semmilyen más hatások nem jelentkeztek rajta, amik természetes úton nem lettek volna magyarázhatók (bár szüksége volt egy vokabulátorra, miután az állkapcsa súlyosan sérült). Csak azoknak, akik szinte a teljes életüket a sötét oldalnak áldozták, mint Darth Sidious, változott meg gyökeresen a megjelenésük. Fontos megemlíteni, hogy Palpatine legdrasztikusabb fizikai változásai a Mace Windu jedi mester elleni párbaja során következet be; Windu a fénykardjával visszatérítette az Erő villámokat Palpatinera, aminek a következtében a kontrollálhatatlan energia gyökeresen megváltoztatta Palpatine fizikai jellemzőit.

Idővel a sötét oldal korrupt hatásai túlnyúlnak egyszerű kozmetikai részleteken és közvetlenül befolyásolhatja a fizikai képességeket. Ommin király, Onderon uralkodója az élete nagy részében tapasztalt Sith varázsló volt, aki a sötét oldal bomlasztó hatása miatt végül képtelen volt mozogni, így szüksége volt egy cyborg exocsontvázra a mozgáshoz, annak érdekében, hogy életben maradjon. A legrosszabb esete ezeknek az átalakulásoknak Darth Nihilusé volt, akit nem csak teljesen elnyelt a sötét oldal mentálisan, de fizikálisan is. Az Erő sötét oldalának élő entitásává vált, nem törődve az élet semmilyen formájával sem.

A sötét oldal még ennél is nagyobb hatással tudott lenni az elmére, a használó nem tudott megbízni másokban és könnyen haragra gerjedhetett. Miután Anakin Skywalker Darth Vaderré vált, azt hitte, hogy a felesége összeesküdött Obi-Wan Kenobival, hogy megöljék. Paranoiája és haragja odáig fajult, hogy fojtogatni kezdte őt az Erővel. A folyamatos elmerülés a sötét oldalban akár őrületet is eredményezhetett, mint sok sötét jedinél, például Boc Aseca, Alema Rar és Joruus C'baoth esetében.

Ezen korrumpáló erők számára az is lehetséges volt, hogy erős hatással legyenek azokra, akik egyszerűen csak közel vannak egy sötét oldalból eredő energia nexushoz. Tobin ezredes az Onderonról, egy férfi, aki nem volt ismert Erő érzékeny személy; annyira hatással volt rá Darth Nihilus és a Pusztítás jelenléte, hogy őrületbe esett és a megjelenése úgy mutatott, mintha átadta volna magát a sötét oldalnak.

Darth Sion a saját fájdalmát használta, hogy összetartsa a törött és repedezett testét.

Amíg a sötét oldal képes volt elpusztítani a testet, ugyanakkor képes is volt fenntartani egyet. A sötét oldal gyűlölködő, szenvedélyes, meghatározott energiái olyan erősek voltak, hogy megtudták állítani egy test elmúlását, ami már rég túllépte egy normális élőlény halálát. Korriban uralkodója, Adas király majd háromszáz évig maradt életben. Darth Sion, aki súlyos sérüléseket szenvedett el a Nagy Sith Háborúban és a Jedi Polgárháborúban, úgy nézett ki, mint egy sétáló holttest. Egy köztársasági orvosi tiszt szerint, az izomzata "repedezett és sebhelyes" volt, "a csontvázát több ezer törés borította". Darth Traya szerint a gyűlölet ereje miatt maradt életben és a sötét oldal segítségével vált szinte halhatatlanná. Darth Vader lábait és karjait levágták, nem sokkal mielőtt a tüdei megégtek, mikor a Mustafaron súlyosan megégett. Az életét a mesterének, Darth Sidiousnak közbeavatkozása és a sötét oldalból eredő gyógyító képességei mentették meg. Miután átalakították cyborggá, Vader erőteljesen rászorult a sötét oldalra, hogy elviselje a sérüléseit, hogy ismét önálló legyen.

A sötét oldalból eredő félelem

„Ne fenyegessen engem. A gyerekek félnek a szellemektől—a Jedik nem.
Mmmm. De a Jedik félnek a sötét oldaltól...vagy legalábbis kellene. A sötét oldal iránti érdeklődésed még nagy bajba fog keverni.”
Exar Kun és Freedon Nadd

Mivel a sötét oldalt gyakran a sötétebb érzelmekhez kapcsolták, a sötét oldal követőket vad és gonosz személyekként ábrázolták a galaxis előtt. A Jedi Rend annyira erősen nem értett egyet az Erő sötét oldalának céljával, hogy távol tartották magukat bármitől, ami valószínűleg összefügghetett a sötét oldallal. A ruusani reformáció után, a Rend sok mindenben korlátozta a jediket, hogy megvédjék a rendtagokat a sötét oldal befolyásos kísértéseitől. A Jedi Rend megtiltotta a romantikus kapcsolatokat, a családokhoz való kötődést és minden olyan cselekvést, ami haragból indult ki. Ezek a hiedelmek abból eredtek, hogy azok a jedik, akiknek mély személyes kapcsolataik voltak a szeretteik iránt, motiváltak voltak arra, hogy önös célból használják az Erő hatalmát megvédésre, személyes gazdagságra vagy több hatalomra való törekvésre. Anakin Skywalker nagy részben azért állt át a sötét oldalra, mert az akkor még Kancellár Palpatine tudott a titkos házasságáról Padmé Amidalával, és feltudta használni azt a kiszolgáltatott érzelmi kapcsolatot.

Sokan—különösen, akik elfogadták a sötét oldalt—úgy hitték, hogy ez a félelem jele. Általában az így vélekedők lenézték a jediket és más világos oldal követőket, kritizálva őket gyávasággal és tétlenséggel.

Mivel a sötét oldal általában hírhedt történelmi személyekhez volt kapcsolható, mint Freedon Nadd, Darth Revan és Palpatine Uralkodó, így nem meglepő, hogy sokan szerte a galaxisban felhasználták gyűlöletkeltésre a használóik ellen. Sok kijelentés is kapcsolódott a sötét oldalhoz, mint például "A sötét oldalra!", "Káosz vigyél el!", "Szentséges Sith!" és "Xendor csatlósaira!".

A sötét oldal használók halála

„Kár, hogy nincs egy sötét jedi kéznél, akit megölhetnénk. Emlékszel arra a nagy robbanásra, mikor C'baoth meghalt?”
Mara Jade

Sötét energia tör ki Darth Nihilus testéből, miközben az eggyé váll a sötét oldallal.

Bizonyos sötét oldal használók, mikor megölik őket, megsemmisülnek egy kék energia robbanásban. Palpatine Uralkodó is így robbant fel YU 4-ben, miután a megváltott Anakin Skywalker ledobta őt a második Halálcsillag reaktormagjába. YU 9-ben Joruus C'baoth szintén felrobbant egy kék energia robbanásban, miután Mara Jade leszúrta a fénykardjával. Mások, mint a sith Darth Nihilus és a sötét jedi Jerec nem robbantak fel, hanem sötét energiává alakultak halálukkor, nem maradva semmi sem a testükből. Továbbra is rejtély, hogy ezek a személyek miért haltak meg ilyen módon, míg más sötét oldal használók, mint például Dooku gróf viszont nem.

Titokzatosan, miután Shaak Ti Jedi mestert legyőzte Galen Marek és az előbbi belevetette magát az óriási sarlacc szájába, a föntiekben említett hasonló robbanásban halt meg, annak ellenére, hogy nem volt sötét oldal használó. Az ok, amiért olyan módon halt meg, ahogyan történt, még tisztázásra vár. Lehet, hogy azért következet be, mert ha egy nagyon erős Erő használót megölnek, akkor az energia "oldalának" hovatartozása irreleváns.

A sötét oldalra való átállás négy szakasza

„Azoknak, akik azt képzelik, hogy immúnisak ezek közül bármely szakaszra...azt mondom, hogy máris áldozatul estetek a sötét oldal csábító hatalmának, és sürgetlek benneteket, úgy figyeljetek most, ahogy még sosem hallgattatok ezelőtt.”
―Tolaris Shim

A sötét oldalra való átállás négy szakasza egy tézis volt, amit Tolaris Shim Jedi mester írt, amiben megfogalmazza a hiedelmeit, hogy miből áll a sötét oldalra történő teljes átállás. Az Ulic Qel-Droma bukása körüli eseményekre alapozva, Shim mester mélyen tanulmányozta azoknak a jediknek a történetét, akiket a személyes motivációik hajtottak a sötét oldalra, egyik vagy másik okból. Nem sokkal a Nagy Sith Háború vége után, Shim mester bemutatta az eredményeit a jedi gyülekezetnek. Ezek az eredmények lettek az alapok, amikkel a mesterek azonosítani tudták a jeleit egy személy potenciális sötét oldal általi korruptságának.

1. szakasz: Kísértés

„Vigyázz a jedikkel Anakin. Tanulj tőlem és meglátod nagyobb hatalmad lesz, mint bármelyik Jedi lovagnak. Ismerd meg az Erő sötét oldalát, akkor megmentheted a feleségedet, a biztos haláltól.”
―Darth Sidious, Anakin Skywalkernek

Exar Kun megkísértve Freedon Nadd által.

Tolaris Shim úgy gondolta, hogy mivel a jedik összhangban vannak az Erővel és használni tudják bármilyen végkifejlethez, amit helyesnek látnak, olyan szituációkba is kerülhetnek a jedik, amikben önző kísértésekbe esve alkalmaznák az Erőt. Barátok segítségére sietni, szembeszállni nyilvánvaló veszélyekkel és véget vetni vitáknak gyorsan, mind a sietség cselekményei, amik Shim mester szerint a sötét sors úthoz vezető lépéseket eredményezi, amennyiben az egyén előbb cselekszik és utána tervezz.

Az ilyen lovagok voltak azok, mint a karizmatikus Exar Kun, aki kevésbé volt "becsülethez kötött". Vodo-Siosk Baas mester történetei a sötét oldalról kíváncsivá tették és Kun könnyedén elcsábult attól, amit féktelen hatalomként észlelt—hatalom, amit a magáénak hitt. Ez a hatalom volt a sötét oldal és Kun nem hezitált, hogy kényszerítsen más fiatal jediket, hogy kövessék.

2. szakasz: Veszélyeztetés

„Akárcsak te, ő is azt hitte, hogy a sötét oldalt meg lehet hódítani belülről. De nem lehetett. A sötét oldal teljesen elcsábította...és a harag lett a sorsa.”
―Odan-Urr, Ulic Qel-Dromának

Shim mester szerint, egy sietős, határozatlan jedi könnyen katasztrofális hatással lehet önmagára. Ugyancsak, bármely jedi, aki azt hiszi, hogy egy "rövidebb út" a sötét oldalon keresztül jelekkel lesz ellátva, amik visszavezetik a világos oldalra, csak hiteti magát. Shim úgy érezte, hogy egy jedi nem követheti vakon az ötleteit, csak mert azokat helyesnek ítéli, bármilyen áron. Egyben azt is hitte, hogyha egy jedi elfogadja a sötétséget, mint eszközt a hatalomhoz, akkor a következő szakaszban nem befolyásolja az aggodalmait. Anakin Skywalker Jedi lovag szintén így került összeütközésbe. Hogy megmentse a feleségét a közelgő haláltól, Skywalker azt hitte, hogy felhasználja a sötét oldal hatalmát, miközben ugyan az a személy marad. Mivel elfogadta a sötét oldalt, mint a szükséges hatalmat, hogy jót cselekedhessen, ezzel teljesen átadta magát. Így ő is, mint Exar Kun és Ulic Qel-Droma előtte, teljesen megadta magát a sötét oldalnak, de mint Darth Vader, Anakin nem vette észre, hogy talán azért kellet átállni, hogy egyensúlyt hozzon az Erőbe.

3. szakasz: Behódolás

„Engedelmes tanítványod leszek...fogad eskümet.
Jó...Jó. Érzem, hogy veled van az Erő. Páratlan hatalmú Sith lesz belőled. A te neved, ettől a perctől fogva, Darth...Vader.”
―Darth Sidious elnevezi Anakin Skywalkert, mint Darth Vader

Darth Vader születése.

Shim mester úgy vélte, ha egyszer egy jedi elfogadta a sötét oldalt, az azt jelenti, hogy a végkifejletnél nem kell többé indokolnia az okokat. Olyan szituációkban, mint beszivárgáson keresztül elpusztítani a Sithet vagy megmenteni a szeretteinket a haláltól, sok ismert jedit vett rá, hogy kimagyarázzák a tetteiket a kívánt eredmények alapján. Ezen a ponton, az átállásuk a sötét oldalra már majdnem teljes.

Időnként azok a jedik, akik eltávolodnak a világos oldaltól, hirtelen tisztában lesznek a rossz döntéseikkel. Shim mester szerint, ezek a jedik még nincsenek olyan távol a megváltástól. Atris Jedi mester, miután a birtokában lévő sith holocronok miatt vészesen közel került a sötét oldalhoz, végül visszatért a világos oldalra, egy heves összecsapást követően a Jedi Száműzöttel szemben. Egyes jedik, mint Exar Kun, bódítónak találta a sötét oldal hatalmát és így teljesen átadta magát annak. Shim mester számára, ezek az egyének többé már nem igazhitű jedik, hanem megtört perspektívái régi önmaguknak. Ezek után a jedik felelőssége, hogy visszatérítsék a megtévedt személyt a helyes ösvényre vagy elpusztítsák.

4. szakasz: Megváltás/Bűnhődés

„Revan, a sötét nagyúr halott. Én most már a Fény szolgálója vagyok.”
―Revan

Tolaris úgy vélte, ha egy jedi csak részben szennyezett a sötét oldal által, képes vezekelni a tetteiért meditáción, visszatükrözésen és bűnbocsánaton keresztül. Szintén hitte, hogy egy sötét jedi, ha már túl van a bűnhődésen, csak akkor jogosult a megváltásra. Shim mester szerint, egy megváltott jedi az, aki egy önzetlen hősies tettet vitt véghez, anélkül, hogy használta volna a sötét oldalt az elért eredményben. Ilyen tettnek számít az, amikor megmenti valakinek az életét, teljesen önzetlen cselekvéssel (ilyen eset például, mikor Darth Vader megmenti a fiát a haláltól, azáltal, hogy megöli Palpatine Uralkodót) vagy segíteni egy jó cselekedetben egy rossz után (mint ahogyan Ulic Qel-Droma asszisztált Exar Kun legyőzésében). Ez időről időre megtörténik, de sok esetben a sötét jedi már túl volt a megváltás esélyén, néhányan egyenesen megtagadva a visszaállást. Ennek esetében Shim mester megjegyezte, hogy az a sötét jedi, aki nem akar lemondani a hatalomról, az már nem megmenthető.

Miközben Shim mester elvein töprengett az értékelésein, Tionne Solusar kíváncsi volt, hogy Tolaris hogyan tekintett volna egyes jedikre az utóbbi időkben, jedikre, akik átálltak, majd visszatértek és megváltott személyekként tekintettek rájuk a társaik. Tionne készített egy feljegyzést Anakin Skywalker, Luke Skywalker és Kyp Durron utazásairól a sötét oldalon, de Tolaris interaktív holofelvétele ugyanazt az ítéletet hozta mind három esettben: azt, hogy bármely jedi, aki ártatlanokat öl meg a sötét oldal hatása alatt, azt nem lehet megváltani.

A sötét oldal megnyilvánulásai

„Vannak helyek, amiket a sötét oldal hosszú ideje tartó jelenléte áthat, vagy olyan lények jelenléte, melyeket az energiája átjár, és a helyszínre vetítik a sötét oldal hatalmát.”
―Luke Skywalker

A sötét oldal "hona" Mortison.

A sötét oldal sokféleképpen tudott manifesztálódni, még élet hiányában is, ami az Erő feltételezett forrása volt. Ezek olyan helyszínek voltak, ahol a sötét oldal erőteljesen jelen volt, ezeket a helyeket néha sötét oldal nexusoknak nevezték és ezek általában különböző események eredményeiként jöttek létre. Ezeket a helyszíneket annyira erősen átjárta a sötét oldal, hogy a közelükben lévő tárgyakat is sötét oldal aura telítette be.

A Sötét nagyurak völgye a Korribanon is a sötét oldal hatalmának nexusává vált, a sithek hosszútávú jelenlétének eredményeként, valamint azok szellemei miatt. A völgyben lévő sírok miatt különösképpen telített volt a sötét oldal energiája, így létrehozva egy állandó sötét oldal aurát a romokban és körülöttük. Ezekben a sírokban, akárcsak Freedon Naddéban a Dxunon, a sötét oldal képes volt összesűrűsödni látható energia medencékbe. Ezekben a medencékben az arra járók képesek voltak "megmártózni" a sötét energiákban, így közelebb kerülve a sötét oldalhoz.

Más sötét oldal nexusok közé tartozik a Vjun bolygó, amely borzalmas eredménye lett egy széles körben elterjedt őrületnek, ami elragadta a bolygót YE 29-ben. Miután a midi-chlorián kísérletek őrületbe hajszolták a kutatókat, az elszabadult kísérlet eredményeképpen Vjun lakossága egymás kiirtásába kezdett, beszennyezve a bolygót ezzel. A Byss bolygó is egy sötét oldal nexussá vált, főképpen Darth Sidious klónjainak a jelenléte és az alkímiai kísérletezései miatt. Yoda Jedi mester felhasználta a sötét oldal barlangot a Dagobahn, hogy tesztelje Luke Skywalkert, mivel a sötét energiák képesek voltak lehetséges sötét jövő víziókat mutatni.

A sötét oldal szintén képes volt összpontosulni személyek és tárgyak körül. A Sith nagyúr Darth Sidious annyira hatalmas volt a sötét oldalon, hogy egy sötét energia nexus követte őt, bármerre is ment. Bár ez igaz volt sok sithre, például Darth Malakra is, amikor Bastila Shan megérezte a sötét energiáját, miközben megközelítette Malak a Leviathánt. Sith tárgyak szintén rendelkeztek erős sötét energiával, mint például a sith holocronok és Ragnos jogara.

Sérülések az Erőben

„Amikor visszatértél hozzánk, láttuk, hogy mi történt. Elhoztad azt a rengeteg halált Malachorról magadban, és hagyott egy ürességet benned, egy vágyat, amit nem lehet betölteni.”
Vrook Lamar a Jedi Száműzöttnek

Darth Nihilus, egy sérülés az Erőben.

Egy sérülés az Erőben volt az élet hatalmas és gyors elvesztésének eredménye. Mivel az Erő az életből származott, traumatizálttá és sérültté válhatott, hatva a helyekre és személyekre, akik érintettek voltak. A sérülés soha nem gyógyul meg, és mindig vágyakozik az életre, hogy betöltse az ürességet, ahol egykor az élet létezett. Ilyen sérülések nagy károkat okozhatnak bármely életben, ami kapcsolatba kerül vele, megrontva vagy felfalva azt. Ezekhez a sérülésekhez való közelség gyors elmerülést okozhat a sötét oldalban vagy rosszabbat is. Jól ismert sérülések az Erőben Malachor V, a Jedi Száműzött és Darth Nihilus.

Malachor V egykoron egy mezőgazdasági bolygó volt a régi Sith Birodalom uralma alatt. A Mandaloriai Háborúk alatt, Revan Jedi tábornok összevonta a köztársasági csatahajókból álló flottáját a bolygó felett, ám a mandaloriaknak a bolygó tabu volt. Nem tudván ellenállni a csatának, a mandalóriak flottája támadt és kegyetlenül harcolt. Ugyanakkor, a Malachor V-ön felelős Jedi tábornok bekapcsoltatta a Tömeg Árny Generátort, egy szuper fegyvert, amit Bao-Dur tervezett, aminek következtében a bolygó gravitációs vonzóerői által mindkét flotta, több ezer hajó a bolygó felszínére zuhant. A világ kérge összetört, hátrahagyva egy halott kisbolygót az űrben lebegve, körbevéve roncsokkal.

Ugyanaz a Jedi tábornok, megtapasztalva és nem tudván elviselni ezrek halálát az Erőn keresztül—halálokat, melyeket ő okozott—elvágta magát az Erőtől és így létrehozott egy sérülést önmagában. Miután később a Jedi tanács elé került a tettei miatt, a mesterek megjegyezték, hogy mennyire üresnek érezték őt, mintha csak az Erő halálába meredtek volna.

Darth Nihilus, egy másik eredménye a malachori borzalmaknak, olyan hatalmas sérüléssé vált, hogy a sötét oldal teljesen elnyelte az elméjét és a testét. A későbbiekben a galaxist járta, vadászva a jedikre és más Erő érzékenyekre, hogy belőlük táplálkozzon. Képes volt elpusztítani minden életet a Katarr bolygón és a közelében lévőkből lassanként elszívta az életerőt. Az állandó vágya Erő érzékenyek elnyelésére kivívta neki az "Éhség Nagyura" címet.

A sötét oldal ereje

„Azt mondják, hogy bárki, aki ismeri az Erő útjait, az királlyá teheti magát bármely világon, ahol csak ő ismeri az Erő útjait. Bármely jedi megteheti ezt. De a jedik, bolondok lévén, ragaszkodva egy hiedelemhez, az Erőt csak mások szolgálatára használják. Mennyire rövidlátóak. Hát nem éppen ezért veszítették el a galaxist a sötét oldallal szemben?”
―Palpatine, a Gyengék Gyengeségében

Az egyik leghatékonyabb sötét oldal technika, Erő vihar.

A közös vitapont a jedik és sötét ellentéteik között a sötét oldal mögött rejlő hatalom meghatározása. A legnagyobb érve a sötét oldal követőknek, hogy az erősebb, sötétebb érzések, amik táplálták a hatalmukat, egyben előnyt is kölcsönzött nekik más Erő használókkal szemben. A jedik és más csoportosulások, amik a világos oldalhoz tartották magukat, gyakran azt állították, hogy a sötét oldal csak egy rövidebb út volt a hatalomhoz, de egyben a szenvedéshez és pusztításhoz is. Igaz, hogy sok sötét oldal követő előrébb haladt az Erő irányításában az átalakulásukat követően, mint Darth Caedus. Sokan képesek voltak hihetetlen mértékű pusztításokra, például csillagokat szupernovává alakítani, Katarr elpusztítása és Erő viharokat létrehozni, olyan képességekre szert tenni, amik érthetetlenül hatalmasak voltak ahhoz, hogy egy személy irányítsa azokat.

Valóban, ezeknek a képességeknek megvoltak az árai, Darth Nihilus elveszítette az emberiességét és a testét, a sötét oldalbeli hatalmáért és Darth Sidious egyik halála következtében képtelen volt irányítani az Erő viharát. Úgy tűnt, hogyha egy sötét oldal követő elérte a hatalma csúcsát, utána lassanként elveszíti felette az irányítást.

Yoda Jedi mester azt is megjegyezte, hogy a sötét oldal gyorsan az Erő használó segítségére volt harcban és valóban nagy hatást gyakorolt. Asajj Ventress, egy fiatal sötét jedi, képes volt egy időben megvédeni magát három jedivel szemben, az egyiket megölni és egy másikat pedig a sötét oldalra állítani a ruuli találkozón. Nute Gunray helytartó köztársasági őrizetből való kiszabadítása során, Ventress képes volt megölni számos klón katonát, megbénítani a Tranquility csillagrombolót és megszökni Luminara Unduli és Ashoka Tano elől egyaránt. Palpatine Főkancellár a sötét oldalt használva képes volt gyorsan megölni három Jedi tanácstagot és rábeszélni Anakin Skywalkert a negyedik megölésében való segítségre. Maga Skywalker, mint Darth Vader, több jedit is megölt egymaga a 66-os parancs alatt és az azt követő Nagy Jedi Tisztogatás során. A harcban ezen egyének által elért bátorságnak lehetett az eredménye az erkölcsi morál hiánya, amiben a sötét oldal követők átadták magukat a harcban, bár a sötét oldalból merítve erősítették saját vadságukat és eltökéltségüket is.

Az egyik gyengeség, ami látszólag a sötét oldalban rejlett és előnyt adhatott a jedik számára, az a elkerülhetetlen küzdelem, ami társult hozzá. A Sith nagyurak sosem tudták véglegesen elpusztítani az ellenségeiket, mert rá voltak kényszerülve, előbb vagy utóbb, hogy egymás ellen forduljanak, mivel még több hatalomra törekedtek a többiek kárára és igyekeztek mindent uralni a környezetükben. A kettő törvénye, Darth Bane által bevezetve, drasztikusan lecsökkentette az igazi sithek számát, hogy ezt a gyengeséget az előnyükre fordítsa, mivel a tanítvány végül viszályon keresztül leváltja a mestert. Ugyanakkor, ez is okozott problémákat, két lehetőségről tudomást nem véve. Először, Bane nem vette figyelembe annak az eshetőségét, hogy az elbukott tanítvány kiképzése felőrli a természetes élettartamát, ami arra kényszeríti, hogy módot találjon a halhatatlanságra és időt nyerjen egy új tanítvány kiképzésére. Másodszor, annak a lehetőségét, hogy egy Sith nagyúr megváltásban részesül és megöli a másikat és ez majdnem a Sith rend végét jelentette. Ezen okoknál fogva, az Egy Sith eltörölte a kettő törvényét.

Egy másik végzetes hiba volt a sötét oldalon az állandó koncentrálás hiánya, ami úgy tűnik, hogy olyan érzelmekből eredt, mint büszkeség, harag és félelem, amik növelték a sötét oldal követő hatalmát, de egyben el is homályosíthatták az ítélőképességét. A sötét oldal követők gyakran a saját önhittségük miatt lettek legyőzve, mikor már a győzelem biztosnak tűnt. Obi-Wan Kenobi legyőzte Darth Mault és Darth Vadert egyaránt, annak ellenére, hogy a párbajok nagy részében vissza volt szorulva. Darth Malak hasonlóan szenvedte el a vereséget Revantől, annak ellenére, hogy folyamatosan elszívta a Csillagkohó masszív sötét erejét. Dooku gróf fenyegetve érezte magát Anakin Skywalker által és hagyta, hogy a büszkesége miatt ne vegye észre Skywalker igazi erejét, ami végül Dooku halálához vezetett. Ezért úgy tűnik, hogy a sötét oldal egy sokkalta hatékonyabb, kézzelfogható hatalmat biztosít: egy olyat, ami közvetlenebb, míg a világos oldal egy finomabb fajta erőt nyújt, ami koncentráláson és megértésen alapul, egy olyanon, amit a sötét oldal követők általában képtelenek megérteni és hajlamosak lebecsülni, ami általában a halálukat okozza.

Megjegyzendő, hogy a sötét oldal követők kiképzési módszerei általában brutálisak, ezt példázza a sitheké is. Ez azt jelenti, hogy a gyengébb sötét oldal követők általában meghalnak, mielőtt még esélyt kapnának a jedik elleni harcra, ez magyarázza a magas siker arányukat a jedikkel szemben–mivel sok gyenge jedi élte túl a kiképzést, hogy megküzdjenek a legerősebb sithekkel. Ennek ellenére, a legtöbb háborúban a jedik és sithek között, a világos oldal követői bizonyultak győztesnek.

Sötét oldal képességek

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Erő képességek
„Az Erő sötét oldala olyan képességek birtokába juttat, amelyek egyesek szerint...természet ellenesek.”
―Palpatine, Anakin Skywalkernek

Azok, akik a sötét oldalt alkalmazták, sok Erő képességet könnyebben tudtak használni, míg egyes Erő képességeket csak a sötét jedik számára voltak elérhetőek. A Világos oldalon álló jedik tudtak bizonyos sötét oldal képességeket használni, de a legtöbben elzárkóztak ettől, mivel a sötét oldal agresszív, pusztító és megtévesztően manipulatív perspektívájú. Példának okául, Luke Skywalker használta az Erő fojtást Jabba palotájában, ami szinte hallatlan volt egy jeditől, hacsak nem volt fegyvertelen. Luke szintén ismerte és alkalmazta az Erő villámlást, a sötét oldal egyik legikonikusabb képességét. Azok a képességek, amik a leginkább kapcsolódnak az Erő sötét oldalához, az alábbiak a listában:

Darth Krayt és Azlyn Rae Erő villámlás alatt szenvedve.

 • Halálos látás
 • Erő rontás
 • Erő villámlás
 • Erő fojtás
 • Erő zúzás
 • Erő elszívás
 • Erő pusztítás
 • Erő fantom
 • Erő őrület
 • Erő sikoly
 • Erő düh
 • Erő lopakodás
 • Gondolat bomba
 • Emlékjárás
 • Fekete éjfél lándzsa
 • Eszencia átruházás
 • Erő összezúzás
 • Félelmek megérzése

Nem minden sötét oldal képesség bizonyult rosszindulatúnak; Darth Sion, Darth Bane és Darth Vader a dühüket használták alkalmanként, hogy gyógyítsák a sérüléseiket.

Sith képességek

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Sith alkímia
Kék nyíl.png Bővebben lásd: Sith mágia
„Csak nagyon kevesen rendelkeznek természetes vonzódással magához a sötét oldalhoz. Képesek elmerülni mélyen az Erőben és megidézni misztikus energiákat, hogy a világot maguk körül elcsavarják és megvetemítsék. Megtudtak idézni ősi Sith rituálékat; megtudták idézni a hatalmat és szabadjára engedni borzalmas varázslatokat és sötét mágiákat.”
―Darth Bane a Sith varázslásról

Mivel a Sith egy szekta volt, ezért nemcsak a sötét oldalnak szentelték magukat, de egyben a hatalom felhalmozásának is a sötét oldal által, így sok sötét oldal képességgel kizárólagosan ők rendelkeztek. Az ősi és hírhedt gyakorlataik a [[|Sith alkímia|Sith alkímiában]] lehetővé tette szörnyetegek és más borzalmak megteremtését, míg a Sith mágia inkább a mentális manipulációkra és a sötét oldal fizikai manifesztációira koncentrálódott.

Számos szörnyeteg, amit Sith alkímiával hoztak létre.

A Sith alkímia volt a forrása szörnyeknek és más lényeknek, melyek terrorizálták a galaxist évezredeken keresztül. Néhány úttörői voltak az első sötét jedik, akik valaha is elhagyták a Jedi rendet, mint XoXaan, Karness Muur és Ajunta Pall, a Sith alkímia eredményezte a kialakulását a Világ alatti Behemothnak, Leviathan szörnyeknek, Harci hydráknak, rakghouloknak és Sith háborús Behemothoknak. Ez az ősi tudás volt később használva a Technobestiák létrehozásához, szörnyekhez, melyek hírnevet szereztek Belia Darzu számára és jellemezték a Sictic Háborúkat. Exar Kun szintén mestere volt ennek a tudományágnak és mutáltatta a megmaradt Massassi harcosokat a Yavin 4-en és létrehozta a terentatekeket. Évezredekkel később Darth Plagueis elsajátította mesteri szinten és képes volt életet teremteni. A tanítványa, Darth Sidious, szintén rendkívül jártas volt a Sith alkímiában, létrehozva a Chrysalidet és megírta a Szörnyek Létrehozását, a harmadik kéziratát a Sötét Oldal Compendiumnak.

Egy sith Erő szellem elpusztít több élőlényt.

A Sith mágia korszakon keresztül volt használva ellenfelek manipulálására és megfélemlítésére. A Sith mágiához szükséges varázsigék vagy rituálék és a használóik hatalmát "varázslatok"nak nevezték. Ezek a varázslatok általában illúziók létrehozására használták, hogy az ellenséget megtévesszék vagy megtámadják. Aleema Keto rendkívül tehetséges volt ezen területen és létre tudott hozni egész űr grazer hordákat, melyek megtámadták a köztársasági flottát a Koros Majornál. Darth Zannah szintén gyakorlója volt a Sith mágiának, és általában megidézte az áldozatai legrosszabb félelmeit, hogy kínozza őket. A Sith mágiában használatosak voltak az amulettek és talizmánok, hogy növeljék az idéző hatalmát. Lehetséges, hogy Sith mágiával hozták létre a Muur Talizmánt, amelyben Karness Muur szelleme lakozott évezredeken keresztül. Ez a varázslat szintén segített ősi sötét oldal szellemek megidézésében, mint például Freedon Nadd szellemét.

Sötét oldal szervezetek

Végtelen Birodalom

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Végtelen Birodalom

A Csillagkohó építése Lehonon, a Végtelen Birodalom központi bolygója mellett.

A Végtelen Birodalom, a lehoni őshonos Rakaták alapították és a legelső ismert galaktikus kormányzat volt. A Rakaták végre képesek voltak utazni a galaxisban, miután feltalálták a hiperhajtóművet, melyhez az Erőből nyerték az energiát. Mikor felfedezték a csillagokat, a felfedezéseik során több primitív fajt ismertek meg és ezt a lehetőséget hódításra használták, galaktikus együttműködés helyett. A Rakaták sok világot meghódítottak és rabszolgaságba kényszerítették az őshonos fajaikat, beleértve a Durosokat, Kumumgahokat, Selkathokat, Wookieekat és Embereket. Befolyásuk és gazdagságuk végtelennek tűnt és a templomaik megtalálhatóak voltak olyan bolygókon, mint Honoghr és fent is maradtak még a Klón Háborúk idejében is. Ők tanították meg Adas Sith királynak a holocronok készítését és rajta keresztül akarták birtokolni a Korriban bolygót. Ugyan végül ellettek űzve a Korribanról, de a csata következtében meghalt Adas, akit legyőzhetetlennek hittek. A Rakaták nagy hatást gyakoroltak a galaxis természetes történelmére, ilyen esetek voltak a Wroshyr fák és a masszív flóra kialakulása a Kashyyykon, illetve a buckalakók és jawak kifejlődése a Tatooinenon (az erőszakos válaszuk a Kumumgahnok lázadására erős genetikai eltérést okozott a fajban és a Tatooine átformálása sivatagi bolygóvá).

A hatalmuk csúcsán, a Rakaták megépítették a Csillagkohót, egy masszív űrállomás-gyárat, ami a sötét oldalból nyerte az energiáját és flottányi hadihajókat és harci droidokat épített. A Csillagkohó még inkább korrumpálta az építőit és a Birodalom elkezdett roskadni, a hatalmas rabszolga lázadásoktól és egy betegségtől, ami csak a Rakatákat ölte meg. Hamarosan a járvány egy másik hatásaként a Rakaták elveszítették az Erő iránti érzékenységüket és a Végtelen Birodalom végül összeomlott. Miután visszatértek a szülővilágukba, az emlékeik hátramaradtak a galaxisban, hogy egy jövőbeli hódító megtalálja őket.

Sötét Jedi

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Sötét jedi

Desann és Jerec Inkvizítor, egyikei a galaxis legismertebb sötét jedieinek.

A legrégebbi sötét oldal szektát, a Sötét Jediket szentségtelennek tartották, mivel átadták magukat az Erő sötét oldalának. A legkorábbi ilyen szentségtelen lovagok Lettow Légiói voltak, amit az ex-jedi Xendor alapított. A Légiókat kiirtotta a Jedi rend 500 évvel a Köztársaság megalakulása után. Évezredekkel később, a sötét jedik újra felbukkantak, hogy küzdjenek a rend ellen, a Százéves Sötétség idején, ezúttal alkímiai tudással felfegyverezve. A konfliktus egy teljes évszázadig elhúzódott, ami az utolsó túlélők száműzetéseivel végződött a Szent Rend által. A második újjáéledés akkor történt, mikor egy csapat sötét jedi próbált úrrá lenni egy ősi szuper fegyveren, amit Kozmikus Turbinának neveztek. Az incidens a Vultar rendszer megsemmisülésében végződött. A Jedi Polgárháborúban, a sötét jedik csatlakoztak Revan birodalmához, mint kiképzés alatt álló Sithek. A galaxis számára a Ruusan utáni időkben a sötét jedik folyamatos problémát jelentettek, néhányan közülük sithnek tartván magukat, bár csak a nagyobb hatalom követelése miatt tartották fent ezt az igényüket. Az igazi sithek több száz évvel később jelentek meg, bár ezek a sötét jedik továbbra is követelték maguknak a címet. Egy csoport sötét jedi, akiket sötét ministránsoknak neveztek, szolgálta a Sith nagyurak Rendjét a Klón Háborúk alatt, mint a Jedi Rend ellentéteként. A sötét jedik egy másik egyesítése, a sötét oldal tanoncok, ugyanazt a Sith rendet szolgálta, mint a Jedi rend helyettesítője a Galaktikus Birodalom uralkodása alatt. Sötét jedik a későbbiekben szolgálták Lumiya Sith Rendjét, mikor Caedus nagyúr átvette a hatalmat a Galaktikus Szövetség felett.

Sithek

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Sithek
„Azok, akik a sötét oldalt használják, kötelesek szolgálni is azt. Ahhoz, hogy megértsük ezt, meg kell értenünk a mögötte álló Sith filozófiát.”
―Darth Revan holocronja

A sithek történelmének három legmeghatározóbb személye: Naga Sadow (baloldal), Darth Sidious (középen) és Darth Bane (jobboldal).

A legismertebb sötét oldal szekta, a Sith, mely olyan Erő érzékeny személyek csoportosulása volt, aminek a célja a jedik elpusztítása és a galaxis feletti uralom megszerzése. Eredetileg egy őshonos faj a Korribanon, a szektát a Százéves Háborút túlélő sötét jedikből jött létre. Miután száműzték őket az akkori ismert űrből, ezek a sötét jedik leszálltak az akkor még felderítetlen világon és a sith faj imádni kezdte őket a hatalmukért és "mágiájukért". Ki lettek nevezve a Sith nagyurainak és létrehoztak egy terjeszkedő Birodalmat. A birodalom végül elbukott, de a Sith vallás fent maradt, különböző formákat öltve az elkövetkezendő évek során. Ezek közé tartozott a Sith Triumvirátus, a Sith nagyurak Rendje és az Egy Sith.

A sithekre úgy tekintettek, mint a sötét oldal mestereire és a sötét oldal erejének csúcsára. Tökélyre fejlesztették a sötét oldal általi mutációkat, amely lehetővé tette a Sith alkímia és más Sith mágia használatát. A szekta vezetője, a Sith sötét nagyura, magának a sötét oldalnak a megtestesülésének tartották és a sötét oldal minden hatalma belőle áramlott.

Ilyen nagy hatással a sith vallás inspirált más szektákat, amik gyakorlatilag nem voltak a Sith rend részei és nem voltak a tagjai a tényleges Sithnek. Ehelyett ezek lettek és tették ki a sith híveket és más Erő érzékenyek idejüket szentelték a sith tudások és emlékek hosszabbításának. Ilyen szekták voltak a Naddisták, Ragnos tanítványai, és a Krath, akik mind akarták a jedik megsemmisítést, a Sith felemelkedését és teljes uralmát az egész galaxisra.

Tund Varázslói

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Tund Varázslói

Tund Varázslóinak egyik tagja.

Tund Varázslói Erő érzékeny személyekből álló szekta volt a Tund bolygón, akik oda száműzetett sith mágusok leszármazottjai voltak. A mágusok úgy hitték, hogy minden érző lény Erő-érzékeny, mivel az egyetlen idegen faj, amivel valaha is kapcsolatba léptek, az a Végtelen Birodalom Rakatái voltak. A varázslók ritkán hagyták el Tundot és felismerhetőek voltak az egész testűket elrejtő ruháikról. Az Erőt úgy hívták, hogy az "Egység" és bár kapcsolatba léptek a jedikkel, de visszautasították a csatlakozást a rendhez. Az Erőben tett felfedezéseik ismerten őrültségbe hajszolta őket, de az Erőben elért mesteri szintű "varázslatuk" tagadhatatlan volt, amikkel képesek voltak létrehozni bonyolult illúziókat és alakváltásokat.

Végül a varázslók Karnak Tetsu vezetése alá kerültek, aki elszabadított egy korszakra kiható terrort a Nagy Sith Háború után. Ezek után a jedik saját felelősségüknek tartották, hogy biztosítsák, a varázslók ne merüljenek el a sötétségben, viszont kénytelenek voltak abbahagyni a virrasztásukat, mikor a Köztársaságnak bealkonyult. Rokur Gepta képes volt csatlakozni a csoporthoz, megtanulta a titkaikat, majd elpusztította őket, ezzel pedig ő lett az utolsó varázsló.

A sötét oldal prófétái

Kék nyíl.png Bővebben lásd: A sötét oldal prófétái

Jedgar és Kadann, a sötét oldal prófétái.

A sötét oldal prófétái voltak a vezetői és papjai a Sötét Erő hitének, amit még a renegát Sith nagyúr, Darth Millenial alapított a Dromund Kaason. A székhelyük a Dromund Kaas-i Sötét Erő Templomban volt, a próféták az Erő sötét oldalában elmerülve keresték a lehetséges jövő eseményeit. A csoportot Palpatine fedezte fel a Klón Háborúk előtt és a maga és jövőbeli Birodalmának alárendeltjeivé tette őket. A Sith nagyúr kinevezte Kadannt Legfőbb prófétának és elnevezte az új szolgálóit az Uralkodó Mágusainak. A csoport rendkívül befolyásossá vált a Galaktikus Birodalom felemelkedése után és közeli tanácsadókként szolgálták Palpatinet.

Ugyanakkor, a próféták a Palpatinehoz való közelségük eredményeként szétváltak, egyesek hűségesek maradtak hozzá ás a Birodalomhoz, míg a többiek továbbra is követték Kadannt a Bosthirdára. A szakadás azután történt, hogy Palpatine elutasította Kadann vízióit az Endori csatáról és az Uralkodó, együtt a Birodalmi Hírszerzéssel és számos renegát prófétával létrehozott egy propaganda hitet, a Sötét oldal Egyházat, közvetlen ellentét gyanánt. Palpatine endori halálát követően, az egykori Uralkodó Keze Lumiya a Sith sötét úrnője lett. Ő, a tanítványával, Carnor Jaxel együtt elakarták pusztítani a megmaradt prófétákat, ezért elküldték Azrakelt a Bosthirdára, hogy lemészárolja őket.

Éjnővérek

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Éjnővérek

Éjnővérek.

Dathomir boszorkányai Erő-érzékeny nők voltak, akik klánokba szerveződtek a Dathomir bolygón. Bár sok különböző klán volt, különböző szabályokkal és törvényekkel, de mindegyik megtiltotta a sötét oldal használatát. Azok, akik mégis használták az Erő sötét oldalát, ki lettek tagadva a klánjukból és Dathomir vadonjaiba lettek száműzve. A Régi Köztársaság hanyatlásának napjaiban, két száműzött, Gethzerion és Baritha elkezdtek maguk köré gyűjteni más számkivetetteket, hogy egy új boszorkány klánt hozzanak létre, ami a sötét oldalnak szenteli magát. Ez az új klán Éjnővérek néven vált ismertté és félelmetes harcos és varázsló nők szektájává vált.

Éjnővérek szerte a galaxisban ritka számba mentek, mivel nem volt lehetséges számukra Dathomir elhagyása, azonban nem volt teljesen lehetetlen. Mighella a Fekete Nap bűnszervezet egyik tagját, Vigo Alexi Garynt szolgálta, mint testőr, Charal képes volt eljutni egészen Endorig és számos nővér szövetségre lépett a Konföderációval a Klón Háborúk idején. A Birodalom uralma idején, Gethzerion szövetségre lépett Palpatine-nal, annak reményében, hogy szabad kijárást nyernek az Éjnővérek Dathomirról. Palpatine viszont tartván a hatalmától, sem neki, sem más éjnővérnek nem akarta megadni az esélyt, hogy megszökjenek a bolygóról és így elkezdte bebörtönözni a boszorkányokat és karantén alá helyezte a bolygót. Bár sokan megtudtak szökni a börtönükből, egyikük sem tudott kijutni a bolygóról a blokád miatt. Gethzerion később próbált alkut kötni a Birodalmi Zsinj Hadúrral, viszont az átverte őt, aminek következményeként a klán megsemmisült.

Ez viszont még nem jelentette az Éjnővérek végleges megsemmisülést, ugyanis, Tamith Kai újra alapította a csoportot YU 23 körül. Sokan ezen nővérek közül csatlakozott az Árny Akadémiához, míg az egyikük Sith lett.

Bando Gora

Kék nyíl.png Bővebben lásd: Bando Gora

Komari Vosa, a Bando Gora vezetője.

A Bando Gora egy a sötét oldalban hívő szekta volt, ami terrorizálta a Külső Peremet a nabooi csata ideje körül. Végül támadást indítottak a Baltizaar bolygó ellen és már a győzelem küszöbén álltak, mikor a Köztársaság segítséget kért a jediktől. Egy csapásmérő egység érkezett a bolygóra azonnal, de a jedi küldetés végül is kudarcba fulladt.

A harcok során két jedit megöltek és a Bando Gora képes volt három jedit elfogni és hadifogolyként megtartani. Az egyik túszuk Komari Vosa volt, Dooku Jedi mester volt padawanja, aki nem rég esett túl a lovaggá avatásán. Vosát a fogsága alatt megkínozták és végül behódolt a sötét oldalnak. Később kiszabadította magát, megölte a fogva tartóit és végzett a fogva tartott jedi társaival is, majd átvette a Bando Gora irányítását. A székhelyét a Kohlma temető holdon állította fel, aztán Vosa megindította a galaktikus uralomra törő tervét. Vosa felhasználta a galaxis legnépszerűbb narkotikumát, a Halál pálcákat, hogy agymosott egyéneket odaadó szolgáivá tegye a szektának. Vosa szerencsétlenségére, a Bando Gora felkeltette a figyelmét Darth Sidiousnak, aki a szektát veszélyesnek vélte a saját galaktikus uralmi terveire nézve. Ezért a tanítványa, Darth Tyranus, az új identitása Vosa korábbi mesterének, vérdíjat tűzött ki a fejére. A fejvadász Jango Fett képes volt legyőzni Vosát és elpusztította a Bando Gorát, ezzel bizonyítva magát érdemesnek arra, hogy az ő DNS-éből klónozzák a Köztársaság Nagy Hadseregét.

Media

A színfalak mögött

Bogan volt a neve az Erő sötét oldalának az Egy új remény korai terveiben és kanonikusnak lett megállapítva a Kiterjesztett Univerzumban Az Új Alapvető Kronológiában. Azt is mondták, hogy eredetileg az ősi Jedik és Sithek a sötét oldalt Bogának nevezték volna a Darth Bane: a Kettő törvényében.

Megjelenések

 • Csillagok háborúja: A Régi Köztársaság Lovagjai
 • Csillagok háborúja: A Régi Köztársaság Lovagjai II: Sith nagyurak
 • Csillagok háborúja: A Régi Köztársaság
 • Tévelygő Lovag
 • Darth Bane: Út a Pusztításhoz
 • Csillagok háborúja: Jedi vs Sith
 • Darth Bane: A Kettő Törvénye
 • Darth bane: A Gonosz Dinasztiája
 • Csillagok háborúja: Darth Plageuis
 • Csillagok háborúja I: Baljós árnyak
 • Csillagok háborúja: Fejvadász
 • Kirajzás
 • Csillagok háborúja II: A klónok támadása
 • Töréspont
 • A Klón Háborúk: Döntsd el a sorsod: Krízis Coruscanton
 • "Padawannabes" (Csak megemlítve)
 • Csillagok háborúja III: A Sith-ek bosszúja
 • Sötét nagyúr: Darth Vader felemelkedése
 • Corucsanti Éjszakák I: Jedi Szürkület
 • Corucsanti Éjszakák II: Árnyékok Utcája
 • Csillagok háborúja: Birodalom Háborúban
 • Csillagok háborúja IV: Egy új remény (Először tűnik fel)
 • Lázadó Erő: Célpont
 • Lázadó Erő: Túsz (Csak megemlítve)
 • Hűség
 • Csillagok háborúja V: A Birodalom visszavág
 • Csillagok háborúja VI: A Jedi visszatér
 • Csillagok háborúja: Jedi Lovag: Sötét Erők II
 • X szárnyú: Lidérc Osztag
 • Leia Hercegnő Udvarlása
 • A Birodalom Örököse
 • Feltörekvő Sötét Erő
 • Az Utolsó Parancs
 • Csillagok háborúja: Jedi Lovag II: Kitaszított Jedi
 • Csillagok háborúja: Jedi Lovag III: Jedi Akadémia
 • "Homályos Utak"
 • Az Erő Hagyatéka
 • A Jedi Sorsa
 • Csillagok háborúja: Hagyaték

Források

http://starwars.wikia.com/wiki/Dark_side_of_the_Force

Advertisement