Kaminopedia
Advertisement

    Obiwanjarjar.jpg

„Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos!”
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a tartalmát, a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét!Az Uralkodó Haragja pozíciót a feltámasztott Sith Birodalom Uralkodója hozta létre YE 3950-ben. A pozíció megkövetelte, hogy az adott személy az Uralkodó személyes végrehajtója és hóhérja legyen, hogy csak tőle fogadjon el parancsokat és csak neki tegyen jelentéseket. Ellentétben az Uralkodó többi szolgálójától, akik hozzá vannak kötve az elméjéhez egy Sith rituálé által, a Harag teljesen független.

Csupán két személy ismert, akik valaha is viselték a rangot. Az első, akinek a pozíció létre lett hozva, egy Sith nagyúr volt, Scourge, aki látszólag bizonyította a hűségét azzal, hogy Revan és Meetra Surik Jedi mestereket az Uralkodó elé vezette, hogy a mestere elpusztítsa őket. Három évszázaddal később a pozíciót egy másik Sith harcos töltötte be.

Története

Az Uralkodó Haragja pozíciót a Sith uralkodó hozta létre, eredetileg Scourge nagyúrnak, egy Sith nagyúrnak, aki eredetileg megakarta buktatni az Uralkodót. Scourge szövetségre lépett két Jedivel, akik megakarták védeni a Köztársaságot a Sith Birodalomtól, akik nem mások voltak, mint: Meetra Surik, és a megváltott Jedi mester, Revan.

Az Uralkodó Scourge-ot elküldte Darth Nyrisshez, hogy csatlakozzon hozzá, aki egy befolyásos nőnemű Sötét nagyúr volt és egyike a Sötét Tanács tizenkét tagjának, az Uralkodó személyes Sith tanácsadóinak. Scourge ismeretei szerint, Nyrisst nem régiben szeparatista erők támadták meg. Egy kis idő eltelte után, Nyriss informálta Scourge-ot, hogy ezeknek az erőknek a vezetője egy emberi Sötét nagyúr, akit Darth Xedrixnek hívnak. Ezekután parancsba kapva, hogy ölje meg az öreg Sithet, Scourge levadászta és megölte őt. Scourge ezután megtudta, hogy Nyriss szintén tagja volt a szeparatista összeesküvésnek, melynek célja, hogy megbuktassák a Sith Uralkodót. Nyriss ezek után Scourge-ot Nathemára vitte, hogy megmutassa neki a szövetségük megalakulásának okát. Scourge ott megtudta, hogy az Uralkodó egy támadást tervez a Köztársaság és Jedi őrzői ellen. Tudván, hogy ez pusztulást hozna a Birodalomra, szövetségre lépett Nyrissel, hogy végezzenek az Uralkodóval.

Három év telt el, ezen idő alatt Revan Scourge és Nyriss fogságába került, és a szeparatisták nem tettek semmit annak érdekében, hogy megsemmisítsék az Uralkodót. Végül is, belefáradva a várakozásba és az összeesküvők látszólagos gyengeségébe, Scourge bele kezdett a saját terveibe. Meetra Surik, aki Revan után kutatott, rendezett egy találkozót Scourge-al, hogy követelje Revan szabadon engedését. A fogsága alatt, Revan kialakított egy kisebb fajta kapcsolatot a Sith nagyúrral, kétségeket elvetve az elméjében. Meetra, elfogadva a bizonyítékokat, belegyezett abba, hogy egyesítve az erőit Scourge-al, kiszabadítsák Revant a börtönéből. Meggyőzve az Uralkodót, hogy Nyriss utasításai miatt áruló cselekedeteket végzett el a saját tudta nélkül, Scourge támadásra indította a Birodalmi Őröket Nyriss erődítménye ellen. A támadás megkezdése alatt, Scourge és Meetra beszivárogtak az erődítménybe és kiszabadították Revant a cellájából. Mielőtt azonban megszöktek volna, a hármuknak el kellet pusztítaniuk Darth Nyrisst.

Gondos tervezés után, Revan, Meetra, Scourge és T3-M4 beszivárogtak az Uralkodó fellegvárába, azt tervezve, hogy megölik őt, egyszer és mindenkorra. Egy fárasztó párbajt követően, elsősorban Revan és az Uralkodó közt, Scourgenek egy látomása támadt, amiben az Uralkodó meghal egy ismeretlen Jedi lovag keze által. Ez a Jedi viszont, sem Revan, sem pedig Meetra nem volt. Ez alapján, Scourge megölte Meetrát, ezzel lehetővé téve az Uralkodónak, hogy felülkerekedjen Revanon. Scourge gyorsan meggyőzte az Uralkodót, hogy a két Jedi részese volt egy összeesküvésnek, hogy megbuktassák a Birodalmat és hogy elvezette őket oda, hogy elpusztítsák őket. A látszólagos hűsége jutalma gyanánt, az Uralkodó létrehozott egy pozíciót, ami még a tanács Sötét nagyurainál is magasabb volt: az Uralkodó Haragját. Egy gyötrelmes folyamat során, Scourge halhatatlanná vált, akárcsak az Uralkodó, bár emiatt a fájdalma örökké tart.

A Hideg Háború során, mialatt az Uralkodó elfoglalt volt a titokzatos céljai elérésével, Darth Baras kihasználta a távollétét, hogy a Hangként jelenjen meg. Így, az Uralkodó Kezei felkutatták a korábbi tanítványát, akit Baras megpróbált megölni, hogy ne váljon az Uralkodó új Haragjává. Az új Harag, minden nehézséget legyűrve végül szembe került Barassal Korribánon, a Sötét Tanács termében, ahol Baras éppen hitelesíteni akarta magát a tanács előtt, mint az új Hang. A hamis Hang megpróbálta a Tanácsot harcra bírni a Harag ellen, azzal, hogy a Sith harcos nem az Uralkodó igazi Haragja, de a tanács végül úgy döntött, hogy a néhai mester és tanítványa küzdjön meg a tanács előtt, így a harcból kikerülő győztes egyértelműen az Uralkodó igazi szolgálója. A látványos küzdelemben végül Baras alul maradt, majd az Uralkodó Haragja kivégezte az árulásáért.

Megjelenések

Források

http://starwars.wikia.com/wiki/Emperor's_Wrath

Egyéb nyelvek
Advertisement