Kaminopedia
Advertisement

LEGENDS.png Ezen szócikk tartalma A Birodalom felemelkedésének kora időkből való. Ezen szócikk tartalma A lázadás kora időkből való.

K Á N O N
L E G E N D Á K
      Droidöntöde.jpg „Jóságos tervezőm! Megáll a processzorom! Gépek gyártják a gépeket!”
Ez a szócikk a Műhely egyéni csonkja, vagyis egy szerkesztő által elkészíthető oldal. Tájékozódj a műhelyoldalon a szócikk állapotáról, majd segíts az elkészítésében!

Bail Prestor Organa az Alderaan bolygó szenátora, Leia Organa hercegnő nevelőapja valamint Obi-Wan Kenobi és Rahm Kota Jedi mesterek jó barátja volt. Házasságban élt Breha Organa királynővel az Alderaanon, és az uralkodónő férjeként a királyi ház feje volt. Hivatalos megnevezése őfelsége, Bail Organa herceg, az Alderaan főelnöke és alkirálya volt. A Lázadók Szövetsége, valamint utódja, az Új Köztársaság, mind a saját mártírjaként tisztelte, aki feláldozta magát másokért.

Életrajza

Fiatalkora

Bail Organa egyedüli fiúgyermek volt a családjában, lánytestvérei Rouge, Celly és Tia volt. Az Organa család legjelentősebb sarjaként már kisebb korától kezdve úgy nevelték, hogy elfoglalhassa az Alderaan szenátusi székét. Tevékenységeiben a polgári gondolkodás tükröződött, épúgy, mint például Finis Valorumnál.

Alkirállyá választása előtt részt vett az alderaani befolyási vitaában, mely az Organa- illetve Antilles Ház között alakult ki, amiatt, hogy melyik családnak jogos a trónigénye. A konfliktust végül Jorus C'baoth Jedi megfigyelő oldota meg, méghozzá úgy, hogy Organa megházasodott az egyik Antillesszel.

A Galaktikus Köztársaság szenátora

Bail Organa szenátor YE 22-ben.

Bail Organa a Galaktikus Köztársaság utolsó időszakában volt szenátor, követve Bail Antillest, feleségének apját. Új köztisztviselőként igyekezett Palpatine főkancellár mellé állni, egyetértve az ő bürökráciát felszámolni kívánó lépéseivel. Emellett jó kapcsolatot alakított ki olyan szenátorokkal is, mint a koréliai Garm Bel Iblis, a nabooi Padmé Amidala, az illodiai Doman Beruss és a chandrilai Mon Mothma. Coruscanti szenátori rezidenciáját Cantham Háznak hívták, bár a Republica 500-ban is rendelkezett lakosztállyal. Organát barátság fűzte Finis Valorum exkancellárhoz is.

A szeparatista krízis idején igyekezett segíteni a külső világokból érkező menekülteken, tagja volt a Lojalista Bizottságnak is. mivel nem volt militarista, elvárták tőle, hogy támogassa a hadseregfelállítást. Mikor világossá vált, hogy a szakadároknak nem érdekük egy tárgyalás megszervezése, Organa rájött, hogy szükség lenne egy állandó haderőre, ugyanakkor azt is észrevette, hogy a Szenátus egyelőre nem támogatja a Kaminon fellelt klón sereg bevetését. Így végül megszavazta Palpatine számára a Vészhelyzeti Törvényt.

A klónok háborúja

Bail Organa a Kétezrek Delegációja tárgyalásán.

A klónok háborúja korai szakaszában megkapta a Zigoola Sith bolygó koordinátáit titkos informátorától, Alintától. Minthogy Padmé Amidala egy beszélgetésben hallott már a Sithekről, Organa rajta keresztül vette fel a kapcsolatot a Jedikkel. Obi-Wan Kenobi hamarosan ki is érkezett a szenátori lakosztályhoz, hogy többet megtudjon a részletekről. Végül hosszas vitatkozás után abban állapodtak meg, hogy mindketen elmennek a Külső Űrben lévő világra. A hipertéri utazás során többször is összaszólalkoztak, idegesítették egymást. Ahogy elérték a Zigoolát, Kenobi több alkalommal is megkísérelte megölni Organát, amikor elvsztette az uralmát a bolygó Sith erői felett. Végül aztán sikerült elpusztítaniuk a sötét erőket, a küldetés után pedig, mivel megmentették egymás életét, barátok lettek.

Bail Organa egy fejvadász túszaként.

A szenátusi túszválság idején, sok más képviselővel egyetemben Organát is elfogta Cad Bane fejvadász, hogy kizsarolhassa velük Ziro Desilijic Tiure szabadon erestését. Miután a hutt bűnvezér szabad lábra került, Cad Bane és csapata elhagyta a szenátorok fogva tartására szolgáló szobát, és elmenekült az épületből. Ezután, immár biztos távolságból, robbantást vitt végbe, ám Bail Organát és társait még időben ki tudta szabadítani Anakin Skywalker Jedi lovag.

Ahogy egyre tovább nyúlt a háború, Organa mindinkább aggodalommal nézte Palpatine növekvő hatalmát. A Kenobival kötött barátsága miatt a Jedi Főtanács felé kezdett közeledni, akik szintén osztották aggodalmait. A Szenátusban is igyekezett megtalálni a hozzá hasonló óvatos köztisztviselőket. Bail diplomataként sokszor megfordult a frontvonalon, így például ott volt a Boz Pity-i- vagy a coruscanti ütközetnél is, még ha nem is akarattal vett részt az összacsapásokban. Meglátogatta továbbá a Qalydont és a Metalornt, valamint szolgált Giles Durane barátjával is együtt, legalább egyszer megmentve annak életét.

Miután hajóját kalóztámadás érte, a Szenátus megszavazta a Végrehajtási Törvényt. Finis Valorum Organa lakosztályának vendége lett. Valorum úgy vélte, hogy Palpatine hataloméhsége azután sem fog csilapodni, amikor a háború véget ér, elpusztítva minden útjába kerülő dolgot. Sajnos azonban Palpatine-nak számos droidjában volt kamera, így aztán felvétel készült a beszélgetésről. Organa ugyan felvetette a Szenátusban a problémát, ám Valorum hajójának felrobbanása megpecsételte az indítvány sorsát.

A Köztársaság utolsó napjai

Bail módosított Narglatch Xj-2 suhanóján.

Miután nagy jedi tisztogatás idején Organa végignézte, ahogy a klón katonák megölték Zett Jukassa padawant, elhatározta, hogy megpróbálja megtalálni a Jedi túlélőket, azokat, akik még nem sétáltak bele a "csapdájukba". Így aztán sikerült megtalálnia Yoda és Obi-Wan Kenobi mestereket. Miután elhozta őket a Coruscantra, ő maga Padmé Amidalával végignézte Palpatine galaktikus császárrá avatását. Ezután Padmé arra kérte Bailt, hogy ezentúl támogassa Palpatinet mindenben, legyen hű pártfogója, hogy így fel tudjon készülni majd a későbbi ellenállási mozgalom megszervezésére.

Miután Yoda mester kudarcot vallott Palpatine ellen a Szenátusi Épület Nagy Rotundájában, Organának sikerült elvinnie suhanóján. Ezután, a Coruscantot elhagyva, a Polis Massa felé vették az irányt, miközben kapcsolatot létesítettek a Mustafaron tartózkodó Kenobival. Miután párbajban legyőzte korábbi tanítványát, a az Erő sötét oldalára áttért Anakin Skywalkert, C-3PO-val és R2-D2-vel elhagyta a bolygót, magával hozva a kritikus állapotban lévő Padmé Amidalát a Polis Massára. Az ottani orvosok megállapították, hogy elvesztette az élni akarását, meg fog halni. Halála előtt azonban még életet adott egy ikerpárnak, Luke és Leia Skywalkernek.

Bail felesége, Breha és örökbefogadott lányuk, Leia társaságában.

A Naboora utazva a két Jedi és Organa eldöntötték az ikrek további sorsát. Organa felajánlota, hogy örökbe fogadnák Leiát, ugyanis régóta szerettek volna gyermeket, amit eddig nem tudtak megvalósítani.

Bail emellett a két droidot is magához vette, R2-D2 és a törölt memóriájú C-3PO Raymus Antilles, a Tantive IV kapitánya gondjaira bízta. Mon Mothmával részt vett Padmé temetésén a Naboon. Ezután pedig mindketten folytatták szenátusi tevékenységeiket, immár a Galaktikus Birodalom képviselőjeként. Egy évvel a yavini csata előtt Leia átvette nevelőapja pozicióját. Organa egyébként azon kevesek egyike volt a Galaxisban, akik tudatában voltak annak, hogy Palpatine egy Sith nagyúr; ez az információ minden bizonnyal Yodától származhatott.

Bail mindig visszafogottan, nem hivalkodóan öltözött, ruhái a Köztársaság klasszikus korának stílusát tükröték.

A lázadás atyja

Organa Mon Mothma szenátorral.

Bail Organa Mon Mothma és Bel Iblis szenátorokkal együtt a Lázadók Szövetségének fő alapítója volt.

Évekkel a Birodalom megalapítása után Organa a Banshee legénységével az Alderaanon, tárgyalást folytatott a jövőbeli ellenállásról. Az Alderaani Királyi Palota Nagytermében megállapodtak aról, hogy egy lázadó különítmény induljon a Feluciára, kiszabadítva a Birodalomból kiábrándult Gilder Varth admirálist otttani fogságából.

Az ilyen kisebb események mindennaposak voltak a Birodalom első évtizedében. komolyasbb ellenállásról még nem lehet beszélni ebből a koarszakból. Az első fontos esemény, amely egy nyílt lázadás megszervezésére ösztökélte Organát és társait, az a ghormani mészárlás volt YE 18 körül: egy tiltakozási mozgalom bontakozott ki a Sern szektorban lévő Ghormanon a birodalmi adózás ellen, az oda érkező Wilhuff Tarkin azonban a tiltakozókra szállt le, százakat megsebesítve és megölve. A katasztrófa után Palpatine még elő is léptette Tarkint. Titkoban Organa és Mon Mothma, néha Bel Iblisszel kiegészülve tárgyaltak egy tényleges ellenállás megszervezéséről.

A lázadáson kívül Organa igyekezett a Birodalomhoz hű szenátor képét mutatni. Ezért tudta elkerülni, hogy Palpatine sok más lázadóval ellentétben ne tartóztassa le vagy ölje meg.

Bail jó ideig titokban munkálkodott, hogy egy napon majd nyíltan szembefordulhasson a császárral. Eközben igyekezett minél több Jedit megmenteni#mdsah;így például Ylenic It'klát, aki bizalmasként szolgált az alderaani Caamasi Maradéknál. Sylia Shessaun szenátor szintén azonos nézeteket viselt Organával, ennélfogva segítette őt az előkészületekben, valamint örökbefogadott lányának, Leiának a felnevelésében.

A Birodalom felvirágzásakor Organa saját pozicióját is felhasználva igyekezett felkelő csoportokat szervezni, főként a Magvilágokban. Diplomáciai hálózatán keresztül kiszivárogtatott információkat tudott szerezni a planetáris uralkodóktól, Birodalomtól eltérő véleménnyel rendelkező harcosoktól a Birodalomról.

Bail és Leia Kento és Galen Marek kashyyyki otthonában.

Miután sikerült rávennie Rahm Kota Jedi mestert arra, hogy szabadítsa ki Leiát, akit a birodalmiak a Kashyyykon tartottak fogva, ő maga egy másik Jedi, Shaak Ti megmentésére sietett, aki a Felucián rejtőzködött. Mire odaért, Tit már megölték. Shaak Ti idős tanítványa, Maris Brood viszont elfogta Organát. Fogságából Garen Marek szabadította ki, mivel Kota azt tanácsolta neki, hogy mentse meg a jövőbeli lázadásért. Marek emellett Leiát is kimentette, mielőtt a Feluciára érkezett, azon megfontolásból, hogy megnyerje Organa támogatását vele. Bail ezután úgy vélekedett, hogy hamarosan elérkezik az idő egy fegyveres lázadás megszervezésére. Marek, mintegy válaszként, megtámadta a Raxus Prime orbitális pályáján lebegő csillagromboló-gyárat. Ez bebizonyította az alderaani szenátor számára, hogy lehet győzni a Birodalom ellen fegyverrel.

Bail Organa a Coruscanton évekkel később.

A lázadás történelmi pillanatának számított a koréliai szerződés aláírása YE 2-ben. Az okmányt Organa mellett Bel Iblis és mon Mothma írta alá, Marek és Kota jelenlétében. Ez a dokumentum fogta össze az alderaani, korélia és a chandrilai ellenálló erőket, melyek addig külön-külön működtek; ezzel megszületett az egységes Lázadók Szövetsége. Nem sokkal később azonban Bailt a többiekkel együtt letartóztatták Darth Vader rohamosztagosai; Organának az utolsó pillanatban sikerült letörölnie a PROXY holodroidból a Leiáról készült felvételeket. Marek korábban Vader titkos tanítványa volt. Az ő nyomát követték a birodalmiak a Koréliára, így Marek tudtán kívül tőrbe csalta a Palpatine-nal szembehelyezkedő szenátorokat. Bailt és a többieket az épülő Első Halálcsilagra vitték; akkor úgy tűnt, hogy a felkelést sikerül még elfojtani, még mielőtt lényegében elkezdődött volna.

Marek, aki Vader árulása után tért át az Erő világos oldalára, elutazott a Halálcsillagra. Marek ott legyőzte Vadert, és elég ideig fel tudta tartóztatni Palpatine-t ahhoz, hogy Bail és társai elmenekülhessenek. Ő maga meghalt az akcióban.

Organa ezután Kotáva és Juno Eclipse-szel, Marek pilótájával visszatért a Koréliára, hogy PROXY segítségével betöltse a hézagokat a Lázadás Születésével kapcsolatban, kezdve Marek történetével. A Kashyyykon tartott találkozó után a lázadók vezetői megtalálták Marek családi címerét; Leia azzal a javaslattal állt elő, hogy a Marek iránti tiszetletből legyen ez a felkelés szimbóluma. Ebbe a többi jelenlévő is beleegyezett.

Mivel Mothma és Bel Iblis gyakran vitába szálltak egymással mind a politikai, mind a stratégiai kérdésekben, általában Organának kellett összetartania a Szövetséget.

Halál

YE 0-ban a lázadók megszerezték a birodalmi Halálcsillag titkos terveit. Organa nevelt lányát, Leiát küldte el Obi-Wan Kenobi Jedi mesterért, hogy csatlakozon a mozgalomhoz. A találkozó végül meghiúsult, Leiát fogságba vetették a birodalmiak, Wilhuff Tarkin nagymoff pedig elrendelte az Alderaan megsemmisítését, melyet az említet harcbázis szuperlézerével hajtotak végre.

A színfalak mögött

Színész

A klónok támadásában és A Sith-ek bosszújában Organa szenátort Jimmy Smits játszotta, aki Organának a Star Wars: The Force Unleashed videójátékban a hangját is kölcsönözte. Az Egy új remény rádióváltozatában Stephen Elliott, A klónok háborúja sorozatban Phil LaMarr hangján szólalt meg.

Megjelenések

 • Star Wars Episode I Journal: Queen Amidala
 • Jedi Quest: The Way of the Apprentice (Csak megemlítve)
 • Jedi Quest: The Dangerous Games (Csak megemlítve)
 • Jedi Quest: The False Peace
 • KisHNNlogó.jpg Senate Approves Transit TaxHoloNet Hírek Vol. 531 47
 • KisHNNlogó.jpg Senator Horox Ryyder RetiresHoloNet Hírek Vol. 531 48
 • KisHNNlogó.jpg Palpatine forms Loyalist CommitteeHoloNet Hírek Vol. 531 49
 • KisHNNlogó.jpg Coruscant Restricts ImmigrationHoloNet Hírek Vol. 531 51
 • KisHNNlogó.jpg Greyshade Proposes Gambling as RevenueHoloNet Hírek Vol. 531 52
 • KisHNNlogó.jpg Yag'Dhul SecedesHoloNet Hírek Vol. 531 54
 • KisHNNlogó.jpg Loyalist Committee Split on VoteHoloNet Hírek Vol. 531 56
 • Csillagok háborúja II: A klónok támadása / képregény / regény / ifjúsági regény
 • A klónok háborúja: Külső Űr
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: A klónok háborúja - „Hostage Crisis
 • Republic HoloNet News Core Edition 14:7:02
 • Star Wars Republic 61: Dead Ends
 • Star Wars Republic 63: Striking from the Shadows
 • Star Wars Republic 64: Bloodlines (Csak megemlítve)
 • Republic HoloNet News Core Edition 15:01:13
 • Spy Girls
 • Secrets of the Jedi (Csak megemlítve)
 • Star Wars: Obsession
 • Bailed Out
 • A gonosz útvesztője
 • Reversal of Fortune
 • Csillagok háborúja III: A Sith-ek bosszúja / képregény / regény / ifjúsági regény
 • Republic HoloNet News Special Inaugural Edition 16:5:24
 • Sötét nagyúr
 • The Traitor's Gambit
 • A Wretched Hive (Csak megemlítve)
 • Echoes of the Jedi (Csak megemlítve)
 • The First to Strike (Csak megemlítve)
 • The Core of Corruption (Csak megemlítve)
 • A Reckoning of Wraiths
 • The Gem of Alderaan
 • Sword of the Empire Sablon:Holo
 • Jaws of the Sarlacc
 • The Last of the Jedi: The Desperate Mission (Csak megemlítve)
 • The Last of the Jedi: Master of Deception
 • The Last of the Jedi: Reckoning (Csak megemlítve)
 • The Paradise Snare (Először nevezik Bail Organának)
 • The Princess Leia Diaries
 • Star Wars: The Force Unleashed videójáték / regény / képregény
 • A lázadás hajnala (Csak megemlítve)
 • The Farlander Papers (Csak megemlítve)
 • First Impressions
 • Death Star (Csak megemlítve)
 • Interlude at Darkknell (Csak megemlítve)
 • Star Wars Empire: Princess... Warrior (Csak megemlítve)
 • Star Wars Journal: The Fight for Justice
 • Luke's Fate (Csak közvetve említve)
 • Star Wars Episode IV: A New Hope rádióodráma (Először tűnik fel)
 • Csillagok háborúja IV: Egy új remény regény (Először említik)
 • Star Wars 1 (Csak megemlítve)
 • Star Wars 2: Six Against the Galaxy (Csak megemlítve) (Mint Bail Antillies)
 • Star Wars Episode IV: A New Hope (Csak megemlítve)
 • Star Wars 3: Death Star (Csak megemlítve)
 • Star Wars 5: Lo, The Moons of Yavin (Csak megemlítve)
 • Star Wars: Rebellion (Csak megemlítve)
 • Galaxywide News Nets (Csak megemlítve)
 • Star Wars 8: Eight for Aduba-3 (Közvetetten megemlítve)
 • Star Wars 18: The Empire Strikes (Csak megemlítve)
 • Star Wars 24: Silent Drifting (Csak megemlítve)
 • Star Wars Missions 15: Voyage to the Underworld (Csak megemlítve)
 • The Weapons Master! (Csak megemlítve)
 • The Power Gem (Csak megemlítve)
 • Allegiance (Csak megemlítve)
 • The Rise and Fall of Darth Vader (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • Különbéke (Csak megemlítve)
 • X-wing Rogue Squadron: Requiem for a Rogue (Csak megemlítve)
 • X-wing Rogue Squadron: In the Empire's Service (Csak megemlítve)
 • Luke Skywalker and the Shadows of Mindor (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: A bactaháború (Csak megemlítve)
 • Sötét erők ébredése (Csak megemlítve)
 • Az utolsó parancs (Csak megemlítve)
 • I, Jedi (Csak megemlítve)
 • Children of the Jedi (Csak megemlítve)
 • Alkonybolygó (Látomásként Leia Organa Solonak)
 • Fekete kard (Csak megemlítve)
 • Koréliai rajtaütés (Csak megemlítve)
 • A múlt kíslértete (Csak megemlítve)
 • Dark Tide I: Onslaught (Csak megemlítve)
 • Balance Point (Csak megemlítve)
 • Star by Star Sablon:CSm
 • Dark Journey (Csak megemlítve)
 • The Unifying Force (Csak megemlítve)
 • Dark Nest III: The Swarm War Sablon:Holo
 • Millennium Falcon (Csak megemlítve)
 • Omen (Közvetetten megemlítve)
Bail Antilles

Az Alderaan szektor szenátora
YE 32YE 1
nem volt, az Alderaan elpusztult

Organa

Az Alderaan főelnöke és alkirálya
YE 0
nem volt, az Alderaan elpusztult


Advertisement