Kaminopedia
Advertisement
Cad Bane HS.jpg
Cad Bane
Életrajzi információk
Szülőbolygó

Duro

Fizikai jellemzők
Faj

Duros

Nem

férfi

Szemszín

vörös

Bőrszín

kék

Kibernetika

lélegeztető csövek

Kronológiai és politikai adatok
Korszak(ok)
Hovatartozás


„E pillanatban én diktálom a szabályokat.”
―Cad Bane Palpatine főkancellárnak[forrás]

Cad Bane a Duro bolygóról származó duros férfi volt és fejvadász a klónok háborúja alatt. Annak dolgozott, aki a legtöbbet fizetett a szolgálatáért, és nem habozott szembefordulni korábbi munkaadójával, ha valaki annál jobb fizetséget kínált fel neki. Bane volt Jango Fett után a második legjobb fejvadász a Galaxisban és amikor Fett meghalt a háború kezdetét jelentő geonosisi csatában, Bane vált a szakma legjobbjává. YE 22-ben Banet felbérelték, hogy szabadítsa ki a köztársasági fogságba esett Ziro Desilijic Tiuret a Coruscanton lévő börtönéből. Egy maga által összeállított csapattal behatolt a fővárosba, és túszul ejtett néhány, a Szenátusi Épületben tartózkodó szenátort, így kényszerítve ki Palpatine főkancellártól Ziro szabadon engedését.

Valamikor a háború során Bane egy veszélyes fegyvert lopott el a skakoi fejvadásztól, Kul Teskától, az Alzoc III-n. Értékéből adódóan Teska és a Jedi Rend is megpróbálta visszaszerezni a fegyvert. Bane később a Konföderáció vezetőjének, a Sith Darth Sidiousnak dolgozott, aki azzal a feladattal bízta meg, hogy szerezzen meg egy holokront a Jedi Templomból, amely tartalmazott egy listát potenciálisan Erő-érzékeny gyerekekről. A Jedik a Devaron bolygó felett rajtaütöttek a fejvadászon és szeparatista késíretén, de Banenek sikerült meglógnia. Összegyűjtötte és elvitte a gyerekeket a Mustafarra, ahol Darth Sidious saját céljaira akarta felhasználni őket. Bane szolgálataiért részben a Xanadu Blood Porax-38-as csillagvadászt is kapott.

Életrajz

A fejvadász

Cad Bane a klónok háborúja alatt.

Cad Bane egy, a Duro bolygóról származó duros férfi volt. Először zsoldosként szerzett hírnevet magának, majd beállt a fejvadászok közé. Mindig egyedül dolgozott. Az egyetlen dolog, ami érdekelte, hogy megkapja a fizetségét, és egy jobb ajánlatért lelkifurdalás nélkül hajlandó volt eredeti megbízója ellen fordulni.

YE 22-ben, mikor Jango Fett életét vesztette a klónok háborúja első csatájában, Bane vált a galaxis leghírhedtebb és legkönyörtelenebb fejvadászává. Ugyanakkor Bane-nek sok ellensége volt, még egy jelentős összegű vérdíjat is kitűztek a fejére.

Rajtaütés a Szenátuson

„Elnézést a zavarásért, főkancellár, de elfoglaltam a Szenátusi Épület keleti szárnyát és túszul ejtettem az itt tartózkodókat. Ha jót akar nekik azt tanácsolom, hogy gyorsan helyeztesse szabadlábra Zirót, a huttot.”
―Cad Bane beszélgetése Palpatine főkancellárral[forrás]

YE 22-ben a klónok háborúja alatt Ziro Desilijic Tiure szövetségre lépett a Konföderáció vezérével, Dooku gróffal. Ketten kitervelték, hogy elrabolják Ziro unokaöccsének, Jabbának a fiát, Rottát. A terv célja az volt, hogy az elrablásért majd a Jediket teszik felelőssé, amiért Jabba ellenük fordul, így a Köztársaság kénytelen lesz letartóztatni őt, Ziro pedig átveszi Jabba helyét, mint a hutt klán feje. Azonban a terv nem a vártak szerint alakult: Jabba helyett Zirót tartóztatta le a Köztársaság, és egy coruscanti börtönbe zárták. Ziro meg akart szökni onnan, ezért felbérelték Bane-t, hogy szabadítsa ki a hutt bűnvezért. Bane kitalálta, hogy szenátorok túszul ejtésével fogva kikényszeríteni Ziro szabadon bocsátását, ehhez azonban a durosnak szüksége volt társakra, így elkezdett összeszedni egy képzett fejvadászokból álló csapatot. A csapat a hírhedt Jedi vadász Aurra Singből, a weequay zsoldos Shahan Alamából, valamint a technikus Roboninóból állt. A csapatot támogatta még két szeparatista BX-sorozatú droid kommandós és néhány IG-86 őrdroid, köztük egy HELIOS-3D jelölésű egység.

Davtokk rájön, hogy nem Bane az, csak egy hasonmás.

Bane tudta, hogy csapatának tagjai az egyedüli munkához vannak szokva, így meg akart győződni róla, hogyan képesek-e együtt, egy egységként dolgozni. Éppen ezért Bane előkészített nekik egy tesztet: egy másik, Davtokk nevű fejvadászt hívott a Keyorin nevű bolygóra azzal a hazugsággal, hogy toborzást tart. Bane tudta, hogy Davtokk be akarja gyűjteni a fején lévő vérdíjat, úgyhogy egy leselejtezett harci droidból összerakta saját maga életnagyságú hasonmását. Miután Davtokkot Todo 360, Bane techno-szervízes droidja elvezette őt a találkozási helyre és belépett az épületbe, egyből tüzet nyitott a hasonmásra abban a hitben, hogy az Bane. Ekkor Robonino felrobbantotta a korábban elhelyezett robbanóanyagot, amely aktivált egy hálót, foglyul ejtve a másik fejvadászt.

Davtokk azonban kiszabadult, és kitért az Alama által neki szánt fénygránát elől is. Egy távoli lőállásból Sing elkezdett tüzelni az orvlövészpuskájával, és az egyik lövedékkel eltalálta Davtokk lábát úgy, hogy az képtelen volt tovább menni. Ekkor Bane felfedte magát a másik fejvadász előtt és elmondta neki, hogy az egész egy előre eltervezett teszt volt az új csapata tagjai számára. Bane megölte a megnyomorított zsoldost, majd a társaival együtt elutazott a Coruscantra.

A Coruscanton Bane csapatával elment a Galaktikus Szenátus épületéhez azzal a céllal, hogy szenátorokat ejtsen túszul, az ő életüket elcserélve Palpatine főkancellárral Ziro szabadságára. A Szenátusi Épülethez vezette légisiklóját, majd kiszállt belőle. A Szenátusi Testőrség kommandósai siettek eléje, hogy letartóztassák a tiltott területen való engedély nélküli landolásért. Jayfon százados, a kommandósok vezetője megparancsolta neki, hogy emelje a magasba a kezét. Amikor az őrök közelebb léptek, hogy őrizetbe vegyék őt, Sing egy távoli toronyból az orvlövészpuskájával tüzet nyitott az rájuk. Bane a zavarodást kihasználva puszta kézzel rontott rá az egyikre és megölte azt úgy, hogy kitörte annak nyakát. A siklóból előbukkanva Alama, két kommandós- és egy őrdroid is bekapcsolódott a küzdelembe. Az őrök közül mindet megölték. Miután végeztek mindenkivel a platformon, csatlakozott hozzájuk Sing és Robonino, valamint további két őrdroid. Míg Bane parancsára a droid kommandósok magukra öltötték a szenátusi őrök páncélját és megtisztították a platformot a testektől, addig Bane és a csapat többi része behatolt a Szenátus épületébe. Odabent egy hődetonátorral Bane elintézett egy csapat őrt, akik épp az őrségváltásra igyekeztek. Ezután elmentek az irányítóteremhez, ahol miután végeztek az ott lévő droidokkal, otthagyták Roboninót, mert Bane azt akarta, hogy az ő kezében legyenek a Szenátus irányítórendszerei. Miután ezzel megvoltak, elindultak „elbeszélgetni” az átriumba a túsznak szánt szenátorokkal.

A szenátorok épp egy törvényjavaslatot vitattak meg, amikor Bane és a többi fejvadász megérkezett. A duros néhányszor a levegőbe lőtt, hogy felkeltse a politikusok figyelmét, majd amikor a társai körülvették őket, közölte velük, hogy ők mostantól a foglyaik. Az egyik gran szenátor, Philo felháborodott és kijelentette, hogy ő nem hajlandó tovább hallgatni ezt az arcátlanságot, majd megpróbált elsétálni. Bane habozás nélkül hátba lőtte. Megparancsolta a túszoknak, hogy adják át a kommunikációs berendezéseket, majd kapcsolatba lépett a dolgozószobájában tartózkodó Palpatine-nal egy holoadóvevőn keresztül. Közölte a kancellárral, hogy csak akkor hajlandó elengedni a túszokat, ha szabadon engedik Zirót, a huttot. Palatine először tiltakozott, de aztán mikor Robonino lekapcsolta az energiát és a dolgozószoba bezáródó ajtaja foglyul ejtette őt és Orn Free Taa twi’lek szenátort belátta, hogy Bane kezében van az irányítás. Amikor a fejvadászok a kommunikációs eszközöket gyűjtötték be a túszoktól, Bane összetalálkozott Padmé Amidalával. Mialatt beszélgettek, a duros észrevette, hogy a nő látott valamit a háta mögött, ezért ő is megfordult, és felfedezte az átrium felettük lévő szintjén Anakin Skywalker Jedi lovagot. Bane tüzet nyitott, de a Jedinek sikerült kitérnie a lövedékeket elől és elmenekülnie. A fejvadász utána küldte Shahan Alamát és egy IG-86 őrdroidot. Később Alama egyedül tért vissza és elmondta, hogy Skywalker megsemmisítette a droidot, ugyanakkor mikor a weequay megvizsgálta a droid maradványait, nem talált rajta fénykard okozta sérülést, ebből arra következtetett, hogy a Jedi fegyvertelen. Bane még egyszer elküldte Alamát, ezúttal Singgel együtt, akik hamarosan Roboninóval és az eszméletlen Skywalkerrel tértek vissza.

Bane közli Palpatine-nal, hogy az ő kezében van az irányítás.

Bane még egyszer kapcsolatba lépett Palpatine-nal és elmondta a kancellárnak, hogy mit kell tennie. Először is készítenie kellett egy szabaduláslemezt, amit az utasítások szerint odaadott Taa szenátornak, akire a Szenátus előtt várt egy légisikló, benne a HELIOS-3D nevű droiddal, hogy elvigye a twi’leket a Fogva Tartási Intézethez, ahol Ziro raboskodott. Ott már a Coruscanti Őrség klónkatonái vártak rájuk. Miután kiengedték a huttot, az beszállt a siklóba, és 3D-vel együtt visszatért a Szenátushoz. Amikor értesült róla, hogy a kiszabadítás sikeres volt, Bane úgy gondolta, ideje távozni. Megparancsolta Alamának és Roboninónak, hogy helyezzenek el mozgásérzékelő robbanótölteteket az átriumba, így akadályozva meg, hogy a foglyok elszökjenek. Miközben elhagyták a Szenátus épületét és elindultak a leszállóplatform felé, oda már megérkeztek a coruscanti őrök és az LAAT/i-k CC-1010 klónparancsnok vezetésével, hogy letartóztassák a fejvadászokat. Palpatine felhívta Bane-t és megparancsolta neki, hogy adja meg magát, de az közölte vele, hogy bombákat helyezett el az épületben, és hogy egyetlen gombnyomással véget vethet a szenátorok életének. A kancellár végül vonakodva, de lemondott arról, hogy letartóztassák a túszejtőket. A klónok szabad utat engedtek Bane-nek és társainak a siklóhoz, amiben már várta őket HELIOS-3D és Ziro. Végül a csapatnak sikerült elmenekülni.

Miután biztonságos távolságba értek a Szenátustól, Bane aktiválta a robbanószerkezeteket, hátha a szenátorok halála kárpótolja majd Zirót a börtönben töltött időért. Közben Skywalker magához tért, és a visszakapott fénykardjával elkezdett egy lyukat vágni a padlóba. Ő és a szenátorok a padló kivágott részével együtt lezuhantak az alattuk lévő szintre, ezáltal megmenekülve a robbanástól. Ziro gratulált Bane-nek a jól végzett munkáért, erre az követelni kezdte a fizetségét a huttól mondván, hogy nem dolgozik ingyen. Miután megkapták a fizetségük egy részét, Bane átutalta a társai részét azok számláira. A fizetség következő részét akkor kapták volna meg, amikor Zirót épségben eljuttatják a megbeszélt helyre. Bane elrendelte, hogy a többiek rejtőzzenek el a Köztársaság elől úgy, hogy ne találják meg őket, és majd megkapják a számláikra a maradék összeget. Ekkor Alama azzal vádolta meg őt, hogy az le akarja nyúlni az ő részüket, de Bane biztosította őt, hogyha az ő pénzére fájt volna a foga, akkor megölte volna őt kifele jövet a Szenátusból. A csapat elfogadta ezt, és Alama, Sing és Robonino elváltak Bane-től és egymástól, és eleget téve annak kérésének elrejtőztek úgy, hogy ne találjon rájuk a Köztársaság, mivel az akciójuk miatt ötszázezer kredit vérdíjat tűztek ki a fejükre, mint a "Köztásaság ellenségei"-re.

Darth Sidious szolgálatában

Bane az ellopott holokronnal a kezében

Amíg Bane Coruscant alsóbb szintjein tartózkodott, Darth Sidious személyesen lépett kapcsolatba vele. Sidious új megbízást adott a fejvadásznak: lopjon el egy féltve őrzött holokront a Jedi Templom Archívumából. Sidioust egy Bolla Ropal Jedi mester tulajdonában lévő különleges kristály érdekelte, amely a galaxisban élő összes Erő-érzékeny gyerek nevét tartalmazta. A kristályt a holokron segítségével lehetett kinyitni, elolvasni. Bane kezdetben kételkedett abban, hogy észrevétlenül be tud jutni a templomba, de miután Sidious megkérdőjelezte hírnevét, magas fizetséget és egy csillagvadászt kérve Bane elvállalta a feladatot. A fejvadász maga mellé toborozta a clawdite alakváltó Cato Parasittit, illetve segítségül droidját, Todo 360-at is magával vitte.

Parasitti felvette egy Jedi alakját és bejutott az Archívumba. Onnan látta el információkkal Banet és Todót, akik így megtalálhatták a templom energiapajzsának gyengepontját és átjuthattak a deaktivált lézeres érzékelőkön. A Jedik rájöttek, hogy hívatlan vendégek tartózkodnak a templomban, Anakin Skywalker és Obi-Wan Kenobi pedig már Bane nyomára is bukkantak. Mindeközben az Archívumban Ahsoka Tano leleplezte Parasittit, aki elárulta Bane küldetését. Bane parancsba adta droidjának, hogy menjen a templom kommunikációs központjába és ezzel elcsalja az őket kereső Jediket, Anakint és Obi-Want. A mit sem sejtő droid bombával a hátizsákjában eljutott a kommumikációs központba, de az ott lévők a bomba felrobbanása előtt eltávolították a droidot, így a robbanásban a droidon kívül senki sem halt illetve sérült meg. Bane ezalatt eljutott a holokronokig, ahol megszerezte, amiért jött. A templomot Jedi csuklyába rejtőzve hagyta el zsákmányával a markában.

Személyiség és jellemvonások

Bane a Galaxis egyik legveszélyesebb, legkönyörtelenebb és egyben legrettegettebb fejvadásza volt. Jango Fettel ellentétben senkinek sem fogadott hűséget, mindig azt szolgálta, aki a legtöbbet fizette neki. Ha rendesen megfizették, a zsákmányáért akár az egész Galaxist képes volt végigjárni. Jól bánt sugárvetőjével, de a közelharc helyett inkább a lopakodást és a meglepetéstámadásokat részesítette előnyben.

A fejvadász nehezen bízott meg akárkiben és ezért gyakran saját maga végezte el feladatát. Amikor fregattját elkapták a Devaron felett, átvette a hajó irányítását a harci droidoktól. Nem dolgozott mindig egyedül, de ha csak lehetett, akkor magányosan hajtotta végre küldetései és így a pénzen nem kellett osztoznia senkivel.

Megjelenések

Advertisement