KANON.png


Aphra2.png
Chelli Lona Aphra
Életrajzi információk
Szülőbolygó

A Thrinittik Második Holdja

Született

YE 23 körül

Fizikai jellemzők
Faj

Ember

Nem

Hajszín

Fekete

Szemszín

Barna

Bőrszín

Világos

Kibernetika

elektro-tetoválások

Kronológiai és politikai információk
Korszak(ok)
Hovatartozás

Chelli Lona Aphra - ismertebb nevén egyszerűen Doktor Aphra - egy emberi fajhoz tartozó nő volt, aki szabadúszó régészként és szerencsevadászként tevékenynkedett a Galaktikus Polgárháború idején. A szintén régész Korin és Lona Aphra gyermekeként született, YE 24-ben. A család a Thrinittik második holdján telepedett le, távol a Galaxison végigsöprő Klónháború eseményeitől. Mivel azonban apja túlontúl beletemetkezett a legendás Jedi szekta, az Ordu Aspectu utáni kutatásba, Lona elhagyta őt, és a gyermek Aphrát is magával vitte.Az ezt követő hónapokat az Arbiflux bolygón töltötték, mígnem rablók támadtak rájuk, akik megölték Lonát. Egy birodalmi őrjárat később rálelt Aphrára, és visszavitték apjához, akivel azonban eltávolodtak egymástól. Aphra a későbbiekben a Bar'lethi Egyetemen végezte tanulmányait, Korin Pers, majd az őt leváltó Toob-Nix Sava, azaz oktató keze alatt. Utóbbival számos nézeteltérése támadt a régészetről - a Sava szívből gyűlölte Aphrát, és nem titkolta, hogy ha rajta áll, sosem hagyja, hogy doktori kinevezést kapjon. Aphra azonban ellopta Toob-Nix hosszú évek alatt, a hatóságok tudta nélkül összegyűjtött, hírhedt Abersyn Élősködőit, majd a korábban általa vizsgált, de archeológiai szempontból jelentéktelennek bizonyuló Boothi XII bolygóra vitte őket. Ezt követően közzé tette "felfedezését", ezzel megszerezve dokturátusát. A Galaktikus Polgárháború kitörése után Aphra, habár saját érdekeit tartotta szem előtt, gyermekkori tapasztalataiból kiindulva a Sheev Palpatine vezette Galaktikus Birodalom oldalán foglalt állást, mivel meg volt győződve arról, hogy a Birodalom békét hozott a galaxisba. Véleménye azonban megváltozott, miután a Halálcsillag, a birodalmiak tömegpusztító fegyvere megsemmisítette az Alderaan bolygót. Ezek után Aphra a Klónháború idejéből megmaradt droidekákat hozott működésbe és érékesített, ezzel magára vonva a Sith nagyúr, Darth Vader figyelmét. A felfejlesztett droidok elnyerték Vader tetszését, aki saját droidhadsereget kívánt felállítani, hogy maga járjon a végére annak, mit rejteget előle az Uralkodó, aki egy, a Sith számára akkor még ismeretlen Doktor Cylo nevű kiborg tudóssal tárgyalt a háta mögött. Doktor Aphra és Vader a Karanténvilág III aszteroidán találkozott, ahonnét Aphra ellopta, majd a Sith segítségével aktiválta a 0-0-0 (más néven Triplazéró) protokoll személyiségmátrixot, hogy az működésbe hozhassa az asztroszernek álcázott BT-1 orvgyilkos droidot, amelynek megszerzésével a Droid Gotra bízta meg Aphrát. Miután Darth Vader szolgálatába fogadta, Doktor Aphra a Sith számos megbízását teljesítette, többek között segített neki megszerezni az utolsó ismert geonosisi királynő, Nagy Karina kibernetikus méhét, amely segítségével Aphra elkészítette Vader droidhadseregét, amellyel megostromolta Doktor Cylo kutatóbázisát. Aphra komoly szerepet játszott a nyomozásban, miszerint igazolnia kellett Vader sejtését, hogy van egy fia. Ennek keretei közt a Naboora ment, és Triplazéró közbenjárásával megtudta a Padmé Amidala temetését intéző Commodex Tahntől, hogy Amidala titokban életet adott egy fiúnak. Ezen kívül segédkezett Vadernek saját birodalmának kiépítésének kísérletében, kitervelve és végrehajtva a Soon-Tool Büszkesége Rablást, megtámadva és kifosztva a Sith által felszámolt a Son-Tuul Büszkesége bűnszövetkezet lefoglalt vagyonát szállító csillaghajót, hogy a pénzt a nagyúr céljaira használhassák fel. Miközben Luke Skywalker nyomait követte a Vrogas Vas bolygón, Leia Organa és a Lázadók foglyul ejtették, és aVolt Cobra fedélzetére vitték Aphrát, aki azonban megszökött börtönéből. Vader azonban ekkor úgy döntött, Ahpra túl sokat tud, aki védelmet remélve felfedte munkaadója szándékát az Uralkodónak, akit azonban legyűgöztek Vader ambíciói, így Aphrának menekülnie kellett. Ezt követően szabadúszóként saját szakállára dolgozott. Egy ideig régészeti leletek után kutatott, majd csatlakozott apjához, aki az eretnek Jedi szekta, az Ordu Aspectu erődjének felkutatásán fáradozott. Miután megszerezte a gyülekezet vezetőjének, Rurnak kyber kristályba zárt mesterséges tudatát, Örök Rurt, Aphra meggyőzte Luke Skywalkert, hogy utazzon el vele Ktath'atn kies világára, tudva, hogy annak királynője a fiúért cserébe segíthet neki újra működésbe hozni a kristályt. Miután terve kudarcba fulladt, árverésre bocsátotta az ereklyét, ezt a tervét azonban Darth Vader akadályozta meg, aki szintén tudomást szerzett Örök Rur létezéséről. Társaitól megszabadulva Aphra megpróbált egy időre eltűnni, azonban Triplazéró és BT-1 hamarosan a nyomára bukkantak, és arra kényszerítették, hogy szerezze meg előbbi memóriáját, amelyet azonban Aphra titkosított. Ezt követően az Accresker roncsbörtönébe került.

Életrajz

Gyermekkora

Chelli Lona Aphra meg nem nevezett apja, és Lona Aphra - akinek nevét később Chelli szintén felvette - lányaként született, született, YE 22 táján. Otthonuk egy békés világ volt, amely távol esett a galaxison végigsöprő Klónháború borzalmaitól. Tudósként Chelli apja teljesen beletemetkezett munkájába, hogy minél többet tudjon meg az Ordu Aspectu nevezetű, eretnek Jedi szektáról, amelynek tagjai a halhatatlanság titkát keresték. A férfi őszintén hitt abban, hogy az Ordu által felhalmozott tudás megmentheti a galaxist, ám kutatásai során elhanyagolta feleségét és gyermekét. Chelli sok történetet hallott apjától a galaxis

Aphra.png

békéje felett őrködő Jedi Rendről és a kihalt Massai népről és kristályaikról. Lona azonban rossz szemmel nézte férje már-már megszállottságba hajló rajongását a tárgy iránt, ezért elhagyta őt, és lányával egy, a Peremvidéken található, erdő borította bolygóra költözött. Itt azonban a háború megtalálta őket; a zűrzavart kihasználó rablók támadtak új otthonukra. Chelli elmenekült és elrejtőzőtt, azonban visszatérve anyját holtan találta, egy árokban heverve. Nem sokkal azután, hogy Sheev Palpatine Főkancellár császárrá kiáltotta ki magát, megalapítva a Galaktikus Birodalmat, a birodalmiak visszajuttatták a dühös és gyászoló Aphrát szülőbolygójára - ezzel magyarázható, hogy Aphra miért fogta a Birodalom pártját a hamarosan kitörő Polgárháborúban. Aphra apja úgy szerzett tudomást lánya váratlan hazatértéről, hogy Chelli felgyújtotta kutatásait, dühösen elmondva, hogy anyja meghalt, majd közölte, hogy egy pszichiáter véleménye szerint "lehet, hogy problémái vannak."

Egyetemi évek

Ahogyan idősebb lett, Chelli Aphra nagy érdeklődést mutatott a galaktikus történelem és az ősi civilizációk felé, apjához hasonlóan maga is régészeti pályát célozva meg. Az archeológia felé tanúsított szerete és kitartása jutalmaként bejutott a Magvilágban található Bar'lethi Egyetemre, ahol több barátot szerzett, többek közt egy Susina nevű lányt, és Sana Starrost. Első oktatója, azaz Savája, az ugnaught Korin Pers volt, akit azonban menesztettek állásából, a hivatalos eljárás szerint azért, mert Pers érdeklődéssel és tisztelettel viselt

Teenage Aphra University.jpg

etett a Jedi lovagok iránt. Az új Sava az ember fajba tartozó Toob-Nix lett, akivel azonban Aphrának nézeteltérései támadtak a régészet fogalmát illetően. Aphra meg sem próbálta leplezni, hogy semmire sem tartja Toob-Nixet, és minden adandó alkalmat megragadott, hogy bosszantsa. Egy alkalommal részt vett a Sava kezdő tanoncoknak tartott előadásán - annak ellenére, hogy ő maga már a doktorálni készült - csak azért, hogy betörjön a holografikus kivetítő rendszerébe, és a rendeltetésük szerint mereven álló, kivetített alakokat csókolózó testhelyzetbe állította. Toob-Nix dühösen kizavarta az előadásról. Aphra elmesélte a történteket barátjának, Susinának, aki figyelmeztette, hogy ne keresse a bajt Toob-Nixszel, tekintve, hogy a férfi volt Aphra bírája, így az ő véleményén múlott, hogy Chelli megszerezheti-e doktori kinevezését. Aphra azonban nem aggódott, szilárdan bízva abban, hogy a farmerek által lakott, jelentéktelen Boothi XII bolygón tett felfedezése olyan fontossággal bír majd, amit a Sava kénytelen lesz elismerni. Aphra egyszemélyes expedíciót vezetett a Boothi XII-re, ahol centiméterről centiméterre átvizsgálta a barlangrendszereket, abban a h

Aphra a Boothi XII bolygón.jpg

iszemben, hogy a felszín alatt egy korábbi, fejlett civilizáció nyomaira bukkan, azonban csalódnia kellett: a Boothi XII régészetileg is éppolyan jellegtelennek bizonyult, mint minden más szempontból. Miután Aphra visszatért Bar'lethre, Toob-Nix gúnyos megjegyzést tett a lesújtó eredményre, mire Chelli azzal vágott vissza, hogy megkérdezte, milyen felfedezést tett Toob-Nix, miután Korin Persnek távoznia kellett az egyetemről, hiszen egész idő alatt ki sem mozdult az íróasztala mögül. Toob-Nix válaszul megmutatta neki a titkos kamráját, amelyről rajta kívül senki sem tudott, és amelyben Abersyn Élősködőket tartott. Aphra felismerte a teremtményeket, amelyeket hétéves kora óta ismert, és amelyek egész civilizációkat döntöttek romba, mivel képesek voltak átvenni az irányítást más lények agya felett. Toob-Nix kifejtette Aphrának, hogy véleménye szerint nem alkalmas arra, hogy archeológus leszen, mivel a régészethez türelem kell, ami a lányban nincs meg. Majd kijelentette, hogy azért válogatta be az elbírálandó diákjai közé, mert sosem fogja hagyni, hogy Aphra megszerezze a doktorátusát - nem azért, mert alulteljesít,

Httpsreadcomiconline.toComicDoctor-AphraIssue-1id=98061.png

vagy mert nem elégedett vele, hanem egyszerűen azért, mert gyűlöli őt, hasonlóan az előző Savához, akit bevallása szerint szintén az ő közbenjárásával mozdítottak el pozíciójából, hasonló okból. Aphra megfenyegette, hogy nyilvánosság elé tárja a kamrát - hiszen veszélyességük miatt az Élősködők birtoklása törvénybe ütközött - azonban Toob-Nix ismét kigúnyolta, mondván, hogy Aphra szava sosem lesz elegendő az ő tekintélyével szemben. Chellinek be kellett látnia, hogy a Savának igaza van, de nem hagyta ennyiben a dolgot: Sana Starros segítségével ellopta az Élősködőket eredeti helyükről, és Boothi XII-re vitte őket, majd közzé tette "felfedezését" egy évezredek óta érintetlen foldalatti teremről,ahol Abersyn Élősködőkre bukkant, és amelyről a lelkendező Susina tájékoztatta a döbbent Toob-Nixet, aki ezután üresen találta titkos kamráját, leszámítva az önelégült Aphrát, aki így már megszerzettnek tudhatta doktorátusát. Susina, aki nem tudott a történtekről, biztosította, hogy jövőbeli karrierjét a Boothi XII-i Élősködők eredetének kiderítésére építi majd, és ha kell, egész életét a kérdés megválaszolásának szenteli, amelyhez Aphra sok sikert kívánt.

A Dantooine-on

A későbbi években Aphra útja a Dantooine-on található Dantoo Városba vezetett, ahol a Klónháborúkból visszamaradt droidekákat próbált újra működésbe hozni, ehhez pedig egy elhagyott Lázadó bázisba is bejutott, alkatrészek után kutatva. Itt azonban hamarosan a Cassio Tagge tábornok vezette birodalmi erőkkel találkozott, akik, mivel nem hitték el, hogy Aphra nem lázadó, hanem csak droidmaradványokra vadászik, elfogták. Mivel nem akarta, hogy bárki meghaljon, sem pedig hátrahagyni a droidokat, Aphra békésen megadta magát. Hogy a birodalmiak ne fedezzék fel hajóját, az Arkangyalt, Aphra félrevezette őket, mondván, hogy van egy siklója az erdőben, ami után Tagge emberei kutatni kezdtek. A tábornok megmelítette, hogy a Birodalom csodafegyvere, a Halálcsillag nemrégiben elpusztította az Alderaan bolygót, miután Aphra úgy próbálta bizonyítani ártatlanságát, hogy azzal érvelt, senki sem merne szembeszállni a Birodalommal. Tagge, habár nem tartotta valószínűnek, hogy Aphra a lázadók közé tartozna, úgy vélte, a nő gondot okozhat, ezért elrendelte a kivégzését. Egy rohamosztagos az erdőbe kísérte Aphrát, aki, hogy időt nyerjen, beszélgetésbe bocsátkozott vele, megtudakolva, hogy most végez-e ki valakit először, és megrázó képes festett neki az Alderaan pusztulásáról, megállapítva, hogy egy kivégzőosztag és a Halálcsillag hasonlít egymáshoz, tekintve, hogy nem egy ember vállára nehezedik a tett, hogy "meghúzza a ravaszt", azonban ez egy más helyzet. Kihasználva a rohamosztagos lelkiismeretfurdalását, Aphra megszerezte annak sugárvetőjét, majd közölte vele, hogy vele ellentétben ő már ölt embert hidegvérrel. Miután azonban a rohamosztagos levette a sisakját, Aphra habozott - mint mondta, könnyebb megölni egy rohamosztagost, mint egy emberi lényt, és arra a következtetésre jutott, hogy a Halálcsillag is hasonlóképp működhet: könnyebb volt elpusztítani egy bolygót, mint egy emberi lényt. Végül úgy döntött, megkíméli a rohamosztagost, és meghagyta neki; mondja azt a tábornoknak, hogy teljesítette a parancsot. Ezután az Arkangyal fedélzetén elhagyta a bolygót. Habár Aphra ezelőtt a Birodalom pártján állt, az Alderaan elpusztítása megváltoztatta a véleményét.

Darth Vader szolgálatában

Találkozás a Sötét Nagyúrral

Doktor Aphra azt a megbízást kapta a Droid Gotra nevezetű, a Klónháborúban harcoló szeparatista droiodhadsereg működésben maradt tagjai által alkotott szövetkezettől, hogy szerezze meg nekik az asztoszer droidnak álcázott, valójában azonban halálos, BT-1 elnevezésű orgyilkos droidot. Aphra megtalálta BT-1-t, azonban a droid olyan kódnyelvet beszélt, hogy Aphra csak a hírhedt 0-0-0 (más néven Triplazéró) protokoll személyiségmátrix segítségével tudta működésbe hozni. Chelli a Kallihadin Űrben található Karanténvilág III aszteroidára utazott, ahol nanodriodjai segítségével kijátszotta a raktár biztonsági rendszerének sugárnyalábjait, és megszerezte a mátrixot. A védőberendezés ugyan hamarabb érzékelte a tárgy eltűnését, mint sejtette, azonban a lézertűz, egy őt üldözőbe vevő droideka, és lezáródó ajtó ellenére Aphra kijutott a helységből. A rá várakozó őrségre azonban nem számított - a droidoőrség letartóztatta

Aphra és Vader.png

, ám ekkor váratlanul felbukkant a színen Darth Vader, aki lekaszabolta a droidokat, és munkát ajánlott Aphrának. Chelli ugyanis korábban működésbe hozott és némileg átalakított két droidekát, amiket a Crymorah Szindikátus által támogatott kalózoknak adott el. A kalózok azonban magukra vonták a birodalmiak és magának Vadernek figyelmét. A Sith lemészárolta őket, de az általuk bevetett, átalakított droidekák elnyerték tetszését, mivel a Sith saját droidhadsereg megalkotását tűzte ki célul, mivel megsejtette, hogy mestere, az Uralkodó, aki a háta mögött egy Doktor Cylo nevű kiborg tudóssal tárgyalt, rejteget előle valamit. Aphra, magára, mint Vader rajongójaként hivatkozva az Arkangyal fedélzetére invitálta a Sithet, aki egy szempillantás alatt feltörte a 0-0-0 mátrix kódját, ezzel lenyűgözve Aphrát. Így Chelli könnyedén beletáplálhatta a személyiséget a számára megépített protokoll droid páncélzott testvázba, amelyet azonban nem a protokoll droidok szokványos feladataira, hanem kínzásra hoztak létre. Triplazéró, miután Aphra beprogramozta, hogy a droid őt, illetve Vadert tekintse gazdájának, felébresztette BT-1-t, amely azonban egész fegyverarzenálját működésbe hozva köszöntötte őket, és

Aphra reaktiválja Triplazérót.png

csaknem végzett velük. Aphra, aki Vaderben "egész életében keresett", állandó munkaadóját vélte megtalálni, a Droid Gotra helyett neki adta át a párost. Amikor a Sith elmondta, hogy megkérdőjelezhetetlen hűségű katonákra van szüksége, Aphra felajánlotta, hogy elviszi a Geonosison működő, "különös" droidgyárba, amelyet egy, a bolygón a Birodalom által végzett tisztogatást túlélő geonosisi királynő, Nagy Karina üzemeltett, és amelynek felszabadítására szintén a Droid Gotra kérte fel Aphrát.

Sereg Darth Vader számára

Aphra és Vader leszálltak a Geonosis sivár felszínén, egy elhagyott, Klónháborús csatatéren. Chelli Triplazérót és BT-1-t küldte előre, hogy megtisztítsák számukra az utat a föld alá vezető barlangrendszerben. A droidok nyomán hátramaradt, lángba borult B1 rohamdroidok külseje azonban jelentősen elütött a hagyományos szeparatista tervezéstől: sokkal inkább hasonlítottak a bolygó szárnyas, rovarszerű lényeire. Aphra ebből sejtette azt, ami a királynő tróntermébe érve bizonyosságot nyert: Nagy Karina nem mechanikus katonákként, hanem gyer

RCO009 1461906415.jpg

mekeiként tekint a rohamdroidokra, amelyeket kibernetikus méhe segítségével állított elő. Vader habozás nélkül levágta a királynő testét a szerkezetről, miközben BT-1 pergőtűzet zúdított a Sithet megállítani próbáló droidokra. A barlang menyezetét kirobbantva Aphra és Vader J-típusú 327-es núbiai Naboo Királyi Csillaghajóhoz rögzítette a mesterséges méhet, majd elhagyták a bolygót. A csillaghajót Vader TIE-vadászához hasonlóan az Arkangyalhoz kapcsolták, amelynek fedélzetén Aphra átalakításokat végzett a méhen, amellyel így BX -sorozatú kommandósdroidokat állított elő. Miután az első droid elkészült, Aphra megtudakolta Vadertől, hogy a Sith mikor szándékoz

RCO019 1461906415.jpg

za megölni őt, elvégre tisztában volt vele, hogy élete nincs biztonságban a Sötét Nagyúr mellett. Mindössze annyit kért, hogy lehetőség szerint figyelmeztetés nélkül, a fénykardjával végezzen vele, és semmiképp se lökje ki az űrbe, mivel saját bevallása szerint ez a halálnem visszatérő rémálomként kísérti. Vader biztosította arról, hogy amíg hasznosnak bizonyul, és nem próbálja megzsarolni, vagy átverni, nincs mitől tartania, azonban Aphra még egyszer megjegyezte, hogy ha arra kerülne a sor, a fénykardot használja. Mielőtt Vader bármit felelt volna, Triplazéró bejelentette a hírhedt wookeei fejvadász,Fekete Krrsantan érkezését, akit a Sith a Hutt gengszter, Jabba közbenjárásával bérelt fel arra, hogy ejtse foglyul Doktor Cylot IV-t, akinek nevét, hivatását és kutatóbázisának helyét Triplazéró közbenjárásával tudták meg. Aphra és Vader megkeresték Cylo félig organikus, félig kibernetikus, űrbálnákra emlékeztető lények rajából álló állo

RCODV11.jpg

mását. Míg Vader a droidok élén megostromolta bázist, Aphra az csillaghajó fedélzetéről irányította a műveletet. Mire azonban maga is felfegyverkezett, hogy belebocsátkozzon a harcba, Vader akcióját szabotálta az Uralkodó megjelenése. Amikor a Sith dühösen visszatért a hajóra - Doktor Cylo kibernetikus teremtményeket hozott létre Palpatine számára, hogy azok egyike felváltsa Vadert - Aphra közölte vele, hogy a fejvadász Boba Fett, akit a nagyúr Fekete Krrsantannel együtt bérelt fel, esetében a Halálcsillagot elpusztító ifjú lázadó megtalálására, jelentést kíván tenni. Fett elmondta Vadernek, hogy a fiú neve Skywalker. Mikor a Sith ebből rájött, hogy a lázadó nagy valószínűséggel a fia, Aphra elkísérte a Tatooinra, ahol egy bombával elpusztította Luke Skywalker nagybátyjának és nagynénjének egykori otthonát, miután a Sith átvizsgálta az épületet.

A Soon-Tool Büszkesége Rablás

Aphra következő feladata az volt, hogy néhány fejvadásszal az oldalán támadja meg és fossza ki azt a birodalmi űrhajót, amely a Darth Vader által felszámolt Son-Tool Büszkesége nevű bűnszervezet lefoglalt vagyonát szállította, hogy a Sith saját céljaira használhassa fel az összeget. Aphra összetoborzott egy csapatot a Son-Tool egyik kocsmájában, akik között az orgyilkos droid IG-90, a trandoshi fajba tartozó Bossk, a kistermetű Beebox, valamint Fekete Krrsantan is szerepelt. A csapat a Peremvidék határán található Anthan Prime közelében támadta meg az űrhajót. Aphra felrobbantott egy aszteroidát, ezzel meteorzáport zúdítva a birodalmiakra, majd egy iontorpedót is kilőtt, amely lekapcsolta a h

Beebox Bossk Aphra robbery.jpg

ajó rendszereit, azonban a birodalmiak ezt az ütközések eredményeként tudták be. A fejvadászok Aphra vezetésével átszálltak a hajóra, és eljutottak a széfhez, amelyet droidok őriztek- ugyanis a birodalmiak csak programmal működő őrségben bíztak meg, ha nagyobb vagyonról volt szó. Aphra egy ionbombát dobott közéjük, majd miután kilőtték a megbénult droidokat. Miután kinyitották a széfet, magukhoz vettek annyi kreditet, amennyit csak elbírtak, majd Aphra utasítására Krrsantan saját hajójával, az Auzituckkal egy aszteroidát vontatott oda, ahol a széf volt található, hogy a vagyon eltűnése balesetnek tűnjön. Az eset később a Soon-Tool Büszkesége Rablás néven vált ismertté. A birodalmi hajó külsejére vezényelt BT-1 dolga volt, hogy még több kreditet vonzzon magához, azonban ez csak kevéssel volt nagyobb, mint a csapat által megszerzett összeg. A többi pénzt, azaz a Soon-Tool Büszkeségének szinte teljes vagyonát a többiek tudta nélkül - kivéve persze Aphrát, aki ezt kitervelte - Fekete Krrsantan szerezte

RCO012 1469403152.jpg

meg, egy titokban elhelyezett szerkezet segítségével. Ezért cserébe, része sokszorosa mellett azt követelte Aphrától, hogy keresse meg azokat, akiken bosszút akart állni. Az Arkangyal fedélzetére visszatérő fejvadászok csalódottak voltak és dühösek, mivel gyanították, hogy Aphra átverte őket, de végül továbbálltak a megszerzett zsákmánnyal. Ezután Aphra Krrsantannel, Triplazéróval és BT-1-al együtt találkozott Darth Vaderrel az Anthan Prime egyik holdján.

Nyomozás Luke Skywalker után

Aphra itt új megbízást kapott Vadertől: fel kellett keresnie Commodex Tahnt, akiről Chelli az Anthan Prime lebegő városában élő, az Anteként ismert informátortól megtudta, hogy egy visszavonult balzsmozó az idilli Naboo bolygón. Mint kiderült, Commodex Tahn készítette elő az egykori királynő, majd szenátor, Padmé Amidala holttestét a temetésre. Aphra megmaradt harci droidjaiból, valamint Triplazéróból és BT-1-ból álló csapata élén Theedbe repült, ahol villájában ütött rajta Thanen. Annak ellenére, hogy a férfi elszántan védekezett, a váratlanul megjelenő BT-1 megfosztotta Tahnt DC-15-ös sugárpuskájától. Aphra meghagyta a rohamdroidoknak, hogy vigyék el a villa értékeit, hogy a támadás rablásnak látszódjon, majd felszólította Tahnt - aki le sem tagadhatta kilétét, mivel Ap

RCO017 1469403613.jpg

hra megtalálta az Amidala által neki adott elismervényt a Naboo-ért tett szolgálataiért -, hogy mondjon el mindent a hajdani királynő holttestének előkészítésének körülményeiről. Miután Tahn kijelentette, hogy nem hajlandó elárulni még Amidala emlékét sem, mivel jó királynő volt, Aphra rövid vitába bocsátkozott vele. Ennek során kifejelentette, hogy véleménye szerint többre tart egy erős, mint egy jó uralkodót, és elmesélte keserű gyermekkorának cinikusan romantizált változatát. Aphra, mivel úgy vélte, a Klónháború kitörésének oka az volt, hogy a galaxis vezetősége nem volt elég erélyes, támogatta a Birodalmat, amely nézőpontja szerint rendet és békét hozott. Tahn nem értett egyet vele, kijelentve, hogy Amidala jó és erős királynő volt. Aphra végül megbízta Triplazérót, hogy bírja szóra a férfit, aki végül hajlandó volt elsimerni, hogy Padmé Amidala, annak ellenére, hogy a temetési szertartáson azt a látszatot kellett elérni, hogy terhes volt, valójában életet adott egy egészséges fiúnak, akit később elrejtettek - ezzel azonban csak Aphra kérdésére válaszolt, Amidala lányáról nem tett említést. Aphra parancsára Triplazéró végül végzett vele, majd miután felgyújtották a villát, visszatért az Anthan Primera, ahol megerősítette Vader sejtését. Ezt követően ismét az Ante segítségét vette igénybe, aki tetemes összegért cserébe elmondta neki, hogy Luke Skywalker a Vrogas Vas bolygó közelében tartózkodik. Ekkor azonban a birodalmiak, akik nem hagyták annyiban a Soon-Tool Büszkesége Rablást, a bolygóra érkeztek, hogy megtalálják a felelősöket. Triplazéró és BT-1 azonban,

RCO014.jpg

akiket Aphra előzőleg szórakozni küldött a Spirál játéktermeibe, tűzharcot provokáltak a bűnözők és a rohamosztagosok közt. Aphrának menekülnie kellett, azonban mielőtt az Arkangyal fedélzetére jutott volna, Darth Vaderrel találta szembe magát, aki, attól tartva, hogy Aphra túl sokat tud terveiről, és felfedi a közte és a rablás közt lévő kapcsolatot, meg akarta fojtani. Aphra azonban levegőért kapkodva tudatta a Sith nagyúrral, hogy ismeri Skywalker tartózkodási helyét. Mivel Chelli csak később volt hajlandó megosztani Vaderrel az információt, a Sith megkímélte, így Aphra sikeresen elmenekülhetett a Spirálról. A

RCO017.jpg

bolygó felszínén tomboló viharból kiérve egy csillagrombolóval és egy flottányi TIE-vadásszal találta szembe magát. Mivel azonban Vader meggyőzte a birodalmi nyomozót, Thanothot, hogy fontosabb feladataik is vannak, mint egy tolvaj üldözése, Aphra túlélte az eseményeket, és sikeresen elrejtőzött egy barlangban, ahol Vader és ő eddig többször találkoztak. Chelli elmondta, hogy Luke Skywalkert a Vrogas Vason találja meg, és közölte Vaderrel, hogy azzal, hogy a szokott helyen várta, bizonyítani akarta, hogy megbízható, ami az egyetlen lehetséges lehetőségnek tűnt számára a túlélésre. Ez látszólag meggyőzte a Sithet, aki elindult a Vrogas Vasra TIE-vadászával, Aphra pedig saját hajójával követte.

Vadászat Luke Skywalkerre

A Vrogas Vas közelében állomásozó Lázadók meglepték az oda érkező Vadert, aki összeütközött Luke Skywalker X-szárnyú vadászgépével, aminek következtében mindketten a bolygóra zuhantak. Aphra, aki előzőleg megpróbálta meggyőzni Vadert, hogy meneküljön, elfogott egy üzenetet, amelyből megtudta, hogy Sith hajóját kilőtték. Nem tudva, hogy munkaadója él-e, vagy halott, hogy Vader ne higyje, hogy csapdába csalta, úgy döntött, mentőakciót indít, és miután segítségül hívta Fekete Krrsantant - aki persze nem ingyen vállalkozott a dologra - Triplazéró és BT-1 oldalán maga is leszállt a Vrogas Vasre. Kis idő múlva megpillantotta Luke Skywalkert, amint R2-D2 társaságában a vrogas vasi Jedi Templom romjai közt bolyong. Mivel előzőleg tanulmányozta, pontosan kikkel áll szemben, Aphra tudta, hogy Skywalkernek van egy aranyszínű protokoll droidja, ezért befestette Triplazérót, aki sikeresen megtévesztette és elkábította a fiút. BT-1 menekülésre kényszerítette R2-D2-t, Aphra és Triplazéró pedig elindultak az Arkangyalhoz, az úton azonban összetalálkoztak Han Soloval, aki egy puskával várt rájuk a sziklák közt. Aphra megfenyegette, hogy Triplazéró halálra sokkolja Skywalkert, ha nem engedi el őket, azonban egyikük sem számolt a hirtelen előrontó Chewbaccával, aki leszakította Triplazéró karját. Amíg a droid és a wookeei egymással tusakodott, Aphra és Solo tűzharcot vívott, amelynek végül nem lett győztese, mivel mindketten egy-egy darázsféregfészek alatt kerestek fedezéket, amit a másik kilőtt. Amíg mindketten eszméletlenül feküdtek, Skywalker magához tért, egy szakadékba rúgta BT-1-t, majd fénykardjával levágta Triplazéró megmaradt karját, és keresztüldöfte a mellkasát. Azonban egyik droid sem semmisült meg, és mivel halottnak hitték Aphrát, meg akarták

RCO071.jpg

ölni az időközben visszatérő R2-D2, a kábult Chewbacca, a magához térő Solo és Skywalker csapatát, azonban az asztroszer olajat fröcskölt az orgyilkos droidra, amely vaktában lövöldözni kezdett, Aphrára és Triplazéróra omlasztva a hegyoldalt. Mire Aphra magához tért, és BT-1 segítségével kikeveredtek a sziklák alól, a lázadók eltűntek. Aphra Skywalker után küldte a droidokat és az időközben megérkező Krrsantant, hangsúlyozva, hogy a fiút épségben kell átadniuk Vadernek. Ekkor azonban serege élén megérkezett a bolygóra Karbin Tábornok, Doktor Cylo Mon Calamari fajba tartozó kibort teremtménye, akit Griveous tábornok ihletett. Aphra figyelmeztette droidjait, hogy semmiképp se hagyják, hogy a birodalmiak elfogják Skywalkert, mivel Vader maga akarta foglyul ejteni. A birodalmiak azonban megelőzték, és már az

RCO136.jpg

űrhajóik felé vitték a fiút. Aphra meggyőzte Vadert, hogy fogadja el a segítségét, miközben a Sith Karbin ellen küzdött. A nagyúr utasítását követve Chelli hajójával nekiütközött a sziklaárkádnak, amelyen Karbin állt, ezzel összezúzva a Mon Calamarit, azonban elveszítve az Arkangyalt, ami megsemmisült az ütközéstől. Aphra idejében katapultált, majd Vader, miután megadta Karbinnek a kegyelemdöfést, közölte vele, hogy a sorsa attól függ, elhozza-e neki Skywalkert. A Sith az Erő segítségével megsemmisítette a birodalmi hajót, majd miután Skywalker épségben kimászott a roncsok közül, BT-1 és Triplazéró pedig távolról végeztek a túlélő őrökkel. Aphra ezután arra utasította a droidokat, hogy aknázzák alá a területet, ahol a Sólyom leszállt, és miután a lázadók visszaértek a hajóhoz, megfenyegette őket, hogy felrobbantja az aknamezőt, azonban a váratlanul megjelenő Leia Organa leütötte.

A Lázadók fogságában

A Lázadók a Napfolt Börtönbe vitték Aphrát, aki azonban az út során többször kiszabadult a bilincséből. Egy alkalommal egy sugárvetőt is megszerzett, amit Leia hercegnőre és a lázadó őrökre fogott, de ismét lefegyverezték, ezúttal Sana Starros. Miután visszautasította, hogy információkat adjon ki Vaderről, egy cellába zárták, ahol volt alkalma beszélni Sanával, aki kifejezte szimpátiáját a Lázadás felé, ezzel megdöbbentve Aphrát.

A színfalak mögött

Doktor Aphra karakterét a Star Wars: Darth Vader képregénysorozat írója, Kieron Gillen alkotta meg, bevallása szerint a Lucastfilm Ltd. másik híres filmsorozatának címszereplője, Indiana Jones ellenpárjaként. Az Aphra első megjelenését követő jelenet, amelyben Aphra egy, őt energiapajzzsát felkapcsolva és összegömbölyödve üldöző droideka elől fut, feltehetőleg Az elveszett Frigyláda Fosztogatóira tett utalás (Indiana Jones ugyanezt teszi a film elején, csak éppen egy hatalmas kőgolyó elől).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.