FANDOM


CrixMadine1
Crix Madine
Életrajz
Szülőbolygó

Korélia

Elhunyt

YU 12, Sötétkard

Megjelenés
Faj

Ember

Nem

Férfi

Magasság

1.7 méter

Hajszín

Barnásszőke

Időrend és hovatartozás
Korszak(ok)


Crix Madine a Birodalmi Hadsereg egyik tisztje volt, ő alakította meg és vezette a Rohamkommandót. Későbbi akcióinak fényében, mint például a Dentaal járvánnyal való megfertőzése, arra késztették,k hogy átálljon a lázadókz oldalára, noha ezzet le kellett mondania Karreióról. Az átpártolással járó bonyodalmak után a felkelők egyik legértékesebb tisztje lett. Mindamellett, hogy kitűnő tanácsadónak bizonyult, több kommandós hadművelet megtervezésében is komoly szerepet vállat. Talán legjelentősebb tette az endori csatában való szerepvállalása volt, amikor sikeresen kidolgozta a Második Halálcsillag pajzsán történő átjutást egy komadó számára. Az ütközetet követően továbbra is az Új Köztársaság szolgálatában maradt. Harcászati sikerei ellenére sok ellenséget szerzett magának, így amikor nem támogatta a Sötétkard nevű szuperfegyvert, a hutt Durga Besadii Tai elfogta, és megölte.

Életrajz

Birodalmi szolgálat

CrixMadine2

Crix Madine, a Birodalmi hadsereg parancsnoka

Crix Madine YE 31 előtt született a Korélián, és a Raithal Akadémia elvégzése után a Birodalmi Hadseregben teljesített szolgálatot. Elhelyezkedését követően gyorsan emelkedett az újító és eredményes taktikai vezető a ranglétrán.Közben eljegyzést kötött egy Karreio nevű nővel. Amikor a Birodalmi Katonaság felismerte a lázadók gerillahadműveletei elleni harc fontosságát, Madine-t bízták meg egy különítmény felállításával. Így született meg a Vihar Kommandó, melynek válogatott tagjait maga Madine készítette fel. Számtalan küldetést vezetett ilyen felállásban, ám a műveletek véghezvitele mindinkább kérdésessé vált az ő és emberei számára.

Átpártolás

Nem sokkal a yavini csata lezajlása előtt Madine átállt a lázadók oldalára, és hogy bizonyítsa hűségét, fontos útmutatókat adott az Operation Strike Fear elleni szabotázsakcióhoz, valamint elpusztította az Invincible csillagrombolót. A parancs, melyben a Dentaal candori pestissel való elárasztására utasították, az a pont volt Madine számára, amikor jobbnak ítélte otthagyni a Birodalmat.

A dentaali népesség teljes kiirtása olyan lelkiismereti gondokkal járt együtt, hogy Madine a feladat végrehajtása közben, YU 1.8 elhagyta kommandóját. Madine törölte magát a birodalmi felvételekről, igaz, eltűnését a HoloNet híradó csatornái nem fedték fel. Jegyesét nem értesítette szándékairól, nehogy veszélybe sodorja őt tartózkodási helyének elmondásával.

Ez időben Madine nyomokkal segítette a Szövetséget a Sötét Osztag-terv ügyében; végül Rom Mohc tábornok foglyul ejtette és börtönbe vetette az Orinackrán, ahol aztán kivégzését várta. Mon Mothma, miután hírét vette Madine fogvatartásának, Kyle Katarnt küldte a tiszt kiszabadítására. Madine szabadulása után leleplezte Mohc szerepét a tervben. Nagyban elősegítette a Sötét Osztag ellen készülő szabotázst.

Miután visszatért hazájába, a Koréliára, birodalmi erők tudomást szereztek árulásáról. A Zsivány Raj jól időzített érkezése lehetővé tette számára a menekülést.

A felkelő vezér

Madine Endor

Madine tábornok az endori csata közben.

Miközben lázadó vezetők gyanakvással néztek Madine birodalmi múltjára, az átállt parancsnok Carlist Rieekan támogatásával részt vehetett a Főparancsnokság Tanácsadói Testülete munkájában]. A birodalmi taktikák alapos ismerésével kiérdemelte a hadi főtanácsadói posztot a lázadók Tanácsadói Testületében, egyúttal pedig a Különleges Erők főparancsnoka is lett. A későbbiekben Madine készítette fel a felszíni csapatokat a Birodalom ellen, ügyelve arra, hogy minél előnyösebben használhassák a Szövetség kisebb létszámát. Madine Háborús Szabályai a Szövetség Különleges Erőinek általános előírásaivá váltak galaxisszerte. Madine vezette az Y-szárnyúak Arany Raját a birodalmaik ellen a Gerrard V-ön.

Madine általában bevonta beosztottjait is a felszíni akciók tervezésébe (például több küldetés alkalmával Risiev Credalt). Ezzel sok felkelő katona tiszteletét sikerült kivívnia. Különítmény a Szövetségi Titkosszolgálathoz, mely már több küldetés alkalmával is dolgozott együtt Madine-nel, felkérte őt, hogy küldjön egy csapatot a Birodalom-párti mérnök, Diran Miciluz birtokában lévő tervek megszerzésére. Madine továbbá a Különítménnyel együtt írt még jelentéseket a Lázadók Szövetségére leselkedő fenyegetésekről, így a Granse Konföderációról és Zayl Braithról—Madine rájött, hogy Braith egy birodalmi mekeült. Ezt jelentette is a vezetőségnek.

Madine emellett segített a Zsivány Rajnak olyan küldetések megszervezésében is, mint amilyen a fondori csata, destrillioni küldetés és a dubrillioni csata volt.

Az ő szövetséges kommandói több nagy jelentőségű birodalmi szállítmányt szabotáltak annak érdekében, hogy lassítsák a Második Halálcsillag építését. Így sikerült zsákmányolniuk a Tydiriumot is. A háború legfontosabb ütközete, az endori csata nem történhetett volna meg Madine közreműködése révén. Mon Mothma ugyaniserősen tétovázott Palpatine császár megölésével kapcsolatban, mivel úgy látta, egy taktikai csapás semmiben sem különbözne a bűnözők gyilkossági módszereitől. Végül Madine meggyőzte őt a császár halálának fontosságáról, és a Halálcsillag elleni támadás elleni előkészületekben ő lett a Endoron lévő elhárítópajzs megsemmisítésének fő koordinátora.

Új köztársasági szolgálat

Madine halála

Madine-t megöli Durga Besadii Tai.

Miután megalakult az Új köztársaság, Madine helyet kapott a Belső Tanácsban, ahol a Köztársaság növekvő haderejét próbálták megszervezni. Végül megkapta az Új köztársasági Összevont Védelmi Erőkön belül elérhető legmagasabb hírszerzési rangot, a hírszerzési vezető posztját. Így a továbbiakban inkább felszíni hadműveletekben vett részt. Az első coruscanti csata után aztán tudomására jutott, hogy Karreio életét vezstette a harcokban. YU 10-ben segítséget nyújtott az első Mon Calamari-i csata folyamán a felszíni egységek irányításában.

YU 11-ben az Új Köztársasági Főparancsnokság hadminisztereént és a Különleges Hadműveletek parancsnokaként Madine utasítására kezdett bele az Új Köztársasági Különleges Erők a Bendő Bázis elfoglalásához szükséges stratégia kidolgozásába.

YU 12-ben Madine egy csapattal behatolt a Hoth-aszteroidamezőbe, hogy információkat szerezzen a Sötétkard-tervvel kapcsolatban. Társaival azonban rövidesen végeztek, őt magát pedig foglyul ejtették. A küldetést megelőző, Durge járművei elleni hajtóvadászat erdményeként az új köztársaságiak be tudták mérni a harcállomás pontos helyét. A Sötétkard fedélzetén Madine-t egyik foglyulejtője, a hazug Sulamar folyamatosan kigúnyolta. Durga Besadii Tai, azt hangoztatva, hogy az Új Köztársaságnak úgysem lesz lehetősége megtorlásra, sajátkezűleg szíven lőtte Madine-t. Élete utolsó pillanataiban a bátor hadvezér meghátrálás nélkül nézett szembe sorsával.

Hagyaték

A yuuzhan vong háború lezárása után a Szabad Szövetségek Galaktikus Föderációja az egykori parancsnok elismeréséül nevezte el a Coruscant felett keringő bázist Crix Madine Harcállásnak.

A színfalak mögött

CrixMadine3

Madine tábornok

Madine A Jedi visszatér több kimaradt jelenetében is feltűnt, amint egy mon calamari cirkálóban parancsokat oszt beosztottainak.

A Sötétkardban bekövetkező halála az első alkalom, amikor egy filmes lázadó nem egy filmben, hanem egy regényben hal meg. A legelső filmes vég Maximilian Veers nevéhez fűződik, aki az egy évvel korábban megjelent Dark Empire II képregénysorozat egyik kiadványában vesztette életét.

A Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike videójátékban a filmben vörös hajú Madinet helytelenül ősz hajjal ábrázolták. A Rebellion Era Campaign Guide kiadványban tévedésből Madine képét tették Carlist Riekaan nevéhez.

Filmbeli alakítás

Crix Madinet Dermot Crowley játszotta a A Jedi visszatér.

Madine hangját a Star Wars: Rogue Squadron videójátékban Terence McGovern, folytatásaiban (Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader, Star Wars: Rogue Leader III: Rebel Strike) pedig Tom Kane adta.

Átpártolás

Eltérő források állnak rendelkezésre Madine átállásával kacsolatban. A Star Wars: X-wing szerint a sullustiakkal együtt segédkezett az Invincible Birodalmi I-osztályú csillagromboló elpusztításában, még yavini csata előtt. Ellenben a Star Wars: Dark Forcesban, amely az ütközet után játszódik, Mon Mothma azt mondja, hogy Madine a lázadókhoz való csatlakozást tervezi.

A Sötétkard az átpártolását kilenc évvel a története elé teszi, ami YU 3-at jelent. A The Isis Coordinates szerint viszont valamivel több mint egy évvel a yavini csata után történt a váltás, amikor Madine felvette a kapcsolatot a Handree koréliai fregatton egy lázadó csoporttal. Lorth Needa kapitány ugyanis Madinen keresztül értesíti a hajót a Biorodalom válaszlépéseivel, amennyiben a felkelőknek sikerülne megsemmisíteni a Desolator csillagrombolót. Ez vélhetőleg még a hivatalos átállás előtt történt, noha Madine minden bizonnyal már ekkor is segítette a Lázadók Szövetségét.

Megjelenések

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.