Kaminopedia
Advertisement

K Á N O N
L E G E N D Á K
      Már csak egy ellenőrzés kell! Ha ezt a szócikket tartalmilag és helyesírásilag késznek találod, írd a vitalapra a "{{Műhely-kész}}" szöveget egy aláírással együtt. Ezután töröld ki ezt a sablont! Segítségedet köszönjük.

A Mon Calamari (más néven Dac, megint másképp csak egyszerűen Calamari) egy bolygó volt a Külső Peremen található Calamari szektorban, azon belül pedig a Calamari rendszerben. Ez az ócceánokkal borított bolygó több értelmes fajnak is adott otthont: itt éltek a mon calamarik, a quarrenek, a moappák, az amphi-hydrusok és a whaladonok. A Mon Calamari nevet a bolygó első ember felfedezője adta a Galaktikus Köztársaság idején, az itt élő lakosok a Dac elnevezést használták tovább inkább. A bolygó az űrből egy kék-fehér gömbnek tűnik az óceánok és a felhők színeinek keveredése miatt. A Mon Calamari össz-lakossága 27.5 milliárd fő volt, ebből a legnagyobb arányban a quarrok (quarrenek) és a mon calamarik éltek a bolygón, felszínén a rendkívül hatékony Mon Calamari Hajógyár ontotta az űrhajókat.

Története

Korai idők

A Mon Calamari Tanács a Klón Háborúk alatt.

Miközben a quarrenek a tengerek és óceánok mélyén élték saját életüket, addig a mon calamarik folyamatosan építették egyre fejlődő civilizációjukat. A hatalmas, ugyanakkor értelmes whaladonok vadászatát hamarosan betiltották egy mon calamarik által felállított, nagy jelentőségű törvény révén.

4.500 YE-ben a quarrenek hadjáratot indítottak a mon calamari ellen. Ebben a háborúban azonban az utóbbiak győztek, ennek következtében a mon calamarik csaknem teljesen kiirtották ellenfeleiket. A következő mon calamari-nemzedék azonban úgy döntött, felhagy az erőszakos cselekményekkel, inkább a saját étékeikre tanítják őket.

A bolygót csak 4.000 YE körül fedezték fel a külső civilizációk. 532 YE-ben sok quarrent és mon calamarit vittek el munkásként a Lammaredd bolygóra. A Mon Calamarin hamarosan meghonosult a népszerű légifiogatverseny.

Változékony idők

A bolygót akkoriban a Galaktikus Szenátusban képviselő Tikkes engedélyezte a thalassiai rabszolgakereskedelmet a Calamari szektorban a saját hasznukra. Ez azonban ellentétes volt a Köztársaság érdeleivel, ezért házi őrizetbe vették. Ő azonban hamarosan megszökött az őrizetből, és csatlakozott a szeparatistákhoz, ahol a tanács tagja lett a Szabad Dac vezetőjeként.

Egy quarren.

A Klón Háborúk alatt kétszer támadta meg a bolygót a Független Rendszerek Konföderációja. Először Dooku gróf tarolta le a Mon Calamarit a Sötét Aratóval. Később a Techno Unió-tag Quarren Elszigetet Liga próbálta megdönteni a Mon Calamari Tanácsot. Ezt a tervet azonban Kit Fisto és a Mon Calamari Lovag megakadályozta. Kit Fisto ugyanakkor arra következtetésre jutott, hogy a ligával szövetséges moappák szintén fontos, értelmes élőlények. Erről tájékoztatta is a mon calamarikat is, hogy a jövőben érdemes lenne nekik békét kötni és tisztelni őket.

Sok Szabad Dac-tag menekült el a Mon Calamariról olyan szeparatista bolygókra, mint például a Pammantra és a Mintooine-re, ahol Szabad Dac Önkéntes Gyártó Csapatok keretei között hajógyárakat hoztak létre. Kiindulópontul lopott másolatokat hoztak el a Mon Calamari Hajógyártól az FRK-hoz, melyeknek segítségével megalkották a Recusant-osztályú könnyű rombolót a Mintooine-on, és a Providence-osztályú anyahajó/rombolót a Pammant Dokkban a szeparatista lottának.

Azonban a Klón Háborúk alatt nemcsak a quarrok (quarrenek) lettek megosztottak. A mon calamarik közül Merai parancsnok Passel Agrentetel és a Vállalatszövetséggel együtt Dooku gróf jóváhagyása nélkül elindítottak egy támadát Kamino ellen, ahol amphib vadászgépeket, valamint Merai személyi ostromhajóját, a Cápát is bevetették. Az ostrom sikeres is lett volna, ám Dooku gróf végül elárulta őket az ellenségnek. Merai önfeláldozásának köszönhetően sok mon calamari el tudott menekülni.

Miután a Mon Calamari többször is bebizonyította, hogy kitart a Köztársaság mellett, a lakosság úgy döntött, hogy kettős képviselő kell a Szenátusba: így nevezték ki a quarrenek szenátorának Tundra Dowmeiát, a mon calamari szenátornak pedig Meena Tillst. Meena Tillst a Coruscanton korunai terroristák túszul ejtették, de a Köztársasági Kommandó végül kiszabadította. Mindkét szenátor tagja volt a Kétezrek Delegációjának, mindkét szenátort letartóztatták az Új Rend kinyilvánításához fűződő idegenkedésük miatt.

Birodalmi idők

A Birodalmi Szenátusban a bolygót Timi Rotramel kéviselte. A bolygó lakosságának nagy részét a Birodalom Külső-Peremvidéken lévő gyárak és építkezések miatt rabszolgává tették, a bolygó pedig folyamatos birodalmi ellenőrzés alatt maradt. A korábbi Birodalom-ellenes magatartást és a Kétezrek delegációjában való résztvételt "megbocsátották" a Mon Calamarinak. A birodalmi politikai fennhatóságot olyan quarren szabotőrök biztosították, mint például Seggor Tels.

A Mon Calamari egy másik ábrázoláson.

A birodalmi megszállás alatt mind a bolygón, mind pedig az egész rendszerben ellenállási mozgalom bontakozott ki. Kezdetben igencsak sikertelen a szervezet, később azonban egyre nagyobb veszélyt jelentett a Birodalomra nézve. Ezért Palpatine Császár megtorlásul három lebegő várost romboltatott le a bolygón. Ez azonban nemcsak azt eredményezte, hogy a mon calamarik továbbra sem hódoltak be, hanem azt is jelentette, hogy még inkább elszántabban küzdöttek az elnyomás ellen. Hamarosan belső lázadás tört ki a quarrok (quarrenek) ellen, és titkos katonai szervezkedésükkel végül le tudták győzni elnyomóikat, és az egész szektor felszabadult. Hamarosan cstlakoztak a felkelőkhöz, Timi Rotramel szenátor pedig megpróbált több másik rendszert is ellenállásra kéztetni. Nemsokára azonban egyik ilyen beszervező útján, amikor a tiss'sharokat látogatta meg a Tiss'sharlon, Darth Vader tudomást szerzett Si-Di-Ri elnökkel való titkos találkozójáról, és megölte Rotramelt.

Egy mon calamari nő.

A birodalmi fennhatóság alatt Obo Rin birodalmi fajkutató, aki Vader irányítása alatt munkálkodott, írt a Galaxis Értelmes Életformáinak Katalógusa, Módosított Kiadás című művében a Mon Calamariról. Szerinte nagyot fejlődött a Galaktikus Birodalom ideje alatt a Mon Calamari és a Galaxis kapcsolata. Ezt a tényt a Galaxis legtöbb lakója elfogadta, habár a mon calamarik mindig is elzárkóztak ettől.

A Mon Calamarin lezajlott forradalom után mind a mon calamarik, mind pedig a quarrok (quarrenek) csatlakoztak a Lázadók Szövetségéhez, ahol hamarosan bebizonyították, hogy milyen hasznosak lettek a Galaktikus Polgárháborúban. Sokat számított a bolygón lévő Mon Calamari Hajógyár a lázadók sikerében, igaz, a csatlakozás előtt nemigen gyártottak hadihajókat. Az endori csatában nagy szerepet játszottak a Mon Calamari csillagcirkálók, valamint a lázadók főparancsnoka, Ackbar admirális is egy jellegzetes mon calamari volt.

Az Új Köztársaság tagja

A Mon Calamari-i csata

A Mon Calamari az endori csata után többek közt tagja lett a Szabad Bolygók Szövetségének és az Új Köztársaságnak is. Az Új Köztársaság Ideiglenes Tanácsában Ackbar képviselte a bolygót. Ezalatt az idő alatt három birodalmi támadás érte a Mon Calamarit: először a whaladon-vadászat kapcsán Triocoulus császár, majd a Császár klónja végzett kiadós pusztítást a bolygón a Világpusztítók segítségével. Ezután a Birodalom maradékait vezető Daala admiális támadta meg az új köztársasági planétát. Ebben a csatában nagy szerepet játszott Leia Organa Solo, aki ekkor találkozott az Erő-érzékeny Clighallel, aki Ackbar unokahúga volt. Clighal volt egyébként az első mon calamari, aki csatlakozott az Új Jedi Rendhez. Később Q-Varxot váltotta a Új Köztársaság Szenátusában, mivel elődjéről kiderült, hogy valójában egy áruló.

A Galaktikus Szövetség születése

A Yuuzhan Vong Háború alatt a quarren Pwoe és a mon calamari Gron Marrab képviselte. Coruscant eleste után az Új Köztársaság megmaradt politikusai és szenátorai a Mon Calamarira menekültek, mivel ez nem tarozott Yhuuzan Vong-fennhatóság alá. A bolygó jól működő hajógyárával, ütőképes flottájával és elszigeteltségével hamar jó hírnevet szerzett magának. Pwoe megkísérelte az elnöklést az Új köztársaság felett, ám hamarosan kudarcot vallott, és catlakozott az ylesiai Ylesiai Köztársasághoz. Marrab továbbra is hű maradt bolygójához. Cal Omas, az Új Köztársaság következő államfője sikeresen létrehozta a Szabad Bolygók Galaktikus Szövetségét (más néven Galaktikus Szövetség). A Mon Calamari egészen a Yuuzhan Vong háború végéig tagja maradt a Galaktikus Szövetségnek.

Állatvilág

Néhány Mon Calamarin élő vízi élőlény.

 • Amphi-Hydrus
 • Cowell
 • Dac delfin
 • Démon tintahal
 • Óriás tintahal
 • Keelkana
 • Krakana
 • Moappa
 • Whaladon

Ismert szenátorok

Egy mon calamari város.

Galaktikus Köztársaság és a Birodalom ismert szenátorai

Új Köztársaság és a Galaktikus Szövetség szenátorai

Város a Mon Calamarin.

 • Ackbar (5 YU-7 YU)
 • Q-Varx (7 YU-legalább 13 YU-ig)
 • Clighal (?-23 YU körül)
 • Pwoe (23 YU körül-27 YU)
 • Gron Marrab (27 YU-?)
Advertisement