Kaminopedia
Advertisement

KANON

TRoS magyar végső plakát      „Senki sem tűnik el igazán.”
Vigyázz! Egy a szócikk spoilereket tartalmaz a Csillagok háborúja IX: Skywalker korából. Ha nem akarsz spoilereket megtudni a filmről, ne olvass tovább!Kék nyíl Ez a szócikk Darth Sidious/Sheev Palpatine kanonikus cselekménytörténetéről szól. Legendákbeli történetéről itt olvashatsz: Darth Sidious/Legendák

Darth Sidious egy Erő-érzékeny férfi ember volt, Sith nagyúr, a Galaktikus Birodalom császára, aki a galaxist a Galaktikus Köztársaság bukásától a Birodalom felbomlásáig uralta. A köztársasági Szenátusban Sheev Palpatine szenátorként került hatalomra, amely a klónok háborúja hajnalán főkancellárnak választotta. A háború során főkancellárként a Köztársaság biztonságának megőrzésére hivatkozva egyre több feladatkört és jogot ragadott magához. A Birodalom kikiáltása után már nem volt szüksége Palpatine személyiségére és így Darth Sidiousként uralkodott tovább. Sidious machinációi a galaktikus történelem utolsó békés korszakának végét jelentették, ezeréves békét és demokráciát az Új Rend fasizmusával a Jedi Rendet a Sithek uralmával felváltva. Az endori csata után viszont a szellem elvándorolt az Exogolba, a sithek egyik ősi bolygójára, ahol szétroncsolt testben tért vissza. A megmaradt hívői egy nagy gépezett segítségével éltették még hozzá sith mágiával. Ő teremtette meg Snoke-ot, azért is hogy átvegye az irányítást az Első Rend felett. YU 35-ben Kylo Rend megtalálta a testét az Exegolon, ahol kikiáltotta a Végső Rendet, és egy egész flottája volt. De az Ellenállát megtámadta az Exegolt, ahol Rey végzett vele.

Életrajz[]

Palpatine néven született a Naboo bolygón, mestere Darth Plagueis volt, akivel végzett, miután tanítványává fogadta Darth Mault. Miközben Mault tanította, kapcsolatba lépett a Serenno grófjával, Dookuval, aki Jedi Tanács egykori tagja volt, és aki segítségére volt abban, hogy kidolgozza tervét a Jedi Rend elpusztítására és a galaxis leigázására. Miután egykori mesterének köszönhetően sikerült a Naboo szenátorává válnia, tizenhárom évvel birodalma kikiáltása előtt titokban rávette a Kereskedelmi Szövetséget, hogy szállja meg a Naboot, ezzel olyan konfliktust csiholva a Galaktikus Szenátusban, amely végül Finis Valorum főkancellár lemondatásához vezetett, valamint ahhoz, hogy Palpatinet a Galaktikus Köztársaság főkancellárjává választották. Miután Maul halálát lelte a Jedi lovag Obi-Wan Kenobival vívott párbajban, Sidious új tanítványt választott Dooku gróf személyében, akit Darth Tyranusnak nevezett el. Közösen megalapították a Független Rendszerek Konföderációját, a Köztársaságtól elszakadni vágyó csillagrendszerek szövetségét, amely végül YE 19-ben nyílt háborúba bocsátkozott a Galaktikus Köztársasággal. Az egész galaxist felperzselő Klónok háborúja kitörésekor Palpatine elérte, hogy a Szenátus ráruházza a háború esetén a főkancellárnak adható rendkívüli jogokat, amelynek értelmében elrendelte a Köztársaság Nagy Hadseregének felállítását. A Sith titokban a hadsereg klónharcosaiba egy biochipet ültetetett, amely biztosította, hogy a klónok vakon engedelmeskednek a parancsainak. Mivel valójában mind a szakadárokat, mind a Köztársaságot Palpatine irányította, képes volt három évig nyújtani a több millió értelmes lény életébe kerülő háborút, amelynek során egyre több jogot és hatalmat szervett a Galaktikus Szenátustól, YE 22-re gyakorlatilag minimálisra csökkentve annak hatalmát - törvényes szavazások útján. Miután sikeresen átállította a Sötét Oldalra Anakin Skywalkert, a Jedi lovagot, akit a próféciában megígért kiválasztottnak tartottak, Sidious kiadta a 66-os parancsot, amelynek értelmében a klónharcosok végeztek az őket vezető Jedi lovagokkal. A 66-os parancs és a Jedi Templomban történt mészárlás után Sidious elpusztította a Jedi Rendet. Mivel Anakin - Sidious sürgetésére - végzett Dookuval, Sidious megtette őt tanítványának; a bukott Jedi lovag Darth Vader néven a galaxis egyik legrettegettebb Sith lovagja lett. Palpatine átszervezte a Köztársaságot az első Galaktikus Birodalommá és magát császárrá nevezte ki. Miközben a császár az Jedi Templomból kialakított palotájában magát az Erőt igyekezett uralma alá hajtani, megépült a Halálcsillag, az űrbázis, amely egy egész bolygó elpusztítására volt képes. Tizenkilenc éven keresztül csak kevesen mertek ellenszegülni Palpatine hatalmával, végül egy maroknyi szenátor megalapította a Szövetség a Köztársaság Helyreállításáért szövetkezetet, és egy fiatal pilóta, Luke Skywalker - aki valójában Anakin Skywalker fia volt - elpusztította a Halálcsillagot. Sidious megbízta Vadert, hogy vigye elé a fiút, akit végül az endori csata alatt megpróbált átcsábítani a Sötét Oldalra, azonban terve kudarcba fulladt: Luke nem állt mellé, és amikor a Sith végezni próbált vele, Darth Vader a fiát választotta, és önmagát is feláldozva végzett mesterével. Anakin Skywalker így egyensúlyt hozott az Erőbe, miközben a Lázadók sikeresen elpusztították a Második Halálcsillagot.

Miután Sidioust legyőzték, a Birodalom tisztjei igyekezték megszerezni az uralmat a galaxis felett. Ugyanakkor Sidious sosem vélte úgy, hogy a birodalma túlélje őt - leghűségesebb követői megkezdték utolsó parancsa végrehajtását, amelynek értelmében a galaxis számos bolygóját el kellett pusztítaniuk, valamint titokban az Ismeretlen Régiókban biztosítaniuk kellett a Birodalom újászületését. Habár az Új Köztársaságnak Cinder Hadművelet végrahajtását sikerült megakadályoznia, Sidious birodalma újászületett az Első Rendben.

Ifjúkori évei[]

Sheev Palpatine a Középső-Perem üde bolygóján, a Naboon született, körülbelül 84 évvel a yavini csata előtt, egy felettébb befolyásos család sarjaként. Fiatalkorában találkozott a Sith Sötét Nagyurával, Darth Plagueissel, aki tanítványává fogadta őt, és a Darth Sidious nevet adta neki. Sith tanítványként mindent megtanult, amit mestere, valamint a Darth Bane után következő összes Sith megtudott az Erő Sötét Oldalától. Plagueis megosztotta vele azt a tudást is, amelyet ő a halhatatlanság titkának vélt; mestere megtalálta a módját, hogyan vegye rá a Midi-chlorianokat, és hogyan teremtsen velük életet. Plagueis átörökítette a halhatatlanság utáni vágyát tanítványára, habár Sidious bevallotta, hogy ő maga sosem volt Plagueis erejének birtokában.

Mestere segítségével Sheev Palpatine néven hamarosan belépett a politikába, és végül sikerült szülőbolygója szenátorává válnia a Galaktikus Szenátusban. Miután felemelkedése biztosítva volt, és mestere minden titkát megtudta, Sidious álmában meggyilkolta Plagueist, akárcsak a Sith tanítványok előtte. Szenátorként csatlakozott Kalpana főkancellár frakciójához, és hamar felfigyelt arra, milyen mélyen gyökerezik a Köztársaságot bomlasztó korrupció a Szenátusban.

Személyiség és tulajdonságok[]

Erő és képességek[]

A színfalak mögött[]

MCQ-emperor

Ralph McQuarrie egyik kezdeti rajza, amely a császárt ábrázolja.

George Lucas már az eredeti 1977-ben megjelent Egy új remény írása kezdetén kigondolta azt a karaktert, aki végül a ma ismert császárrá formálódott. Az első dokumentum, amely a császár karakterét említi egészen 1973-ból származik és számos névváltozatot sorol fel. A lista tetején a XII. Ford Xerxész császár név szerepelt; Xerxész a perzsa birodalom királya volt, akinek meggyilkolásával saját fiát vádolták. A nevet később megváltoztatták XII. Sándor Xerxészre (eredeti nyelven Alexander Xerxes XII), majd Decarte császárára, ám ezek közül végül egyik nevet sem használták a filmekben.

Az 1983-ban mozikba kerülő A Jedi visszatérben Darth Sidioust egyszer sem azonosították saját vagy Sith neve szerint, a mozivásznon a legtöbb karakter császárnak, Darth Vader pedig mesternek hívta. A császár nevét a filmet kísérő dokumentumok, köztük A Jedi visszatér forgatókönyve tartalmazta először. Palpatine saját vagy Sith neve végül az 1999-ben kiadott Baljós árnyakban hangzott el.

Sidious keresztnevének felfedésére még ennél is tovább kellett várni, a karakternek ugyanis 2014-ig nem adtak keresztnevet. 2014-ben végül James Luceno kanonikus Tarkin regényében szerepelt először Palpatine Sheev keresztneve. Luceno egy a StarWars.com-nak adott interjúban azt mondta, hogy a Sheev nevet állítólag George Lucas találta ki az általa tervezett Star Wars: Alvilág tévésorozathoz, amelyen Lucas nem sokkal azelőtt dolgozott, hogy eladta volna a Lucasfilmet a Disneynek.

Szereposztás[]

Bár Sidioust—akkor még császár néven—már az Egy új reményben megemlítették, a császár először az 1980-ban kiadott A Birodalom visszavágban jelent meg. Ebben a filmben a császárt Marjorie Eaton színésznő alakította, ám az ezt három évvel később követő A Jedi visszatérben őt már Ian McDiarmid játszotta. McDiarmidot választották később arra is, hogy az előzmény trilógiában is ő játsza Palpatinet.

A Birodalom visszavág[]

A Birodalom visszavág mozikba került változatában a császár holografikus alakját Eaton alakította, bizonyos tesztfelvételeken azonban Elaine Baker színésznő szerepelt. Az Eaton által viselt maszkot Phil Tippett készítette és Rick Baker, Elaine Baker férje illesztette a színésznő arcára. Eaton arcára ezután egy csimpánz képét is ráillesztettek a szemek végett, hangját pedig Clive Revill kölcsönözte a karakternek.

A 2004-ben DVD-n újrakiadott A Birodalom visszavágban Eaton alakját digitálisan McDiarmiddal helyettesítették és a jelenetet újra felvették, hogy McDiarmid és a Darth Vader hangját adó James Earl Jones közötti új párbeszédet illeszthessenek be a filmbe. Ezt a jelenetet a 2005-ben filmvászonra kerülő A Sith-ek bosszúja során forgatták le, amelyben McDiarmid kulcsfontosságú szerepet játszott.

A Jedi visszatér[]

A Jedi visszatérben Palpatinet a Alan Webb kellett volna, hogy játsza, ám ő a forgatás kezdete előtt megbetegedett. Levélben kért bocsánatot Richard Marquand rendezőtől, amelyben azt mondta, hogy a szerep túl nagy kihívást jelentett volna számára. Webb nem sokkal később, 1982. június 22-én elhunyt. Webb halála után Ben Kingsleyt kérték fel egy próbára, ám a készítők őt túl angolosnak találták. A film forgatása ekkorra már késésben volt és így Ian McDiarmidot az utolsó pillanatban választották a szerepre.

Előzmény trilógia[]

Az előzmény trilógia mindhárom filmjében McDiarmid alakította a karaktert, a Baljós árnyakban még ifjú szenátorként és kancellárként, A klónok támadásában és A Sith-ek bosszújában már középkorú kancellárként. McDiarmidot először meglepte, amikor Lucas megkérte, hogy újra Palpatine bőrébe bújjon; a színész úgy gondolta, hogy valaki nála fiatalabb fogja alakítani a karaktert. McDiarmid később végül azonban elfogadta a szerepet. Az előzmény trilógia forgatása során Lucas azt mondta McDiarmidnak, hogy úgy képzelje el Palpatinet, mint aki egy szörnyet takaró maszkot visel és külsőre mindig barátságosnak és kedvesnek látszik.

Skywalker kora[]

A 2019-es chicagói Celebration konvenció során a Lucasfilm megerősítette, hogy McDiarmid a Csillagok háborúja sagát lezáró, 2019. decemberében mozikba kerülő Skywalker korában újra magára ölti Darth Sidious szerepét. Kathleen Kennedy producer a konvenció során azt is elárulta, hogy Sidious visszatéréséről már a Az ébredő Erő készítése során is folytak megbeszélések. McDiarmid Sidious visszatéréséről beszélve azt mondta, hogy az évek során többször beszélt George Lucasszal Sidious sorsáról és Lucas megerősítette neki, hogy Sidious biztosan meghalt A Jedi visszatér végén.

Megjelenések[]

Források[]

Jegyzetek[]

Advertisement