Kaminopedia
Advertisement


„Már láttam ezt... Látomásom volt [...] Egy csillagként fénylő robbanást. Egy erdővel borított világot, rettenthetetlen védőkkel, menekülő hajókkal, és... téged is láttalak, Vader. Valahogyan te voltál a kellős közepén az egésznek... Figyelj rám, Skywalker! Nem számít, ha megtalálod őket! Nem számít, ha felkutatod és meggyilkolod az összes Jedit, midazokat, akik túlték a hatvanhatos parancsot! Mert végre megértettem... Most már tudom... Az Erőt nem tudod elpusztítani... Az Erő sosem hal meg...”
Roan Shryne utolsó szavai YE 19-ben, az endori csatáról szóló a látomásáról[forrás]

Az endori csata egyike volt a galaktikus polgárháború legfontosabb és leginkább sorsdöntő ütközeteinek, melyet a Lázadók Szövetsége és a Galaktikus Birodalom vívott. Végül Palpatine császár halála egyben a Birodalom végét is jelentette, ugyanis rajta kívül más hasonlóan kulcsfontosságú személy, illetve a Második Halálcsillag is elpusztult.

Előzmények

A röviddel a Galaktikus Birodalom megalakulása után Roan Shryne Jedi mester elmondta egy korábbi látomását, mely az endor csatáról szólt. Még halála előtt elmondthatta a Sith nagyúrnak az általa látott vízió részleteit.

Sok évvel később a Lázadók Szövetsége birtokába jutott az információ, hogy a Birodalom egy második Halálcsillag építésébe kezdett Tiaan Jerjerrod moff vezetésével.A Szövetség vezetése rájött, hogy az általuk a yavini csatában elpusztított, eredeti Halálcsillaghoz képest itt már kiküszöbölték az esetlegesen fellépő hibákat. Ezért úgy döntöttek, hogy még azelőtt kell támadást indítani a harcállomás ellen, mieltőtt még az működésbe lépne.

A hadművelet előkészítése rengeteg bothai életébe került, akiknek végül sikerült megszerezniük az Endor körül keringő bázis pontos elhelyezkedését. A lázadók megtudták azt is, hogy a halálcsillagot egy erős elhárítópajzs védi, melyen semminemű fegyver nem hatolhat át. Továbbá egy, a korribani csatában hozzájuk került adathordozóból megtudták, hogy az Uralkodó személyesen felügyeli az építési munkálatokat. Egy sikeres támadással tehát a császárt is megölhetnék a Halálcsillag fedélzetén, ami egyben valószínűleg a Birodalom széthullásához, a galaxis felszabadulásához is vezetne.

A kínálkozó lehetőség túl nagy volt ahhoz, hogy a Szövetség kihagyja. Ezért egy lázadó kommandót állítottak össze, melynek vezetését Han Solo tábornokra, a koordinálását pedig Brenn Tantor tábornokra bízták, aki maga is részt vett az pajzsgenerátor felépítésében. Úgy tervezték, hogy egy lopott birodalmi űrsiklóval leszállnak az Endorra, és működésképtelenné teszik a generátort. Ezzel megnyílna az út az űrflota előtt a támadásra.

A felkelők, hogy elcsalogassák az ellenséges hajókat az Endortól, sullusti csata (galaktikus polgárháború)lecsaptak a birodalmi erőkre a Sullustnál. Céljukat azonban nem érték el, ugyanis az Uralkodó az Endor közelében sorakoztatta fel a haderejét. Ez a stratégia a lázadók számára nem derült ki, csak az ütközet kezdetekor döbbentek rá.

A lázadó kommandó megérkezik az Endorhoz a lopott Tyridium űrkomppal.

A felkelők valójában egy hatalmas csapdába futottak bele, melyet a Császár állított fel nekik. A lázadás végső megsemmisítésének tervében Palpatine hamis információkat szivárogtatott ki a Halálcsillag fegyvereiről: noha az ellenkezőjét állította, a valóságban már működőképesek voltak az állomás védelmi rendszerei.

A túlsó oldalán várakozó űrflottával, illetve az Endor holdjának felszínén, a pajzsgenerátor közelében állomásozó elitosztaggal a háta mögött az Uralkodó türelemmel várhatta a lázadók érkezését, hogy egyszer és mindenkorra szétzúzza a rebellis mozgalmat. Palpatine még azt is jósolta, hogy Luke Skywalker önként feladja majd magát a rohamosztagosoknak, még hozá azért, hogy apját, az egykori Anakin Skywalkert visszatéríthesse az Erő sötét oldaláról. Ő maga pedig azt tervezte, hogy Luke-ot átállítja a sötét oldalra, és új tanítványává teszi őt apja helyett, éppúgy, mint ahogy 23 évvel korábban Dooku gróf esetében is történt.

Az ütközet

Felszíni harcok

csubakka egy zsákmányolt AT-ST-vel.

A felkelők ráharaptak a Császár csalijára, és a lopott Tyridium űrsiklóval egy osztagot indítottak az Endor felé. Ugyanekkor a Renegát Osztag is átjutott a planetáris védőpajzson. Han Solo csapata és a Renegát Osztag is landolt a felszínen, és Solo, Leia Organa, Csubakka, Luke Skywalker, C-3PO és R2-D2, kalandos események sorozata után, a helybéli ewokok fogságába került. Végül Luke Skywalker kivételével - aki, miután elmondta Leiának, hogy a Darth Vader az apjuk, valamint hogy ők ikrek, feladta magát a birodalmiaknak - a csoport elindult, immár az ewokok támogatásával. A lázadók betörtek a bázisra, foglyul ejtették az ott lévő birodalmi tiszteket, majd kivezették őket a generátor előtti tisztásra. Ott azonban váratlanul rohamosztagosok százaival találták szembe magukat, akiket AT-ST lépegetők is támogattak. Úgy tűnt, a Szövetség végleg kudarcot vallott. Hirtelen a fák közül ewokok százai jöttek elő, majd könyedén megbontották a meglepett birodalmiak alakzatát.

A Renegát Osztag, hallva Solo fogságba esését, a segítségükre sietett. Először felszabadítottak egy ewok falvat. Ugyanekkor a birodalmiak megpróbáltak megjavítani egy AT-AT lépegetőt, hogy rajtaüssenek Solo csapatán. A kezdeti meglepetésből felocsudó Vihar Erő rohamosztagosai visszaűzték az ewokokat az erdőbe. Habár a bennszülöttek létszámfölényben voltak, a birodalmiak visszaszorítoták az ewokokat, és az AT-AT-kel jelntősen megtizedelték ellenfelük sorait. Az ewokok felülvizsgálták addigi taktikájukat, és siklóernyőikről köveket dobtak a lépegetőkre, valamint kötelekkel elgáncsolni azokat (feltéve, ha erősen ki tudták feszíteni a köteleket).

Harc az Endor felett.

Eközben két ewok, a vuki Csubakka vezetésével, elfoglalták a Vihar Járőr 2-t, a lépegetők egyikét, kidobva Watts hadnagyot a vezérlőfülkéből. A Renegát Osztag legalább egy tagja is is behatolt a harci járműbe. Csubakka a helyzetet arra használta fel, hogy elszigetelt birodalmi csapatokat, vagys éppen más lépegetőket semmisítsen meg. A pusztítás látványa újra felkeltette a reményt a fák közé visszavonult ewokokban, így a lopott AT-AT mögött felsorakozva, újult erővel lendültek támadásba.

A bennszülöttek csapdákat állítotak fel a lépegetők feldöntéséhez. A taktika bevált, és a zsákmányolt járőr sorra leszedte a megmaradt egységeket. A birodalmiak között kialakult zűrzavar közepette Han Solo tábornok, egy AT-AT-pilótának álcázva magát, azt mondta a bunker belsejében várakozó tiszteknek, hogy visszavonulásra késztették az ellenséget, ugyanakkor erősítésre lesz szüksége az üldözéshez.

A Második Halálcsillag endori pajzsgenerátorának felrobbanása.

Három osztagnyi erősítést küldtek a generátortól ki a lázadók keresésére. Azonban a felkelők és ewokok jóval nagyobb létszámban várakoztak kint, és ez, valamint a lépegetők ágyúinak egyértelmű fenyegetése megadásra kényszerítette a birodalmiakat. A lázadók kihasználták a lehetőséget, betörtek a létesítménybe, és protontöltetek tömkelegével elpusztították a pajzsgenerátort.A Renegát Osztag eközben mehiúsította a birodalmiak külső betörését. A Vihar Kommandó kapitánya, Sarkli megkísérelte elfogni Solót, és megakadályozni tervében, ám végül lelőtték. A bunker megsemmisülésével az elhárítópajzs lahullott az Endor és a Halálcsillag körül, szabadon hagyva ezzel az űrt a támadásra.

A Renegát Osztag teljesen "levadászta" a birodalmiakat, felszabaídtva ezel a bolygót a birodalmi iga alól.

Az űrcsata

<span title="Source: Csillagok háborúja VI: A Jedi visszatér">Verrack: „Admirális úr! Ellenséges hajók a 47-es szektorban!”
Ackbar: „Ez csapda!”
Verrack kapitány és Ackbar admirális[forrás]

A Millenium Falcon vezeti a vadászgépek támadását.

Miközben a kommandót elfogták a birodalmiak az Endor holdján, a lázadó űrflotta hiperűrugrást hajtott végre, és a Halálcsillag közelében lépett ki a valós űrbe. Úgy hitték, a pajzs már nincs a helyén. Lando Calrissian tábornok azonban észrevette, hogy a szenzorok nem mutatják sem meglétét, sem pedig hiányát. Ez pedig azt jelentette, hogy az Uralkodó tudomást szerzett a tervükről. Így adódott a következtetés, hogy a pajzs továbbra is működőképes. Amint a flotta kitért a pajzs elől, a hátuk mögött feltűnt az addig várakozó birodalmi hajóhad. Így a Birodalom szektorflotta és a Második Halálcsillag közé szorította a felkelőket, elvágva ket a meneküléstől.

TIE vadászok rajai váltak ki a birodalmi alakzatból, hogy a lázadó vadászgépekre és csatahjókra támadjanak. A két haderő találkozásakor számos felkelő járművet semmisítettek meg a TIE vadászok. Váratlanul aztán a Második Halálcsillag működésbe hozta fő szuperlézerét, és porrá zúzta a Lybertyt. Az ezt követő sokk és meglepetéshullám közepete (a felkelők ugyanis nem számítottak a lézer működésére) Lando Calrissian at javasolta Ackbar admirálisnak, hogy indítsanak közvetlen támadást a birodalmi hajók ellen, hátha a saját hajóit is fenyegető veszély miatt a birodalmiak beszüntetik a tüzet a harcbázisról. Így aztán a két fél néhány száz méter távolságba kerül egymástól, a Halálcsillag pedig visszafogta a tüzet, csupán néhány magányos célpontot lőtt le (az Urjani nehézcirkálót és az MC80 Mariat).

A Halálcsillag lövéseinek csökkenésével még mindig létszám- és tűzerőfölényben volt a Birodalom. A visszavonulás lehetetlennek bizonyult, mivel a birodalmiak Immobilizer-418-asokkal mesterséges gravitációs mezőket gerjesztettek a menekülés megakadályozására. Így nem maradt más lehetősége a Szövetségnek, mint elpusztítani a harcállomást; ellenkező esetben, ha teljesen elkészül, minden lázadó bolygót el fog pusztítani.

Azonban a felkelő kommandónak sikerült kiiktatnia a felszínen a Halálcsillag pajzsgenerátorát. Ezt látva Ackbar admirális elrendelte a főreaktor megtámadását. Az megváltozott taktikai helyzet előnyeit észrevéve Lando Calrissian vezetésével a Vörös- és az Arany Kötelék összes harci gépe bevetette magát a hatalmas állomás szerkezetébe. Feltartóztatásukra TIE vadászokat és TIE elfogókat küldtek. Több lázadó vadász visszavonult a felszínre, hogy minél több ellenséges gépet kössenek le, amíg társaik a főreaktorhoz száguldanak.

Hogy a Millenium Falconnal a reaktor felé száguldó Calrissian számára időt nyerjen, Ackbar rohamot indított a birodalmi zászlóshajó, az Executor ellen. Ezzel újabb vadászokat vontak el az üldözésből. A Zöld Raj A-szárnyúi a Home One segítségére siettek, és elpusztították három csillagrombolón az ionágyúkat. Egy fregatt elpusztult egy CR90 korvett kamikaze-támadásában. A lázadó csatahajók összehangolt offenzívájában pedig lerombolták a vezérhajó hídjának pajzsát.

A Millenium Falcon behatol a Halálcsillag belsejébe.

Több vadász is az Executor fő szenzorait kezdte el célba venni. Miután az A-szárnyúakból álló rajok szétzúzták a hatalmas szenzorgömbök egyikét, Zöld Vezér—gépe kritikus sérülését követen—a romboló parancsnoki hídjának csapódott, ami a híd nagy részének megsemmisülését eredményezte. Ezzel az ott parancsot teljesítő tisztek és személyzet túlnyomó része meghalt. Mielőtt még a másodlagos irányítóközpont átvehette volna az ellenőrzést a hajó felet, az Executor befogta a Halálcsillag gravitációja, és a romboló végérvényesen nekireült a bázisnak. A felszínen keletkező sérülés követeztében a harcállomás lángba borult, halálra ítélve ezzel a még rajta maradtakat.


Eközben Jerjerrod moff, emlékezve a császár azon parancsára, miszerint a védőpajzs lehullása után semmisítse meg a holdat, a Halálcsillagot az Endor felé kezdte fordítani. A lázadó vadászok, a Millenium Falcon vezetésével ezalatt elérték a magreaktort. Érzékelve a felkelők okozta fenyegetést, Jerjerrod a művelethez szükségtelen személyzet evakuálását rendelte el. Ackbar pedig a bázis bekövetkező végét megérezve visszairányított minden hajót a Halálcsillag közeléből. míg a lázadók fellelkesültek, bizakodóak voltak, addig a birodalmiakon zavarodottság és félelem lett úrrá. Mindez Palpatine bekövetkezett halálának tudható be.

Palpatine első halála

Az Anakin Skywalker által megölt Palpatine császár lezuhan a mag szellőzőnyiílásába.

A tornyában a Császár megpróbálta Luke-ot áttéríteni az Erő sötét oldalára. Gúnyolódásival sikerült fénykardpárbajra szítani apát és fiát, Vadert és Luke-ot. Luke a haragját felhasználva végül győzedelmeskedett apja felett, éppúgy, ahogy tette azt egykor Anakin is Dooku gróf ellen, egy olyan küzdelemben, amit ugyanúgy Palpatine készített elő. Azonban amikor Palpatine Vader megölésére szólította fel, hogy lépjen a Sith helyére, Luke ellenált. Kudarcát látva a Császár féktelen Erő villámokkal majdnem halálra kínozta az ifjú Skywalkert. Hosszas vívódás után, az utolsó pillanatban viszont Darth Vader megszűnt létezni, visszatért Anakin Skywalker, aki, mesterével szembefordulva, felemelte a villámokat szóró Uralkodót, és a Halálcsillag reaktormagjának kivezető nyílásába dobta őt. E cselekedete egyben az ő végét is jelentette, ugyanis a villámok miatt létfenntartó berendezései rövidzárlatot kaptak. Anakin végül megszabault a gonosztól, ami elpusztította őt a galaktikus polgárháború által, és fia karjai között halt meg, mielőtt még egy űrsiklóval kijutottak volna a harcállomásról.

Amíg mindezek lezajlottak, Wedge Antilles és Lando Calrissian elérték a főreaktort. Sokkoló lövedékeket és protontorpedókat bevetve felrobbantották a Halálcsillag erőszabályozóját és magát a főreaktort, amivel az egész bázist szétzúzó láncreakció indult be. Luke-nak még épp a végső robbanás előtt sikerült elhagynia a dokkot űrsiklójával. Wedge és Lando is az utolsó pillanatban lőttek ki az összeomló építményből, elkerülve ezzel, hogy a hatalmas tűzgolyó őket is magával rántsa a pusztulásba.

A Császár és a Halálcsillag pusztulása együtt járt a birodalmi erők összeomlásával. Remélve, hogy a lázadók nem fogják követni őket, a Birodalomhoz hű szektorokba vonultak vissza.

Wedge Antilles és Lando Calrissian elpusztítják a Halálcsillag reaktormagját.

Az ellenséges erők megszűnését követően a felkelők tankokkal és más páncélos járművekkel szálltak le az Endoron. A Tantor parancsnoksága alatt előrenyomuló a bázisuk elleni közvetlen támadással végleg felszámolta az utolsó, még megmaradt birodalmi helyőrséget is.

A csata lezajlása után a lázadók vezérkara győzelmi ünnepet szervezett az endori Fényes Fa Faluban, mialatt a flotta a település fölött egyfajta védőernyőt képezett a Halálcsillagból megmaradt részek ne okozzana kárt a felszínben. Ezen a fényes ünnepélyen Leia elmondta Hannak, hogy Luke az ő testvére.

Osvald Teshik főadmirális, miután elhagyta a Halálcsilagot, a többi parancsnokkal, pélsául Takellel és Makativel ellentétben nem menekült el, hanem felvette a harcot az immár túlerőben lévő lázadókkal. Zászlóshajójával, az Eleemosynaryvel több mint három órán keresztül ellenállt a tűzerőnek, ám végül az erős ionlövedék-zápor alatt hadereje összeroskadt, őt magát pedig elfogták. Később háborús bűnök vádjával törvényszék elé állították.

Utolsó események

A Birodalom két legerősebb fegyverének megsemmisülésével a Birodalmi Flotta a harci elvesztette az irányítást. Ez az esemény e leginkább elgondolkoztató: ugyanis az Executor elelsése után még jónéhány csillagromboló megmaradt, ami lehetővé tete volna a lázadók feletti erőfölény fenntartását. A vezérhajó pusztulását követően a parancsnokság Firmus Piett flottaadmirálistól a protokoll szerint Harrsk admirálishoz vagy a Chimaera "Birodalmi"-osztályú csillagromboló parancsnokához került, amely második parancsnoki hajóként szolgált. Ennek tudatában Gilad Pellaeon, a Chimaera kapitánya úgy adta ki a visszavonulási parancsot, hogy előtte nem egyeztetett róla Harrskkel (ami aztán az admirális elpártolásához is vezetett), és otthagyta a még harcoló Teshiket, akit ezután elfogtak és elítéltek.

Wedge X-szárnyúja kirepül a felrobbanó harcállomásról.

Még furcsább dolog, hogy a visszavonulási parancsot kiadó személy, akit rangban több más tiszt is megelőzött, milyen kötelességtudóan járt el. Ebből valószínűsíthető, hogy a Chimaera feladata volt a cselekvés második vezérhajóként.

Az ütközet végleg a lázadás javára dőlt el. Később Thrawn főadmirális úgy vélekedett az esetről, hogy Palpatine halálával megszűnt a birodalmi hadsereget addig összetartó erő, mely így az egység felbomlásához vezetett. Ismert tény, hogy Nial Declann főadmirális ilyenfajta meditálással irányította a birodalmiakat, amíg életét nem vesztette Palpatine-nal együtt a Halálcsillagon.

Ha a felkelőknek nem sikerült volna megsemmisítő csapást mérni a harcbázisra, az ugyanolyan rossz lett volna a Birodalom számára. Az eseményt megelőző években IG-88 fejvadász és bérgyilkos megpróbált elindítani egy droidlázadást. Az utolsó túlélő modell, IG-88A megépítette a Halálcsillag számítógépmagjának másolatát, és a hamis szerkezetet rákapcsolta a valódi rendszerre; ezzel rá tudott csatlakozni a számítógéphálozatra. Amikor a birodalmiak üzembe helyezték a magot, IG-88A a szó szoros értelmében a Halálcsillaggá vált a rendszerkhez való teljes hozzáféréséevel és azok irányításával. Azonban ez titokban maradt a birodalmi személyzet előtt, egyedül Palpatine gyanakodott valami külső erőre, amikor tróntermének ajtói rejtélyes módon kinyíltak és bezárultak.

A Halálcsillag megsemmisülése az Endorról nézve.

A lázadók megérkezése után IG-88A tűz alá vonta a szuperlézerrel az ellenséges egységeket, akkor, amikor a Halálcsillag tüzérei megindították a vezérlőjelet. Ezalatt a bázis valódi "ura" jeleket küldött szerte a galaxisba a többi droid felébresztésére.. Sok esetben, amikor a célpontok és a tüzérek koordinátái nem egyeztek, IG-88 nem tudta garantálni a pontosságot. A Halálcsillag reaktormagjának pusztulása azonban IG-88A végét is jelentette.

Összességében azért a lázadók kárai is igencsak jelentősek voltak. A Szövetség flottájának egyötöde odaveszett, köztük több nagy hajó is (így a Home One testvére is).

Következmények

„Szabadság!”
―Kiáltások Felhővárosban az endori győzelmet követő ünnepségen.[forrás]

A harc befejeztével a szétzilált birodalmi flottát az Annaj közelében szervezték újjá; néhány nappal a csata után Prittick admirális bejelentette a birodalmi maradék súlyos vereségének tényét. Egyúttal, ha csdak ideiglenesen is, vállalta a megmaradt egységek parancsnokságát.

Ami a lázadás számára felállított csapdával kezdődött, az a Birodalom végső bukásához vezetett. A Galaktikus Birodalom összeomlását és széthullását tovább fokozta Palpatine császár halálhírének gyors terjedése. Számos birodalmi vezető saját birtokok kihasításába kezdett. Ez a széthullási folyamat az endori események után még közel hat évig folytatódott, miközben Palpatine időközben feltűnt klónja vereséget szenvedett. Évekkel később a kicsi, zömében jelentéktelen Birodalmi Maradék békeszerződést kötött.

Győzelmi ünnepség az Endoron.

A felkelők ezalatt egész éjszaka ünnepelték diadalukat, miközben ezernyi más bolygón is hasonló eseményekre került sor. gyakorlatilag elérték céljukat:az Uralkodó meghalt, a Birodalom pedig megsemmisítő vereséget szenvedett. Ezalatt Luke Skywalker megpillanthatta apja, illetve Obi-Wan Kenobi és Yoda szellemét.

A császár halálhírét hallva Coruscant (akkori nevén Birodalmi Központ) polgárai felkelést szerveztek, és nyíltan Palpatine, Vader és a birodalmi hajóhad vezstét ünnepelték. Tüzijátékokat lőttek fel, megtámadták az utcákon a birodalmi katonákat, ledöntötték Palpatine szobrát, és több más birodalmi jelképet meggyaláztak. Azonban a Birodalom könyörtelenül lecsapott az ünneplőkre, és sok polgárt megöltek, mielőtt még a lázadók közbeavatkozhattak volna. Végül aztán sikerült elérniük a Coruscantot, és két évvel az endori győzelem után felszabadították a bolygó lakóit a birodalmi uralom alól.

A Naboohoz és Tatooine-hoz hasonló világokon is felkelő mozgalmak bontakoztak ki. A nabooi a tatooine-i lázadás végül sikerrel zárult, ami tovább erősítette a Birodalom-ellenes érzelmeket. Néhány nappal az ütközetet követően Lando Calrissian a Bespinhez irányította egy csapásmérő egységet, fel is szabadította azt a Birodalom ellenőrzése alól.

A Lázadók Szövetsége pedig előbb a Szabad Bolygók Szövetségévé, majd pedig az Új Köztársasággá alakult át. A csata utáni években Wedge Antilles és a hozzá hasonló hősök szerte a galaxisban utazásokat tettek, próbálva segíteni az Új Kötársaság megalakulását és terjedését.

Nem csak a Lázadók Szövetsége igyekezte kihasználni az endori csatát propagandacélokra. Bár a csata a Birodalom vereségével zárult, megindultak a szervezkedések a Birodalom-utáni időszakra.

A Galaktikus Múzeum kiállítása a Második Halálcsillagot a lázadók fegyvereként állította be, palpatine-t és Vadert pedig úgy mutatta be, mint akik az életüket áldozták a harcállomás pusztulásáért, miután a békés megoldások kudarcba fulladtak. Habár messze járt az igazságtól, a Coruscanton való tartózkodása alatt a tárlatot megtekintő Wedge Antilles legalább olyan hatásosnak tartotta a történetet, mint a valódit.

Résztvevők

Birodalmiak

Jerjerrod moff


Lázadók és ewokok

Blount hadnagy


Flották

Több mint 500 vadászgép vett részt a csatában a lázadók flottájának tagjaként. Öt fő csoportot alkottak: Arany, Vörös, Zöld, Kék és Szürke Raj. Az alábbiakban az ismert pilóták:

Arany Raj:

 • Arany Vezér (Millennium Falcon): Lando Calrissian tábornok / Nien Nunb / Airen Cracken (tüzér) / Blount hadnagy (tüzér) / Ace Azzameen
 • Arany Szárny: Név ismeretlen

Zsivány Raj (Vörös Rajként) (X-szárnyúak és A-szárnyúak):

 • Vörös Vezér: Wedge Antilles
 • Vörös Kettes: Név ismeretlen (Y-szárnyú)
 • Vörös Hármas: Név ismeretlen (A-szárnyú)
 • Vörös Négyes: Derek "Hobbie" Klivian
 • Vörös Hetes: Keir Santage
 • Wes Janson
 • Kirst
 • Gayla Riemann
 • Randi
 • Wister

Zöld Raj (A-szárnyúak):

 • Vörös Vezér: Arvel Crynyd
 • Vörös Szárny: Név ismeretlen
 • Vörös Hármas: Tycho Celchu
 • Jake Farrell

Kék Raj (B-szárnyúak):

 • Kék Vezér: Merrick Simms
 • Kék Ötös: Ten Numb
 • Ibtisam
 • Bowman Gavin

Szürke Raj (Y-szárnyúak):

 • Szürke Vezér: Horton Salm ezredes / Kin Kian
 • Szürke Kettes: Telsij hadnagy / Karie Neth
 • Gray ?: Név ismeretlen
 • Gray ?: Név ismeretlen

További pilóták, akiknek rajuk ismeretlen:

 • Dorovio Bold
 • Grizz Frix
 • Erron Kell
 • Snoke Loroan
 • Lak Sivrak
 • Jennie Lee Taggar
 • Ismeretlen lázadó pilóta, rövid megjelenéssel

Megjelenések

 • Sötét nagyúr (Roan Shryne látomásában)
 • Star Wars: Battlefront
 • Star Wars Battlefront: Renegade Squadron
 • Star Wars: Force Commander
 • Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader
 • Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike
 • Therefore I Am: The Tale of IG-88
 • Star Wars: X-wing Alliance
 • The Rise and Fall of Darth Vader
 • Csillagok háborúja VI: A Jedi visszatér (Először tűnik fel)
 • Csillagok háborúja VI: A Jedi visszatér regény
 • Star Wars: Return of the Jedi 4: The Final Duel
 • One Last Night in the Mos Eisley Cantina: The Tale of the Wolfman and the Lamproid
 • Escape from Balis-Baurgh (Csak megemlítve)
 • A Day in the Life (Csak megemlítve)
 • X-wing: Rogue Leader (Csak megemlítve)
 • Gathering Shadows (Csak megemlítve)
 • Lucky (Csak megemlítve)
 • A Credit for Your Thoughts (Csak megemlítve)
 • X-wing Rogue Squadron: The Rebel Opposition (Csak megemlítve)
 • X-wing Rogue Squadron: The Phantom Affair (Csak megemlítve)
 • X-wing Rogue Squadron: Apple Jacks Special Bonus Story (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • X-wing Rogue Squadron: The Warrior Princess (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • X-wing Rogue Squadron: In the Empire's Service (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • X-wing Rogue Squadron 25: The Making of Baron Fel (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • Marooned (Csak megemlítve)
 • Conflict of Interest (Csak közvetve említve)
 • Darth Vader kesztyűje (Csak megemlítve)
 • A Jedik elveszett városa (Csak megemlítve)
 • Zorba, a hutt visszavág (Csak megemlítve)
 • A Glimmer of Hope (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: Zsiványkommandó (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: Wedge játszmája (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: A Krytos csapda (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: A bactaháború (Csak megemlítve)
 • X-szárnyúak: Lidérc osztag (Csak megemlítve)
 • A Grand Admiral Returns (Csak megemlítve)
 • A Birodalom örökösei (Csak megemlítve)
 • Simple Tricks (Csak megemlítve)
 • Fekete kard (Csak megemlítve)
 • Boba Fett: Agent of Doom (Csak megemlítve)
 • Apocalypse Endor (Megjelenés visszaemlékezés(ek)ben)
 • Star Wars: Chewbacca (Megjelenés hologramként)
 • Fury (Csak megemlítve)
 • Millennium Falcon (Csak megemlítve)
Advertisement