Kaminopedia
Advertisement

    Obiwanjarjar.jpg

„Azért, mert tudsz beszélni, még nem vagy okos!”
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a tartalmát, a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét!


KANON.png

K Á N O N
L E G E N D Á K


A főkancellár, avagy legfelsőbb kancellár, olykor az állam feje a Galaktikus Szenátus, a Galaktikus Köztársaság kormányzó testületének választott vezetője volt. A kancellár személyét a szenátorok, a galaxis bolygóinak képviselői többségi választással szavazták meg. A Szenátus fejeként a főkancellár irodája a Szenátusi Hivatalban, a Szenátusi Negyedben volt a Coruscanton, a Köztársaság fővárosában.

Sheev Palpatine hivatalba lépése előtt a főkancellárt két négyéves ciklusra választották meg, azonban a Szeparatista válság idején Palpatine elérte, hogy hivatali idejét még négy évvel meghosszabbítsák. A Klónok háborúja alatt a főkancellár rendkívüli jogainak birtokában tovább növelte hatalmát, és a Köztársaság utolsó napjaira gyakorlatilag diktátorrá vált. A hivatalt végül Palpatine – aki valójában egy és azonos volt a Sith nagyúrral, Darth Sidioussal – eltörölte, és császárrá kiáltotta ki magát, megalapítva az Első Galaktikus Birodalmat.

Jogkörei

A Galaktikus Köztársaság főkancellárjának hatalma a Köztársaság fennállásának utolsó éveiben erősen korlátozott volt, és a szenátusi bürokrácia gyakorlatilag cselekvésképtelenné tette az állam vezetőjét. Ugyanakkor a főkancellár előjoga maradt, hogy a kormányzati szerveket irányítsa. Sheev Palpatine, aki a Köztársaság utolsó kancellárja volt, uralma alatt elérte, hogy a Szenátus rendkívüli jogokkal ruházza őt, tekintettel a szakadár csillagrendszerek alapította Független Rendszerek Konföderációjának fenyegetésére. Mint az állam feje, Palpatine az újonnan létrehozott köztársasági hadsereg főparancsnoka is volt. A Klónok háborúja vége felé az InterGalaktikus Bankár Klán a főkancellári hivatal irányítása alá került, ezzel több hatalmat adva a főkancellárnak, mint valaha.

A hivatal története

A főkancellárt a Galaktikus Szenátus választotta meg, mint a megalakuló Galaktikus Köztársaság vezetőjét. A hivatalt először a Valorum-ház egyik tagja töltötte be YE 1019 körül. A Birodalom felemelkedése előtt Chasen Piian főkacellár letelepítette a B’ankora faj tagjait a Coruscanton. Kalpana kancellárt támogatója, Finis Valorum követett a főkancellári székben.

Finis Valorum főkancellársága

Starwars1-movie-screencaps.com-10413.jpg

Valorum főkancellár idejére a Szenátust teljesen megbénította a korrupció és a bürokrácia. Habár Valorum jószándékához nem fért kétség, a Köztársaság szemében azon hivatalnokok egyike volt, akik képtelenek voltak úrrá lenni a válságon. Naboo megszállása idején, YE 32-ben biztosította a Naboo uralkodóját, Padmé Amidala királynőt a támogatásáról, és ígéretet tett arra, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a Kereskedelmi Szövetség seregei elhagyják a bolygót. Azonban Amidala királynő a Palpatine - aki akkoriban Naboo szenátora volt - sugalmazására bizalmatlansági indítványt terjesztett be a főkancellár személye ellen. Amikor Valorumot eltávolították a hivatalából, a nabooi Palpatine az alderaani Bail Antilles és a malastarei Ainlee Teem versengett a pozícióért. Palpatine kihasználva, hogy a közvélemény a Naboo népe mellett állt, hamarosan a Galaktikus Köztársaság utolsó főkancellárjává vált.

Sheev Palpatine főkancellársága

Starwars2-movie-screencaps.com-368.jpg

Az elkövetkező évtizedben Palpatine főkancellár kitöltötte a megszabott kétszer négyéves ciklust. Azonban amikor a Köztársaságból kiválni szándékozó szakadárok és a Köztársaság közti feszültség egy galaktikus háború kitörésével fenyegettek, a Szenátus megváltoztatta a Galaktikus Alkotmányt, így a módosítás értelében Palpatine továbbra is főkancellár maradhatott. Azonban Palpatine, aki valójában Darth Sidious, a Sith sötét nagyura volt, azt tervezte, hogy a Köztársaságot saját birodalmává alakítja át. A Klónok háborúja előtt YE 22-ben a Szenátus elfogadta Jar Jar Binks képviselő javaslatát arról, hogy ruházzák fel Palpatinet rendkívüli jogokkal, amely hatalmat adott a főkancellárnak, hogy felállítsa a Nagy Köztársasági Hadsereget a Független Rendszerek Konföderációjának droidhadserege ellen.

A szakadárokkal folytatott háború alatt a főkancellár jogköre jelentősen kibővült, a háborús időkben a hivatalt betöltő személyre ruházható jogoknak köszönhetően. A Szenátus hatalmát egyre inkább korlátozták, végül Palpatine teljhatalmat szerzett a Köztársaság felett. YE 19-re a főkancellár irányította a Szenátust és a bíróságot, valamint az InterGalaktikus Bankár Klánt és a Köztársaság fegyveres erőit is. Amikor a Jedi Rend lovagjai fényt derítettek Palpatine valódi kilétére, megkísérelték letartóztatni a Sithet, azonban próbálkozásuk kudarcba fulladt, amikor Anakin Sykwalker, a Kiválasztottnak mondott Jedi lovag elárulta társait, és felvette a Darth Vader nevet. Miután a Jediket az állam ellenségének nyilvánította, Palpatine utolsó rendeletét adta ki főkancellárként: a Galaktikus Köztársaság átalakult a Galaktikus Birodalommá. A főkancellár hivatalát a hatalomban felváltotta a galaktikus császár címe.

Az endori csata után

Annak ellenére, hogy a Galaktikus Köztársaság elbukott, és a főkancellár hivatalát eltörölték, a cím továbbra is használatban maradt a Szövetség a Köztársaság Helyreállításáért nevű, Palpatine uralmának megdöntésére irányuló felkelő mozgalomban. Mon Mothma, a Chandrila szenátora a Szövetség kancellárja volt, és hivatalosan is helyreállította a posztot az Új Köztársaság megalakításakor. Ugyanakkor a főkancellár megbízólevele ugyanúgy biztosította számára a rendkívüli jogokat, amelyeket válság esetén a főkancellárra ruházhattak, Mothma főkancellár eltörölte a hárobú esetén adható jogokat, miután a Galaktikus Szenátus újra felállt a Chandrilán.

Rezidencia

Sheev Palpatine főkancellársága idején egy elegáns lakosztályt tartott fenn a Republica 500 nevet viselő felhőkarcolóban, a Coruscant Szenátusi Negyedében. A mindenkori főkancellár számára a Szenátusi Hivatalban is fenntartottak egy lakosztályt, amelyben az állam feje pihenhetett, valamint egy rejtett folyosónak köszönhetően itt látogathatták tanácsadói is, ha feltűnés nélkül tárgyalni kívánt velük.

Periódus Főkancellár
YE 1019 körül Tarsus Valorum
YE 232 körül Lina Soh
YE 131 körül Chasen Piian
YE 85 körül Ismeretlen női főkancellár
YE 44 körül Skor Kalpana
YE 44-YE 40 Kirames Kaj
Valamikor YE 32 elött Skor Kalpana
-YE 32 Finis Valorum
YE 32-YE 19 Sheev Palpatine

Advertisement